SME
Utorok, 28. január, 2020 | Meniny má Alfonz
INZERCIA

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) a jej založenie

Porovnanie agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Porovnanie agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v § 29 je ADZ definovaná ako agentúra, ktorázamestnáva občana v pracovnom pomere. To je základný rozdiel v porovnaní so sprostredkovaním zamestnania za úhradu. ADZ teda uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, aj keď uchádzač bude pridelený len dočasne k jeho užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce na území Slovenskej republiky pod jeho vedením. Tieto požiadavky sú v súlade so Zákonníkom práce.

Iný postup je pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Vtedy podnikateľ uchádzačovpriamo nezamestnáva, ale im sprostredkuje prácu u iného zamestnávateľa. Má však s uchádzačmi uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní práce.

Na prevádzkovanie ADZ nie je potrebné živnostenské oprávnenie, ale len povolenie od ústredia práce. Na činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu je potrebné požiadať o vydanie osvedčenia na príslušný okresný úrad - odbor živnostenského podnikania. Vtedy je potrebné nahlásiť aj zodpovedného zástupcu, pretože nepôjde o voľnú živnosť.

Popis vykonávanej činnosti ADZ

Ku každej žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnostiagentúry dočasného zamestnávania sa prikladá projekt vykonávania činnosti ADZ. Ten musí obsahovať hlavne údaje o žiadateľovi, jeho skúsenosti v danej oblasti na trhu práce, popis jeho silných a slabých stránok. Taktiež má obsahovať popis zdrojov a investícií, ktorými disponuje a spôsob získavania uchádzačov o zamestnanie. Celú osnovu predkladaného projektu je možné si pozrieť na stránke ústredia práce.

§ 58 Zákonníka práce - dočasné priradenie

ADZ v rámci svojej činnosti môže dočasne prideliť svojho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi. Podľa Zákonníka práce § 58 sa však požaduje:

 • vypracovaná pracovná zmluva medzi zamestnancom a ADZ
 • dohoda medzi ADZ a zamestnávateľom.

Pracovná zmluva uzatvorenámedzi zamestnancom a ADZ na dobu určitú musí obsahovať:

 • sídlo a názov dočasného zamestnávateľa
 • dobu, na ktorú sa dohodlo dočasné pridelenie
 • deň, od kedy dočasné pridelenie vzniklo
 • druh práce a miesto výkonu práce
 • mzdové podmienky
 • dátum skončenia práce
 • podmienky, za akých je možné jednostranné ukončenie výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Náležitosti dohody uzatvorenejmedzi ADZ a zamestnávateľom:

 • meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia prideleného zamestnanca
 • miesto trvalého pobytu zamestnanca
 • miesto výkonu práce
 • doba, ktorá je dohodnutá na dočasné pridelenie
 • deň nástupu na výkon práce prideleného zamestnanca
 • mzdové podmienky
 • pracovné podmienky dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť rovnaké ako u zamestnanca užívateľského zamestnávateľa
 • podmienky ukončenia dočasného pridelenia pre zamestnanca alebo užívateľského zamestnávateľa pred uplynutím doby dočasného pridelenia
 • číslo a dátum rozhodnutia povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Prečo stále veríme v talizmany?

Ľudia pri sebe odpradávna nosili ochranné amulety a talizmany. A nie je to inak ani dnes. Nebojte sa ich.

Tlačové správy

Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?

Čo si predstavíte, keď počujete slovo zima? Pletené šály, radovánky na zasneženom svahu, ale aj suchá a popraskaná pokožka.

Tlačové správy

Dell offers multifaceted careers

Why internship is a good career start?