SME
Pondelok, 24. február, 2020 | Meniny má Matej
INZERCIA

Študuj na MTF STU bakalárske štúdium v ak. roku 2016/2017

Neváhaj a podaj si do 31. 3. 2016 prihlášku na jeden z akreditovaných študijných programov, ktoré fakulta ponúka. Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronicky. Informácie nájdeš na www.mtf.stuba.sk

2015rotatorbcaktualizacia-r708_res.jpg

Neváhaj a podaj si do 31. 3. 2016 prihlášku na jeden z akreditovaných študijných programov, ktoré fakulta ponúka. Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronicky. Informácie nájdeš na www.mtf.stuba.sk – UCHÁDZAČI – Prijímacie konanie.

A prečo študovať práve u nás?

Počas štúdia ponúkame

 • širokú paletu študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, bezpečnosť, personálnu prácu, manažment) výučba prebieha vo vybavených počítačových laboratóriách s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením ubytovanie  pre prijatých študentov v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch študentskej jedálne zapojenie študentov do výskumných projektov fakulty
 • vybavené počítačové laboratóriá s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softwérovým vybavením disponujeme high-tech laboratóriami dobré uplatnenie v praxi bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského domova možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)
 • vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt
 • bezplatnú možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty)
 • možnosť získať štipendium: odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne, prospechové, mimoriadne.

 

Informácie k prijímaciemu konaniu

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Výučba prezenčnou metódou  sa uskutočňuje v pondelok až piatok. Výučba  kombinovanou metódou  je odporúčaná  ako štúdium popri zamestnaní, realizuje sa v piatok popoludní a v sobotu.

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

POVINNÉ PRÍLOHY

 • životopis, lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške, maturant v školskom roku 2015/2016 vypisuje do prihlášky známky z troch posledných výročných vysvedčení (nie polrok). Známky a vypočítané priemery potvrdí stredná škola. Ihneď po maturite doručí na fakultu školou, prípadne matrikou/notárom overené kópie vysvedčenia z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie,
 • maturant pred rokom 2016 vypisuje do prihlášky známky a priemery zo štyroch výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (v prípade 5-ročného štúdia vypisuje známky a priemery z 2. až 5.ročníka). Spolu s prihláškou doručí na fakultu všetky notárom, resp. matrikou overené kópie vysvedčenia a maturitné vysvedčenie (potvrdené strednou školou neakceptujeme).

 

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA:

 

 

 Študijný program

 Forma a metóda štúdia

 Dĺžka štúdia

 

1.

 

AIA

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Applied Informatics and Automation

in Industry

 

2.

 

IBE

Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Integrated Safety

 

 

3.

 

MI

Materiálové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Materials Engineering

 

4.

 

MTTZ

Mechatronika

v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Mechatronics in Technological Equipment

 

5.

 

PPP

Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Personnel Policy in Industrial Plant

 

6.

 

PPT

Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Computer-Aided Production Technologies

 

7.

 

PMA

Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Industrial Management

 

8.

 

VTE

Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Production Technologies

 

9.

 

VTVM

Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Production Technologies and Production Management

10.

 

VZS

Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda

 

3 roky

Production Devices and Systems

 

TERMÍNY

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu do 31. 3. 2016

Uhradenie poplatku za prijímacie konanie  do  31. 3. 2016

Doručenie povinných príloh (platí pre maturantov 2015/16) do  7. 6. 2016

Zasadnutie prijímacej komisie dekana  13. 6. 2016         

Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  14. 6. 2016

Zápis na štúdium  21. 6. – 30. 6. 2016          

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

 • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku  20 €

 

Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, sú dostupné priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené".

 

PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

MTF STU študijné oddelenie
Paulínska 16, 917 24 Trnava

Telefonický kontakt  +421 918 646 005 - 009
E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Denník SME s odznakom Nie v našej krajine

Odznak proti extrémizmu nájdete vložený v denníku SME v utorok 25. februára.

Tlačové správy

Nestarnú, ale dozrievajú

Objavili sme pre vás inšpiratívnych slovenských mužov, o ktorých ste možno nepočuli, a predsa stojí za to sa s nimi zoznámiť.

Tlačové správy

Tipy na darček pre krstniatko

Byť krstným rodičom je pocta. Ide o vzťah, ktorý prehlbuje vzťahy, robí vás súčasťou užšieho rodinného kruhu.