logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Štátne inštitúcie | EU v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou

Inzercia / Tlačová správa / Štátne inštitúcie
EU v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou

Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou prostredníctvom špeciálneho kurzu

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave (FPM) pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združenými vo Fóre centier podnikových služieb (BSCF) akreditovaný výberový predmet, ktorého cieľom bolo študentom ukázať zručnosti, ovládaním ktorých si môžu zlepšiť svoju pripravenosť na vstup na trh práce.

Mäkké zručnosti sú v slovenskom vzdelávacom systéme často podceňovanou témou. Študenti, ktorí po absolvovaní štúdia začnú pracovať, majú síce dobré znalosti vo svojom odbore, ale chýba im kompletná sada mäkkých zručností, ktoré sú nutné pre úspešné fungovanie v akejkoľvek firme. Na tento problém reagovala Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave zavedením nového výberového predmetu Skills for Success – from University to Workplace (Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe), ktorý pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združenými vo Fóre centier podnikových služieb (BSCF). Cieľom kurzu bolo poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov, ktoré patria medzi najdôležitejšie zručnosti a zároveň sú to tie najmenej rozvinuté kompetencie čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Kurz bol vedený v zimnom semestri 2016/2017 v anglickom jazyku.

“Tento akreditovaný predmet ponúka efektívne prepojenie štúdia s praxou, pretože ľudia z biznisu prichádzajú zdieľať svoje skúsenosti a rozdávajú odporúčania,” hovorí Peter Markovič, dekan Fakulty podnikového manažmentu EU. “Predmet, ktorého sa počas tohto zimného semestra zúčastnilo 20 študentov FPM, vyučovali zástupcovia spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo, PricewaterhouseCoopers, Siemens a ďalších členov Fóra.” BSCF, ktoré funguje v rámci Americkej obchodnej komory v SR, zastupuje takmer 29 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (SSC) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (BPO) na Slovensku.

Manažment času, tímová práca, verbálna a neverbálna komunikácia, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti alebo spätná väzba – to boli hlavné oblasti, ktoré mohli študenti druhého stupňa štúdia FPM počas kurzu rozvíjať. „Študenti si najviac pochvaľovali to, že sa mohli stretnúť s odborníkmi z biznisu, že si mohli na odborných prípadových štúdiách precvičiť angličtinu či pracovať v tímoch. Až 88 %  zúčastnených bolo s predmetom nadmieru spokojných a úplne všetci by ho odporučili. To je spätná väzba, ktorá nám dáva jasný signál, že sme sa vybrali správnym smerom,“ dodáva Markovič. „Do budúcnosti budeme určite zvažovať rozšírenie kurzu v rámci manažérskeho vzdelávania aj na ďalšie fakulty, či vytvorenie nových predmetov, ktoré budú rovnako približovať našim študentom pracovnú realitu.“

15. 12. 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave

Tento text je platenou formou reklamy.

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.najčítanejšie
  • 3dni
  • 7dní
  • 30dni