logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Médiá a marketing | Deň zeme - študenti SvF STU sa spojili pre dobrú vec

Inzercia / Tlačová správa / Médiá a marketing
Deň zeme - študenti SvF STU sa spojili pre dobrú vec

V rámci podujatia Bratislavských mestských dní sa pri príležitosti Dňa zeme uskutočnil Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. s cieľom pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia, pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Propagačná akcia vznikla pod záštitou BVS, a.s. s podporou Slovenskej technickej univerzity. Na spoluorganizovaní podujatia sa podieľala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU a taktiež zástupcovia študentov študijných programov Vodné stavby a vodné hospodárstvo a Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Formou dobrovoľníctva vypomohli pri šírení osvety o nakladaní s vodou v mestskom kontexte.

2-8-r262_res.jpg

Podujatie bolo zamerané pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Pre najmenších boli pripravené tvorivé dielne, na ktorých si mohli zábavnou formou overiť vlastnosti vody a získať informácie o našom najväčšom národnom bohatstve. V rámci podujatia bola zároveň sprístupnená časť areálu vodárenského zdroja na ostrove Sihoť, kde mali návštevníci možnosť vidieť najstaršiu vodárenskú studňu, ktorá bola vybudovaná v roku 1886 a patrila do prvého systému zásobovania vodou. Viac ako odborný výklad o technickom zabezpečení však mladú generáciu lákal tunel s potrubiami, ktorým bolo možné prejsť z čerpacej stanice popod koryto Karloveského ramena až na Devínsku cestu.

3-8-r546_res.jpg

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva prispela edukačno-náučným programom s praktickými ukážkami, v ktorom sa návštevníci dozvedeli aj o možnostiach a spôsoboch čistenia odpadových vôd. Súčasťou edukačného stánku SvF STU bola aj propagácia štúdia programov Vodné stavby a vodné hospodárstvo a Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Záujemcovia o štúdium mali možnosť komplexne sa oboznámiť s podmienkami štúdia od mladých, aktívnych pracovníkov katedry.

6-8-r614_res.jpg

Osobité poďakovanie pri spolupodieľaní sa na tejto vydarenej odborno-náučnej akcii, s účasťou približne 2 000 návštevníkov, patrí študentom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli podporiť šírenie povedomia o ochrane životného prostredia a vynasnažili sa šíriť dobré meno Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Bc. Andrea Staňová

4. 5. 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tento text je platenou formou reklamy.

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.Foto: foto: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., BVS
najčítanejšie
  • 3dni
  • 7dní
  • 30dni