SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Opäť vyše 150 odborníkov zo 4 svetadielov z 20 štátov sa zišlo na ďalšej pravidelnej vedeckej konferencii Fakulty manažmentu PU.

V dňoch 25. septembra až 29. septembra 2018 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats“.

Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018 prebiehala, tak ako všetky doposiaľ za posledných 12 rokov, v anglickom jazyku. Podobne, ako na predošlých konferenciách tohto typu, organizovaných Fakultou manažmentu, sa na nej zúčastnilo viac ako 150 odborníkov z univerzít z 20 krajín zo 4 svetových kontinentov.

Pravidelné medzinárodné vedecké konferencie tohto typu organizuje Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove úspešne s už vyše 12-ročnou tradíciou v každý párny rok (popri iných vedeckých konferenciách). Tieto pravidelné vedecké konferencie s rozsiahlym zastúpením zahraničných univerzít a fakúlt obchodno-ekonomického a manažérskeho zamerania sa konajú nielen vždy výlučne v anglickom jazyku, ale rovnako je v angličtine každý vedecký zborník príspevkov z týchto konferencií a súvisiace aktivity.

Stretávajú sa s veľmi priaznivou odozvou v medzinárodnej vedeckej komunite najmä zahraničných, ale aj domácich vysokých škôl, rovnako ako v odbornom podnikateľskom prostredí zástupcov z praxe, z ktorých mnohí sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov Fakulty manažmentu.

Konferenčné zborníky, publikované po roku 2010, sú indexované vo svetovo uznávanej prestížnej vedeckej databáze Web of Science.

Na rozdiel od iných konferencií, organizovaných fakultou, tieto konferencie vytvárajú dlhoročnú pravidelnú postupnosť s nadväzujúcim tematickým zameraním, ktoré je vyjadrené nielen významnými rôznymi aktuálnymi podtémami konferencií, ale aj štruktúrou sekcií, mnohými stálymi zahraničnými účastníkmi z univerzít, rozsiahlym medzinárodným vedeckým výborom, zborníkmi, atď.

Konferencia sa konala pod osobnou záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. Spoluorganizátormi konferencie boli Združenie miest a obcí SR a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Ďalšími spoluorganizátormi a partnermi boli najmä zahraničné univerzity spolu s výskumným centrom.

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti manažmentu v kontexte výziev, príležitostí a hrozieb, ktoré súvisia s dynamickými globálnymi zmenami. Príspevky, prezentované na konferencii, boli multitematické a reprezentovali interdisciplinárny a komplexný prístup k riešeniu problematiky. V príspevkoch dominovala téma využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí.

Každá z týchto pravidelných konferencií v oblasti manažmentu, organizovaných prevažne v kongresovom centre vo Vysokých Tatrách, je zameraná na významné aktuálne témy, výzvy, problémy a výsledky výskumu v danom období. Tie sú riešené v pléne, v odborných sekciách a súčasne publikované v konferenčnom zborníku. Tohtoročná konferencia mala 10 odborných sekcií, v ktorých prebehli prezentácie a diskusie v týchto oblastiach:

 • Obchodné podnikanie a manažment, manažment ľudských zdrojov,
 • Ekonómia a financie,
 • Regionálny rozvoj,
 • Konkurencieschopnosť, hospodársky rast a prežitie podnikov,
 • Marketing a inovácie,
 • Turizmus, hotelový manažment a kúpeľníctvo,
 • Environmentálny manažment,
 • Informatika a manažment,
 • Psychologické, etické, kultúrne, právne a ďalšie aspekty manažmentu,
 • Ekonometria a kvantitatívne metódy.

Celkovo bolo v rámci konferencie prezentovaných 131 príspevkov v písomnej podobe a množstvo z nich aj v ústnej podobe. Jednotlivé príspevky z konferencie sú publikované v rozsiahlom zborníku. Na rokovaniach plenárnych sekcií odznelo, spomedzi všetkých publikovaných príspevkov, vybraných 45 vedeckých príspevkov účastníkov konferencie. Hlavné 4 úvodné plenárne prednášky prezentovali účastníci z Talianska, Grécka, Juhoafrickej republiky a Slovenska. Súčasťou prezentácie poznatkov bola aj posterová sekcia, v rámci ktorej bolo prezentovaných 54 príspevkov vo forme posterov. Vystúpenie účastníkov z rôznych krajín a svetadielov umožnilo zároveň diskutovať o úlohe kultúrneho kontextu a medzikultúrneho a medzinárodného porovnávania výsledkov výskumov.

Prezentované príspevky, ako aj diskusia k týmto príspevkom súviseli nielen s rozvojom teoretických poznatkov, ale aj s otázkami transferu poznatkov, výsledkov výskumu do praxe. Multikultúrne a medzinárodné zastúpenie účastníkov konferencie, ako aj interdisciplinárny pohľad na riešenie problematík vyvolali zaujímavé diskusie zvlášť výrazne najmä medzi zástupcami univerzít z Južnej Afriky, Indie, Talianska, Nemecka, Grécka, Ruska, Rakúska, Ukrajiny a Rumunska.

Z komparatívneho pohľadu riešili zaujímavé témy aj akademickí pracovníci z geograficky a historicky blízkych krajín V4. Mnohí účastníci zo zahraničných univerzít aj z iných svetových kontinentov sa zúčastňujú každej z pravidelných konferencií tohto typu, organizovaných Fakultou manažmentu každý párny rok a stali sa stálicami týchto podujatí fakulty. Pritom ich vedecká spolupráca s učiteľmi Fakulty manažmentu prebieha kontinuálne aj celé obdobia medzi konferenciami.

Okrem zástupcov univerzít sa konferencie zúčastnili zástupcovia praxe, a to viacerí členovia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu. Konferencie sa zúčastnili súčasne aj majitelia a riaditelia slovenských podnikov, z ktorých má na zmluvnom základe Fakulta manažmentu vytvorenú sieť 51 „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ a ďalších slovenských podnikov spomedzi celkovo 102 organizácií, v ktorých študenti praxujú, ako aj zamestnávatelia absolventov fakulty.

V priebehu a na záver konferencie viacerí účastníci zo zahraničných univerzít vyslovili pozitívne hodnotenie podujatia a zaslali poďakovania a pochvalné stanoviská.

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji.

Je počtom študentov najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Jej komplexnú ponuku tvorí spolu 18 študijných programov vo všetkých 3 stupňoch štúdia – v bakalárskom stupni (Bc.), v magisterskom stupni (Mgr., vrátane rigoróznych konaní pre PhDr. a RNDr.) a v doktorandskom stupni štúdia (PhD.).

Ponuka akreditovaných študijných programov v slovenskom jazyku:

Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku:

V študijnom programe Manažment majú študenti možnosť sa cez povinne voliteľné bloky predmetov špecializovať v magisterskom štúdiu a v bakalárskom štúdiu na tieto oblasti:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Digitálny marketing (1. stupeň).​​​​​

Po úspešnom absolvovaní ľubovoľného bakalárskeho študijného programu môže na našej fakulte študent pokračovať v štúdiu ľubovoľného z ponúkaných magisterských študijných programov vrátane ich špecializácií. Rovnako to pre najúspešnejších študentov platí pri ich pokračovaní po úspešnom absolvovaní magisterských študijných programov na dosiahnutie celkovo najvyššieho možného vzdelania vo vyspelom svete – v doktorandskom štúdiu.

Veľká výhoda pre našich študentov je možnosť kontinuálne nadväzujúceho štúdia vo všetkých stupňoch na našej fakulte. Pre študentov je množstvo ďalších výhod, ako prepojenosť s praxou cez vybudovanú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“, Expertnú a podnikateľskú radu Fakulty manažmentu. Ale aj prednášky známych osobností z biznisu a verejného života, ktoré sa realizujú popri prednášaní interných fakultných profesorov a docentov atď. Nemenej atraktívny je aj študentský život v univerzitnom meste Prešov.

Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

 • 11.12.2018 (utorok) o 10.00 hod. v Aule M. Bosáka M120 (ul. Konštantínova 16, Prešov)
 • 15.1.2019 (utorok) o 10.00 hod. v Aule M. Bosáka M120 (ul. Konštantínova 16, Prešov)
 • Február 2019 v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra, termín bude rektorátom PU spresnený),
 • 5.3.2019 (utorok) o 10.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (ul. Konštantínova 16, Prešov).

Viac informácií o možnostiach štúdia na Fakulte manažmentu nájdete na www.StudujManazment.sk/ alebo www.unipo.sk/fm.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 24. jún

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu