SME
Streda, 26. február, 2020 | Meniny má Viktor
INZERCIA

Spôsoby financovania občianskych združení

Ponúkame vám viacero zaujímavých tipov kde a akým spôsobom získať peniaze na financovanie občianskych združení (OZ).

Ponúkame vám viacero zaujímavých tipov kde a akým spôsobom získať peniaze na financovanie občianskych združení (OZ).

1.Tip - 2% zo zaplatenej dane

Najvyhľadávanejším a najviac dostupným príjmom pre OZ sú tzv. 2% ako prijaté podiely zaplatenej dane. Členovia alebo jednotlivci môžu takýto príjem preukázať vo svojich daňových priznaniach, je to teda v prospech OZ. Je možné nahliadnuť na minulé získané súhrny neziskových organizácií.

Na čerpanie 2% z dane pre rok 2020 je nutné aby OZ vzniklo ešte v roku 2018 alebo skôr. Je taktiež nutná registrácia OZ pre 2% u notára najneskôr však v toku 2019. je všeobecne platné, že registrácia OZ je realizovateľná nasledujúci rok po roku vzniku. Vzniká zápisom MVSR. Ak uvažujete o založení občianskeho združenia v tomto roku (2019), bude možné prihlásenie u notára na budúci rok, teda r. 2020 a registrovať 2% pre nasledujúci rok 2021, v ktorom reálne získate túto čiastku od samotných darcov. Je to celkom dlhodobý proces získania 2%, ak však potrebujete proces urýchliť, postačí sa obrátiť na nás. Niekoľko združení sme papierovo pripravili ešte v roku 2018 a sú pripravené na zápis u notára a registráciu 2% pre OZ.

2.Tip – Verejné zdroje

Verejnými zdrojmi združení rozumieme finančné zdroje zo strany štátu, akými sú štátne organizácie, VÚC, ministerstvá, mestá, obce, orgány štátnej správy, ÚPSVaR a i. Stačí prejsť na webové stránky jednotlivých organizácií, kde získate podrobnejšie informácie.

Príspevky je možné nadobudnúť aj prostredníctvom samosprávnych krajov a obcí, ktoré poskytujú OZ určitú finančnú pomoc. Takáto finančná podpora môže byť v podobe peňažných prostriedkov alebo nepeňažná podpora vo forme prenájmu zariadenia, dobrovoľnícka činnosť alebo poskytnutie služieb. V tomto prípade je najlepšie sa obrátiť na obec/ VÚC v mieste pôsobenia OZ. Ďalším možným spôsobom financovania OZ je úľava na dani z nehnuteľnosti. Je možnosť žiadať obec o zníženie dani z nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve OZ. Obec je schopná záväzným nariadením znížiť túto daň, ba dokonca až úplne OZ oslobodiť od platenia dani z nehnuteľnosti.

3.Tip – Zahraničné zdroje

Ďalším tipom na financovanie OZ sú finančné zdroje poskytnuté zo zdrojov EÚ. V rámci operačného programu Ľudské zdroje je možné sledovať najväčšiu podporu združení. Peňažný príspevok je okrem toho možné nadobudnúť aj napr. na podporu zdravotníctva a sociálnych služieb, rozvoj zamestnanosti, vzdelávacích aktivít, rozvoj kultúry, výskum a vývoj, ochranu životného prostredia a i. Hovoríme o eurofondoch a okrem nich majú možnosť OZ nadobudnúť peňažné prostriedky aj z napr. Nórskeho finančného mechanizmu, či Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

4.Tip – Granty z nadácií

Práve takéto granty z nadácií väčšinou predstavujú jeden z hlavných príjmov OZ. Zdroje od nadácií, teda granty, môžu byť poskytované určitými nadáciami, ktoré sú zriadené bankami, veľkými spoločnosťami, súkromnými, či komunitnými nadáciami. Existuje množstvo spôsobov, ktorými sa dá financovať OZ.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Bývanie stvorené pre šťastné detstvo

Hľadáte bývanie, zohľadňujúce unikátne potreby detí? Ako by malo vyzerať pravé „kids friendly“ bývanie? A kde ho nájdete?

Tlačové správy

Angličtina nielen pre maturantov

Prílohy s vypracovanými maturitnými otázkami nájdete v SME 26. a 27. februára.

Tlačové správy

Do VIVO! Bratislava zavítala doba kamenná

Do VIVO! Bratislava príde koncom februára interaktívna vzdelávacia výstava pre deti Doba kamenná.

Doba kamenná vo VIVO! Bratislava