logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Cenník Služby Tlačové správy

 

Cenník služby Tlačové správy

 

Ceny služby Tlačové správy sú súčasťou Cenníka textovej reklamy na Sme.sk - časť "Textová reklama - PR články".

Prevezmite si aktuálny Cenník textovej reklamy na Sme.sk v PDF. 

Náhľad Cenníka textovej reklamy na Sme.sk platného od 15.5.2015 - časť Textová reklama - PR články:

Kliknite pre stiahnutie aktuálneho Cenníka Viac informácií:

ČASTO kladené otázky

AKO uverejniť tlačovú správu

PODMIENKY používania

Neobmedzené množstvo tlačových správ a PR článkov celý rok

Články na tému Tlačové správy na blogu Reklama.Sme.sk

Články na tému Tlačové správy Sme na Facebooku
Upozornenie: Pre politickú inzerciu Prístup k službe nie je možný. Viac: PODMIENKY používania.
_