logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Life style | Národný beh Devín - Bratislava

Inzercia / Tlačová správa / Life style
Národný beh Devín - Bratislava

Dňa 9.4.2017 sa konal už 70. ročník Národného behu Devín – Bratislava.

4-8-r333_res.jpg

Je to najstaršie bežecké podujatie na Slovensku, určené pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s medzinárodnou účasťou. Stavebná fakulta STU v ňom mala tiež svoje zastúpenie. V našom tíme bolo zaregistrovaných až 31 bežcov. Z celkového počtu 152 prítomných tímov sme sa  umiestnili na 31. mieste.

1-8-r326_res.jpg

Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu fakulty a blahoželáme k umiestneniu.

Bc. Barbora Junasová

11. 4. 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tento text je platenou formou reklamy.

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.najčítanejšie
  • 3dni
  • 7dní
  • 30dni