logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Registračný formulár

Registračný formulár

Vyplnením a odoslaním registračného formulára si objednávame prístup k službe Tlačové správy.Ak máte záujem o uverejnenie jednej tlačovej správy, registrácia nie je potrebná.
Kontaktujte nás na internet@petitpress.sk .

Informácie o zadávateľovi(uveďte buď meno Vašej spoločnosti, alebo - ak ste agentúra zastupujúca klienta - meno Vášho klienta, pre ktorého budete pod týmto prístupom zverejňovať správy)
= podpis spoločnosti pod článkom

Kontaktná osoba


(napr. jan.novak - pomocou neho sa budete do služby prihlasovať)
Obchodné podmienky: - súhlasím s obchodnými podmienkami
* Polia označené hviezdičkou (*) treba povinne vyplniť.