SME
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Teplo GGE Považská Bystrica pokračuje v modernizácii

Na otázky odpovedá Ing. Rudolf Pradla, technický riaditeľ spoločnosti GGE, a. s. a generálny riaditeľ Teplo GGE s. r. o.

Spoločnosť Teplo GGE, s. r. o. zabezpečuje výrobu tepla a teplej vody v Považskej Bystrici. 

Na otázky odpovedá Ing. Rudolf Pradla, technický riaditeľ spoločnosti GGE, a. s. a generálny riaditeľ Teplo GGE s. r. o.

Spoločnosť Teplo GGE, s. r. o., prevádzka Považská Bystrica prevzala koncom roka 2011 plnú kontrolu nad vtedajšou spoločnosťou POV BYT s. r. o.,Považská Bystrica. Aktívna v nej bola už od roku 2008, kedy  bolo jej   spoločníkom aj mesto Považská Bystrica. Od februára 2012 došlo k zmene názvu spoločnosti na Teplo GGE s. r. o., Považská Bystrica.   Niektorí občania mesta Považská Bystrica sa doposiaľ nezorientovali v systéme fungovania spoločnosti. Priblížite im štruktúru v skratke?

Pred rokom 2009 prevádzkovala spoločnosť GGE, s. r. o.  9 tepelných zdrojov - plynových kotolní, 20 odovzdávacích staníc tepla, ako aj rozvody tepla a teplej úžitkovej vody na území celého mesta. Vďaka zefektívňovaniu a modernizácii má v súčasnosti 4 domové kotolne, 11 odovzdávacích staníc tepla (OST), 138 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) a oddeľovaciu odovzdávaciu stanicu tepla   pre sídlisko Rozkvet.

Všetky OST a KOST sú napojené na horúcovodný rozvod, do ktorého je teplo nakupované od výrobcu TEPLÁREŇ, a. s. Považská Bystrica a sú z nich zásobované sídliská Strojárenská štvrť, Stred, Rozkvet,  SNP a   Lánska.

Aj keď  ste systém prevádzky prevzali vo fungujúcom stave,   všetky zariadenia boli   na hranici životnosti.   Ak zájdem do detailov, niektoré, najmä rozvody,   po životnosti. Ako ste sa s týmto vyrovnali?

Vedenie spoločnosti  stálo pred rozhodnutím ako ďalej a z  viacerých možných variantov  prijalo   po technickej aj finančnej stránke veľkorysé riešenie. To bolo a naďalej je   v súlade so štátnou energetickou   politikou, energetickou koncepciou Mesta Považská Bystrica   a s požiadavkami na ochranu životného prostredia.   Všetkým bolo jasné, že investičný zámer takéhoto rozsahu sa nedá zrealizovať za dva roky.   Fyzicky a taktiež finančne   toto nebolo   možné.

Bol vypracovaný ideový zámer o spôsobe výroby a distribúcie  tepla v Považskej Bystrici a postupne, podľa situácie na trhu s teplom, finančných, legislatívnych, ale aj technických možností   spoločnosť pristúpila k realizácii zámeru.

Z dôvodu nutnosti výmeny starých rozvodov ste v roku 2008 pristúpili k zásadnej modernizácii tepelného hospodárstva. V čom spočívala?

Tá spočívala v postupnom budovaní nových horúcovodných rozvodov tepla, nových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) a v prepojení sídlisk Rozkvet, SNP a Lánska s horúcovodným rozvodom mesta.

V roku 2009 sa začala meniť štruktúra výroby a nákupu tepla. Sídlisko Rozkvet bolo do systému CZT napojené už januári 2009, vybudovali sme v ňom aj oddeľovaciu odovzdávaciu stanicu tepla. V nasledujúcich dvoch rokoch sme pokračovali v napĺňaní cieľov, ktoré si pre tepelnú energetiku stanovilo mesto. Pripojené boli aj sídliská SNP a Lánska. Počas tohto obdobia sme taktiež rušili staré lokálne kotolne a koncentrovali sme výrobu do jedného zdroja, z ktorého je zásobovaných teplom a TÚV  až 99 percent našich zákazníkov.

Rozsiahle zmeny, ktoré ste v sústave CZT vykonali, si vyžadovali potrebu ďalšieho investovania.

Áno. Od roku 2009 sme len na modernizáciu   rozvodov tepla   v Považskej Bystrici preinvestovali   cca 10 miliónov eur a zhruba 50 mil. eur   sme investovali do výstavby nového moderného zdroja -paroplynového cyklu, ktorý nahradil pôvodný uhoľný zdroj. Za päť rokov sme vymenili až 64 percent zo 46 kilometrov vonkajších rozvodov v meste. Tento rok plánujeme vymeniť ďalších približne 2,4 kilometra   rozvinutej dĺžky horúcovodného rozvodu. Zároveň sme priebežne do bytových a nebytových objektov dodávali a montovali kompaktné odovzdávacie stanice tepla. Ako sme už spomenuli, v prvých troch rokoch nášho pôsobenia sme pripojili na systém CZT až tri sídliská, následkom čoho sme modernizovali aj centrálny dispečing a sústava musela podstúpiť aj hydraulické vyregulovanie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla. Prínosom zrealizovaných investícií je hospodárnejšia a efektívnejšia dodávka tepla a teplej vody, ale aj možnosť individualizácie vykurovacích kriviek a dodávkových režimov na základe potrieb a požiadaviek odberateľov. Taktiež sa zlepšili možnosti riadenia celého systému CZT, vďaka čomu vieme lepšie predchádzať poruchovým situáciám v dodávkach tepla i teplej vody.

Aj napriek rozsiahlym investíciám a dôslednej starostlivosti o rozvody nie je možné úplne vylúčiť poruchy.  Čím sú najčastejšie spôsobované?

Predovšetkým kombináciou zlého technického stavu rozvodov, ktoré ešte neboli vymenené (často po svojej životnosti), a vonkajších vplyvov pôsobiacich na potrubie. Ani pri maximálnom úsilí nie je možné zabrániť zámernému poškodzovaniu potrubí. Výpadok v dodávkach tepla koncom januára 2015 bol spôsobený práve pokusom o krádež časti potrubia pri zimnom štadióne. Tento prípad sme oznámili polícii.

S postupujúcou modernizáciou rozvodov sa bude znižovať riziko vzniku porúch najmä starých rozvodov,  pretože   prvoradým cieľom   spoločnosti je zabezpečiť stabilnú a efektívnu dodávku tepla našim odberateľom. To platilo aj pri havárii, ktorú sme odstraňovali koncom októbra 2014. Vznikla na časti horúcovodného rozvodu, ktorý sme už v tom čase mali v pláne rekonštruovať v roku 2015. Bola to technicky a aj finančne náročná úloha, počasie nám neprialo, a preto sme do terénu okamžite nasadili 31 odborných pracovníkov, ktorí dňom i nocou intenzívne pracovali na   lokalizácii a odstránení poruchy.

Aký je ďalší postup pri rekonštrukcii ostávajúcich  štyridsiatich percent potrubí?   Využijete na ich rekonštrukciu   prostriedky z EU?

V roku 2015 plánujeme pokračovať v modernizácii sústavy centrálneho zásobovania teplom. Kvalitne vybudovaná distribučná sieť je predpokladom garancie spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej dodávky tepla, ktorá sa nakoniec premietne aj do stabilizácie cien tepla. Tento rok budeme vymieňať potrubie v celkovej dĺžke približne 2380 m rozvinutej dĺžky  v troch úsekoch, na uliciach Školská, Okružná a Hurbanova. Náklady na výmenu dvoch kilometrov rozvodov predstavujú cca 1,3 mil. eur a tento projekt spolufinancujeme z prostriedkov EÚ, v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Spoločnosť Teplo GGE bude hradiť 60 percent všetkých nákladov. Nový rozvod zvýši bezpečnosť dodávok tepla v meste. Okrem toho máme v pláne pre rok 2015 rekonštrukciu rozvodov a montáž DOS (domových odovzdávacích staníc) na sídlisku Lány. Úspešnosť naplnenia tohto zámeru však závisí aj od reakcie našich odberateľov zásobovaných z OST 995 Lány, pretože aj keď finančne sa nebudú podieľať na realizácii, bez ich súčinnosti a súhlasu s navrhovaným riešením nemôžeme realizovať tento investičný zámer. Predbežne plánujeme investovať na realizáciu tohto zámeru cca 230-tis. eur. V tomto roku tiež plánujeme ďalšiu modernizáciu merania a prenosu našich výstupov   na centrálny dispečing, ako i ďalšie menšie investície.

Aká je kompatibilnosť sústavy na paroplynový  zdroj?

Celú modernizáciu sústavy CZT v Považskej Bystrici sme realizovali tak, aby väčšina odberných miest bola zásobovaná z paroplynového zdroja s vysokou účinnosťou. GGE, a. s., ako jediný akcionár spoločnosti TEPLÁREŇ, a. s. Považská Bystrica, ho začala stavať ešte v roku 2009. Tento moderný zdroj s vysokoúčinnou výrobou tepla a elektriny realizoval svoje prvé dodávky už v januári 2011. Nahradil päťdesiatročnú kotolňu spaľujúcu hnedé uhlie, ktorá mala katastrofálny vplyv na životné prostredie. Nový zdroj má špičkovú úroveň a už teraz spĺňa prísne kritériá pre emisné kvóty, ktoré začnú platiť až od roku 2016.

Myslelo sa aj na nutné servisné odstávky zdroja?

Určite áno. Obyvatelia Považskej Bystrice kvôli servisným odstávkam nezostanú bez dodávok tepla, nakoľko je zabezpečená potrebná záloha výkonu zdroja, ktorá dokáže pokryť potreby našich odberateľov.  Verím, že nový zdroj odľahčil situáciu aj obyvateľom Strojárenskej štvrte, ktorým predchádzajúca kotolňa desiatky rokov znečisťovala ovzdušie.

Aktivity vás krok po kroku približujú k cieľu. Určite v nich nepoľavíte ani v tomto roku... Aké sú vízie?

Tak ako doposiaľ, i naďalej plánujeme postupnú výmenu zostávajúcich zastaraných rozvodov tepla a technologických zariadení. Modernizácia prebehne aj v regulačných a informačných systémoch. Samozrejme, plánujeme aj naďalej prinášať inovatívne technológie tak , aby celý systém CZT poskytoval  bezpečné a hospodárne dodávky tepla a teplej vody.

teplogge1-r378_res.jpg

Riaditeľ spoločnosti Ing. Rudolf Pradla.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 24. jún

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu