INZERCIA

Konferencia ATF 2018

6. ročník konferencie ATF

V dňoch 11.-13. októbra 2018 sa v belgickom univerzitnom meste Leuven zišli architekti, inžinieri a fyzici z deviatich európskych inštitúcií, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave nevynímajúc. 6. ročník konferencie ATF (International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures) bol výnimočný práve veľkou účasťou kolegov z Bratislavy. Stavebnú fakultu STU reprezentovali odborníci z 5 katedier (KKPS, KARCH, KMAT, KMECH, KFYZ) a nechýbali ani kolegyne z Fakulty architektúry STU. Hlavným zameraním tohoročnej konferencie bol totiž dôraz na interdisciplinárny prístup vo výskume a vzdelávaní, a na hľadanie nielen medzinárodnej spolupráce na individuálnej úrovni, ale najmä posilnenie výskumných tímov v rámci Stavebnej fakulty a jej spolupráce s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

Azda najväčšou snahou organizátorov konferencie bolo vytvorenie priestoru pre stretnutia kolegov zo Slovenska na „neutrálnej pôde“ (historickej univerzity v Leuven), kde mali počas troch slnečných dní možnosť formálnych i neformálnych rozhovorov. Súčasťou konferencie bola i návšteva rektorátu KU Leuven, odborná prehliadka historického centra, návšteva pivovaru Stella Artois, výlet do Gentu a futbalový zápas.

Vedecká konferencia v piatok 12. októbra, hostila 4 špecializované sekcie:

Prvú odbornú sekciu s názvom „Interdisciplinarita v oblasti obnovy pamiatok a pri projektovaní“ otvorila doc. Jana Gregorová z Katedry architektúry SvF. Pri prezentácii spôsobu prepájania rôznych platforiem tzv. interdisciplinarity v oblasti obnovy pamiatok sa pozornosť venovala dielčím problémom v oblasti vedy a výskumu, zadávania dizertačných projektov s problematikou kultúrnej udržateľnosti a aplikácii technických problémov pri pamiatkovo chránených štruktúrach. Verejne predstavený bol aj projekt so zámerom postavenia interdisciplinárnej výuky pre študentov, doktorandov a pre postgraduál členov SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), s cieľom etablovať odbornú platformu špecializovanú v danej oblasti na národnej úrovni. Zámer vytvorenia špecializovanej platformy v oblasti obnovy pamiatok je podporený aj Ministerstvom kultúry SR, Pamiatkovým úradom SR a tiež aj Archeologickým ústavom SAV Nitra.

Prezentácia výskumnej úlohy VEGA 1/0931/16 „Translucentné a transparentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“, zaoberajúca sa metodikou navrhovania zastrešení nad ruinami z hľadiska konštrukčného, pamiatkového a architektonického, získala v podaní Ing. arch. Evy Vojtekovej ocenenie za výbornú prezentáciu.

Druhú sekciu moderovali Ing. Lucia Maňková s Ing. Jakubom Čurpekom. Odzneli v nej príspevky zameriavajúce sa na trvalo udržateľnú výstavbu, stavebnú fyziku, aerodynamiku budov a osvetlenie.

Prezentované boli výsledky grantovej úlohy VEGA 1/0286/15 prof. Jozefa Hrašku “Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi” a priebežné výsledky APVV-16-0126 projektu prof. Borisa Bieleka „Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru“.

Organizátori konferencie udelili špeciálne ocenenie Ing. Lucii Maňkovej za výbornú prezentáciu príspevku s témou „Svetelný komfort v materských školách – insolácia”.

Tretia sekcia bola zameraná na prepojenie projektov EÚ v oblasti akustiky. Sekciu organizovali prof. Christ Glorieux z KU Leuven a Karolina Jarusewska z KFB Polska. Príspevky v rámci projektu Horizont 2020-MC-RISE „Papabuild“ prezentovali jednotnú líniu už stanoveného procesu skúmania. Zameriavali sa na disemináciu vedeckých výsledkov vo vzdelávacích projektoch Erasmus+ ACE a ACI.

Do koordinovanej súčinnosti projektov MC-RISE „Papabuild“ a Erasmus+ ACE je aktívne zapojená i naša Stavebná fakulta STU.

V štvrtej sekcii boli pod taktovkou Ing. Daniela Urbána a doc. Vojtecha Chmelíka prezentované príspevky z oblasti charakterizácie stavebných materiálov, stavebnej akustiky, požiarnej ochrany a ich aplikácie v architektúre.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si dve zaujímavé prednášky hostí: prof. Kristiana Jambrošića (U Zagreb), generálneho tajomníka Európskej akustickej spoločnosti s názvom „Akustické podmienky v súčasných sakrálnych stavbách“ a prednášku prof. Marie Machimbarreny (U Valladolid), členky ISO komisie pre stavebnú akustiku, na tému „Nevyhnutnosť predmetu akustika pri vzdelávaní architektov v Španielsku“.

Na záver citát:
„Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí!“
(Albert Schweitzer, nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875-1965)

Uvedený citát vskutku potvrdzuje už dávno známe, že iba spolupráca postavená na vzájomnej dôvere môže vytvoriť platformu pracovného partnerstva smerujúcu k spoločnému cieľu. A touto hodnotou ostatná konferencia ATF oplývala. Aj preto sa už teraz tešíme na jej ďalšie pokračovanie...

Text: Monika Rychtáriková, Jana Gregorová, Eva Vojteková, Lucia Manková, Daniel Urbán, Vojtech Chmelík, foto: Valéria Kocianová

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tip na aukciu: 15 objektov, kde sa dá rozbehnúť biznis

Spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a. s. predáva na strednom Slovensku niekoľko zaujímavých nehnuteľností.

Tlačové správy

Energetici rozsvecujú Svetielko nádeje

Občianske združenie Svetielko nádeje už 17 rokov pomáha zlepšovať život detí a mladistvých s onkologickým ochorením.

Tlačové správy

Noerr appoints a new national counsel starting from 2019

Noerr has promoted experienced lawyer, Martin Ťupek to national counsel from 1 January 2019.

Tlačové správy

Gansberg: Každý deň v objatí komfortu

Prvky bytového štandardu sú zásadnou súčasťou luxusného bývania. O tom niet pochýb.