INZERCIA

Životné jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

V júni sa dožíva 80 rokov prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť v oblasti technických zariadení budov SvF STU v Bratislave.

V posledných júnových dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubileaprof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť, ktorú netreba širokej odbornej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí v oblasti technických zariadení budov (TZB) predstavovať. Pri príležitosti 80. narodenín by sme mu chceli aj touto cestou čo najsrdečnejšie zablahoželať.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. sa narodil 27.júna 1938 v Zlíne. Po skončení strednej priemyselnej školy nastúpil v roku 1957 na Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1962 v odbore pozemné stavby. Po jej absolvovaní nastúpil ako pracovník investičného oddelenia Rektorátu SVŠT v Bratislave, kde sa podieľal na inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou novej budovy Stavebnej fakulty (SvF). Na tejto fakulte pracoval 46 rokov. Krátkou prestávkou boli len roky s 1990 až 1993, keď vo vlastnej projektovej kancelárii spracúval alebo zabezpečoval projektovú dokumentáciu a realizáciu bankových objektov na Slovensku aj v Čechách (napr. v Banskej Bystrici, Košiciach, Olomouci, Ostrave a i.).Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Optimalizácia navrhovania potrubia vnútornej kanalizácie“ obhájil v r. 1978, v r. 1983 ho menovali za docenta. Dekrét profesora získal od prezidenta republiky v r. 1996. V rokoch 1993 -2000 bol vedúcim Katedry TZB na SvF Slovenskej technickej univerzity (STU). Počas svojho pôsobenia na katedre TZB vychoval 150 diplomantov - absolventov TZB a 5 doktorandov.

Zdravotná technika ako celoživotná téma

Profesor Valášek sa vo svojej práci zameriava predovšetkým na oblasť zdravotnej techniky, najmä na výpočet potrubnej siete vnútorného vodovodu, cirkulácie teplej vody a potrubia vnútornej kanalizácie. Túto problematiku riešil v 80-tych rokoch ako spracovateľ kmeňových technických noriem, neskôr sa zúčastňoval pri revíziách národných noriem a garantoval preklady viacerých noriem EN .Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie“ (2001), a „Zdravotnotechnické zariadenia budov“ (2005) vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách. Za knihu „Solárna energia a jej využitie“ získal v r. 1984 cenu Slovenského literárneho fondu. Je autorom a spoluautorom vysokoškolských skrípt a učebných textov pre inžinierske štúdium a štúdium dištančného vzdelávania. Je riešiteľom viacerých výskumných grantových úloh a vedecko-technických projektov, odborných a expertíznych posudkov. Vedeckovýskumná činnosť má u neho hmatateľné výstupy, spomenúť možno obnovu zdravotnotechnických inštalácií v panelových domoch, revízie a spracovanie STN z oblasti vodovodov, kanalizácie a plynovodov, či zhotovenie energetických certifikátov budov pre spotrebné miesto, vykurovanie a teplú vodu. Je zakladateľom a dlhoročným členom SSTP a zakladateľom medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky SANHYGA (október,Piešťany), ktorej 23.ročník sa v týchto dňoch pripravuje a ktorej sa prof. Valášek pravidelne aktívne zúčastňuje. Profesor Valášek bol dlhoročným členom redakčných rád odborných časopisov, aj redakčnej rady časopisu TZB Haustechnik, aktívnym členom SSTP a SKSI, kde bol aj členom skúšobných komisií pre získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť zdravotnotechnických inštalácií, vykurovania a energetickej hospodárnosti budov. Za svoju aktívnu vedeckú a odbornú činnosť mu boli udelené viaceré vyznamenania, ako napr. Zlatá medaila ZSVTS za propagáciu vedy a techniky, Cena SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu, Zlatá plaketa SvF STU v Bratislave a iné.

Popri vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti aj prax - projektovanie technických, technologických a energetických zariadení budov

Ako autorizovaný inžinier sa aktívne zapájal do projektovania technických, technologických a energetických zariadení budov. Môžeme spomenúť spracovanie projektov zdravotnotechnických inštalácií pre obchodné centrá Hypernova v Bratislave, v Košiciach, alebo rekonštrukcie ZTI napr. v hoteli Crowne Plaza v Bratislave a tiež projekty obnovy viacerých bytových domov. Srdcovou záležitosťou profesora Valáška boli a sú návrhy a realizácie technologických zariadení fontán. Medzi najzaujímavejšie riešenia patrí napr.kruhová fontána na Mierovom námestí v Galante, ktorej prevádzka vrátane hudobnej produkcie a systému osvetlenia, je riadená počítačom. V súčasnosti profesor Valášek úzko spolupracuje s Katedrou TZB na SvF STU ako oponent záverečných diplomových a dizertačných prác a tiež ako člen rôznych skúšobných komisií. Všetci si veľmi vážime vysokú odbornosť a v nemalej miere príjemnú spoločnosť osobnosti, akou je pán profesor Jaroslav Valášek.

Vážený pán profesor,

v mene Vašich najbližších kolegov, spolupracovníkov z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU, a tiež v mene širokej odbornej verejnosti Vám srdečne blahoželáme a prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a ešte veľa krásnych dní v osobnom aj pracovnom živote.

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.,
Katedra technických zariadení budov SvF STU Bratislava

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom

Slnko, pláž, oddych. Problémy s autom však veľmi rýchlo môžu zmeniť letnú dovolenku na nepríjemný zážitok.

Tlačové správy

OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom

OMV ponúka vodičom tipy, ako si pripraviť auto na dovolenku bez stresu.

Tlačové správy

S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku

S kartou Mastercard World od VÚB Banky nezačnete dovolenku na preplnenom letisku, ale v pohodlí letiskových VIP salónikov.