logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Médiá a marketing | Neobmedzené množstvo tlačových správ a PR článkov celý rok

Inzercia / Tlačová správa / Médiá a marketing
Neobmedzené množstvo tlačových správ a PR článkov celý rok

 

Potrebujete zverejniť pr článok - tlačovú správu?
 
Objednajte si zverejnenie jedného pr článku a my za vás:
  • zverejníme váš pr článok - správu (vrátane obrázkov) na stránke tlacovespravy.sme.sk;
  • upozorníme na ňu v záložke "Najnovšie" boxu "Tlačové správy" umiestneného na Sme.sk; zabezpečíme aby vaša správa ostala zaradená na neobmedzený čas v tematicky najbližšej rubrike servera tlacovespravy.sme.sk.
Cena za zverejnenie pr článku na stránke tlacovespravy.sme.sk je 150 € (bez dph). Ako postupovať - viac...
 

Chcete avizovať titulok vášho pr článku na Hlavnej stránke Sme.sk a v spravodajstve na Sme.sk?

  • ponúkame odkaz medzi 10-timi najnovšími v prednostne zobrazovanej záložke "Vybrané" boxu "Tlačové správy" umiestneného na Sme.sk. Podmienkou je zakúpenie pr článku v sekcii tlacovespravy.sme.sk alebo neobmedzeného počtu PR článkov (vyžaduje sa samostatná objednávka). Priemerná návštevnosť uvedených sekcií v mesiaci jún 2013 bola 1,99 mil. zobrazení denne. 

Cena avíza je 100 € na 24 hodín (bez dph). Ako postupovať - viac...


Jedna cena a neobmedzené množstvo tlač. správ a pr článkov? 

Zaregistrujte sa a získate:

  • možnosť vo vlastnej réžii a maximálne operatívne si zverejňovať neobmedzené množstvo pr článkov na stránke tlacovespravy.sme.sk (viac o užívateľoch servera Tlačové správy); 
  • avizovanie titulku vašich nových pr článkov v záložke "Najnovšie" boxu "Tlačové správy" umiestneného na Sme.sk; 
  • zverejnenie vašich PR článkov na silnom portáli Sme.sk výrazne pomôže vašej pozícii vo vyhľadávači Google.
Cena za prístup k službe Tlačové správy na jeden rok je 1500 € (bez dph), na 6 mesiacov 900 € (bez dph) a na tri mesiace iba 500 € (bez dph). Ako postupovať - viac...

 

Špeciálne dôležitý PR článok alebo tlačová správa?

 

                                        

 

 

Súvisiace odkazy:

Odpovede na často kladené otázky

Návštevnosť a charakteristika užívateľov stránky tlacovespravy.sme.sk

Viac článkov o tlačových správach na Sme.sk

Tlačové správy Sme na Facebooku

Pozrite si náš newsletter

Chcete vedieť viac o inzercii na Sme.sk? Sledujte nové články nášho blogu Reklama.sme.sk:

                                      Sledujte Novinky o inzercii na Sme.sk Facebook Google Plus Twitter Tumblr

Kontakt na obchodné oddelenie Petit Press: 


19. 1. 2012 13:23:18
-vm-

Tento text je platenou formou reklamy.

Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.najčítanejšie
  • 3dni
  • 7dní
  • 30dni