logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Médiá a marketing | Návšteva študentov z Fínska na SvF STU v Bratislave

Inzercia / Tlačová správa / Médiá a marketing
Návšteva študentov z Fínska na SvF STU v Bratislave

Dňa 4.4.2017 navštívilo našu fakultu 24 študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a štyria učitelia z Häme University of Applied Sciences (HAMK), Hämeenlinna, Fínsko. Záujem o našu fakultu prejavili už koncom januára. Chceli sa dozvedieť viac o forme a možnosti štúdia a praxe na fakulte. Zaujímala ich predovšetkým oblasť bezpečnosti a plánovania v dopravnom inžinierstve, ako aj oblasť laboratórneho overovania vlastností cestných stavebných materiálov a diagnostiky vozoviek.

5-8-r164_res.jpg

Stretnutie pred Stavebnou fakultou STU

V rámci celodenného programu zabezpečovaného Katedrou dopravných stavieb SvF sa v dopoludňajších hodinách stretli s  dekanom prof. Stanislavom Unčíkom, ktorý ich srdečne privítal na pôde fakulty. Vedúci katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser im predstavil svoje pracovisko, jeho oblasti záujmu a spolu s ostatnými členmi katedry aj odborné laboratórium patriace pod Univerzitný vedecký park STU Centrum. Fínska návšteva prejavila o výskumné pracovisko veľký záujem. Oblasť materiálov a technológií bola pre nich nová a viac menej nepoznaná, keďže sa venujú skôr dopravnému inžinierstvu. Rovnako ich upútala návšteva spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o. pôsobiaca okrem iného v oblasti pozemného, cestného a mostného staviteľstva, inžinierskych a priemyselných stavieb, v oblasti technológií výroby asfaltových zmesí a recyklácie stavebných materiálov. Pán Ing. Peter Rybár, finančný riaditeľ spoločnosti, predstavil jej činnosť a bohaté preferencie. Spoločnosť vo svojom areáli na Starej Vajnorskej disponuje laboratóriom pre kontrolné skúšky výrobcu a obaľovacou súpravou asfaltových zmesí s možnosťou pridávania recyklovaného materiálu.

2-8-r405_res.jpg

Príhovor pána dekana, prof. Stanislava Unčíka a vedúceho katedry dopravných stavieb, Ing. Tibora Schlossera.

Po poludňajšej prechádzke historickým centrom Bratislavy nasledovala spolu aj so študentmi 2. ročníka študijného programu STOP exkurzia po Štúrovej ulici a novom Starom moste. Okrem informácií o dopravnom riešení na nej odznelo mnoho zaujímavostí aj z histórie mesta Bratislavy. Záverečnou spoločnou fotografiou s konštatovaním „jeden deň nestačil, niekedy nabudúce sa určite ešte stretneme...“ a pozvaním slovenskej delegácie na univerzitu v Hämeenlinna sa ukončilo zaujímavé a obohacujúce stretnutie slovenských a fínskych kolegov.

3-8-r665_res.jpg

Laboratórium katedry dopravných stavieb SvF STU v Bratislave

8-8-r640_res.jpg

Obaľovacia súprava (Pittel+Brausewetter s.r.o.)

13-8-r452_res.jpg

Exkurzia na nový "Starý most"


4. 5. 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tento text je platenou formou reklamy.

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.Foto: Silvia Cápayová, Katedra dopravných stavieb SvF STU
najčítanejšie
  • 3dni
  • 7dní
  • 30dni