SME
Utorok, 28. jún, 2022 | Meniny má Beáta

Košický magistrát chce spravovať verejný cintorín a krematórium

Rekviem: Nie sú na to pripravení.

Mesto Košice chce prevziať správu nad verejným cintorínom na Rastislavovej ulici aj nad mestským krematóriom na Zelenom dvore. Obe zariadenia by mestská príspevková organizácia Správa mestskej zelene (SMZ) viedla od 16. novembra, keď sa skončí nájomná zmluva doterajšiemu správcovi – spoločnosti REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o. Jej konateľ Ing. Munkhbat Tudevdorj však v rozhovore upozornil na viacero problémov.

Košický magistrát deklaroval, že mesto je pripravené prevziať správu hlavných košických pohrebísk.

- Skutočne? Ste si istý, že je mesto pripravené? Rozprávame sa o správe najväčších pohrebísk na Slovensku. Keby bolo mesto naozaj pripravené, malo by už s každým našim zamestnancom, uzatvorenú dohodu o začatí nového pracovného vzťahu v podniku Správa mestskej zelene.

V čom je chyba?

- Mesto nás posiela do likvidácie, a tým zruší pracovné miesta. Podmienky prevzatia správy pohrebísk nie sú s nami dohodnuté. Naša správa pohrebísk trvá už 26 rokov a nájomná zmluva zo starých čias i napriek viacerým dodatkom vôbec nerieši závažné veci, napríklad detaily prechodu zamestnancov, len konštatuje, že „ V prípade ukončenia tejto zmluvy (pozn. nájomnej) sa prenajímateľ (pozn. Mesto Košice) zaväzuje zamestnať všetkých zamestnancov u nového prevádzkovateľa.“ Teda pre splnenie záväzku mesta, je potrebná dohoda medzi mestom a každým jedným zamestnancom. Tieto dohody malo mať mesto Košice uzatvorené v dostatočnom časovom predstihu. Ide o dohody, ktoré sa týkajú približne 30 zamestnancov, čo znamená 30 rokovaní o pracovných podmienkach a zároveň 30 dohôd, ktoré musia byť aj fyzicky podpísané.

Ale veď majú ešte dva mesiace na uzatvorenie dohôd so zamestnancami, nie?

- Blíži sa dušičkový a predvianočný čas a pohrebiská si vyžadujú najväčšiu starostlivosť v roku. Potrebujeme od zamestnancov maximálne nasadenie a oni majú obavy o svoju budúcnosť. Zamestnancov si vážime a potrebujeme, aby boli spoľahliví a aktívni každý deň. Žiaden zamestnanec nevie, či mu mesto skutočne dá primeranú pracovnú ponuku, a ak áno, kedy a akú ponuku mu mesto dá? Bude to pre neho prijateľná ponuka? Čo bude mesto robiť ak zamestnanci odmietnu jeho ponuky? Mesto svoju nečinnosťou doviedlo všetky zúčastnené strany do situácie, kedy iné riešenie prechodu zamestnancov, než vzájomnou dohodou neexistuje. Na ukončenie pracovného pomeru výpoveďami je už v prípade väčšiny zamestnancov neskoro. Mesto sa teda musí so zamestnancami dohodnúť. Viete, mesto vôbec nevie do čoho ide.

Čo tým myslíte, že mesto nevie do čoho ide?

- Celú agendu správy pohrebísk na meste zastrešuje možno jeden, alebo dvaja úradníci. Nevieme, ako prebiehala komunikácia a spolupráca úradníkov predtým, s bývalým vedením našej spoločnosti, ale posledný rok s nami vôbec neriešili prípravu na prechod správy späť. Snažili sme sa otvoriť rokovania a v júni tohto roku sme dali mestu aj písomnú ponuku. A oni? Nepozvali nás na rokovanie, ani poslancov neinformovali o našej ponuke. Mesto dalo poslancom iba jednu alternatívu, vôbec im nedalo alternatívnu ponuku, aby sa mohli skutočne rozhodovať. Ak niekto niekomu predkladá na rozhodnutie iba jedno riešenie, v podstate ho tlačí k múru, nedá mu šancu rozhodovať sa alternatívne.

Mesto ukázalo poslancom, že aj v iných veľkých mestách robí správu pohrebísk priamo mesto, nie?

- Áno, ale sú aj krajské mestá, kde spravujú mestské pohrebiska súkromne s.r.o. (napr. Trnava, Trenčín). Každé mesto a jeho poslanci však majú právo sa rozhodnúť podľa slobodnej vôle. My nateraz chceme najmä predísť prípadnými problémom a mobilizovať mesto a poslancov k potrebným rokovaniam. Okrem spomínaných nepripravených a včas nenaštartovaných procesov súvisiacich s prevzatím zamestnancov, tu ide napríklad aj o zabezpečenie plynulej správy pohrebísk. Pred 26 rokmi, kedy vznikla nájomná zmluva, nebolo bežným ani počítačové spracovanie dát. V nájomnej zmluve preto nie je vyriešená ani otázka prevodu práv na obslužný software, ktorý využívame pri správe pohrebísk. Je to dielo, ktoré sme počas celej doby správy pohrebísk postupne vyvíjali, na vlastný účet a náklady. „Papierová evidencia“, ktorú máme mestu podľa nájomnej zmluvy a platnej legislatívy odovzdať, už nie je v dnešnej dobe pre efektívnu a plynulú prevádzku, tak rozsiahlych pohrebísk, dostačujúca.

A čo vám bráni dohodnúť sa s mestom na odkúpení obslužného software?

- Ako sme už vraveli, mesto s nami vôbec nekomunikuje. Ako sa dá s nimi dohodnúť? Iba z verejne dostupných materiálov určených na rokovanie mestského zastupiteľstva vidíme, aké otázky prechodu správy „o nás, bez nás“, riešia. Napríklad, navrhujú do správy podniku SMZ previesť iba niekoľko málo kusov hnuteľného majetku. Prevádzka pohrebísk však vyžaduje oveľa viac hnuteľného majetku a naša spoločnosť taký majetok vlastní. Mesto sa vôbec nezaujíma o tento náš, po skončení zmluvy voľný, hnuteľný majetok. A z verejne dostupných materiálov nevidíme, že mesto teraz plánuje nakúpiť podobný nový majetok. Ak nevedia napríklad, koľko máme počítačov, tlačiarní, kosačiek, píl, špeciálnych strojov, vozidiel, stolov, stoličiek, ozvučenie obradných miestností a podobne, ako môžu zabezpečiť plynulý prechod prevádzky? Ak by s nami komunikovali, mohli sme mestu ponúknuť majetok, mesto mohlo ušetriť a zabezpečiť plynulosť prechodu. A opäť zdôrazňujeme, že práve dušičkový a predvianočný čas je pre pohrebiská najnáročnejší a každým ďalším dňom sa sťažuje prechod správy.

Ako vieme, podnik SMZ už začal obstarávať tri vozidlá ešte pred schválením zverenia majetku do správy mestským zastupiteľstvom. Neponúkli ste im svoje voľné vozidlá?

- Oni obstarávajú pre cintorín iba 3 nové vozidlá, naše sú síce už používané, ale pre pohrebiská je ich teraz potrebných až sedem. Otvorili ste však zaujímavú otázku investícií. Viete, za posledných 26 rokov tu mesto priamo neinvestovalo žiadne prostriedky do obnovy nehnuteľného majetku.

V krátkej dobe budú potrebné investície do generálnej opravy už takmer 40-ročnej budovy krematória, obnovy kremačných pecí, výmeny regulačnej stanice plynu na konci jej životnosti, opravy oplotení, opravy kolumbárií, obnovy prevádzkovej techniky, strojov a zariadení, či vozového parku a výpočtovej techniky. Máme ucelenú a reálnu predstavu o tom, aké investície si prevádzka pohrebísk vyžaduje. Odhady mesta na investície sa vzhľadom na skutočné potreby nezakladajú na reálnych základoch potrebných na dôstojné prevádzkovanie pohrebísk.

Naše odhady sú trojnásobne vyššie. Budovy krematória potrebujú zásadné investície do stavebných konštrukcií a zariadení, ako sú regulačná stanica plynu, kúrenie, rozvody médií a chladiace zariadenia. Iba toto si vyžaduje investície vo výške minimálne 300-tisíc eur.

Kremačné pece sú vo funkčnom stave, avšak ani životnosť nových kremačných pecí nie je nekonečná. Tak ako u iných priemyselných pecí je pomerne krátkodobá a závisí od množstva prevádzkových faktorov. Prvá pec TABO, ktorú sme kúpili pred 20 rokmi, je funkčná, avšak morálne zastaraná. Druhá pec HT2, ktorú sme kúpili pred 10 rokmi, musela byť už po 6 rokoch podrobená generálnej oprave. Bola nanovo prestavaná celá výmurovka pece. Teda o dva roky ju bude nevyhnutné opäť prestavať a modernizovať.

Doteraz sme hovorili iba o udržiavaní majetku, ale čo jeho rozvoj?

- Áno, rozvoj je dôležitý, je tu veľa možností pre skvalitnenie služieb. Ako napríklad digitalizácia a pasportizácia hrobových miest a cintorína, zavedenie nových informačných technológií, modernizácia obradných miestností, obnova studničiek na vodu, uloženie rozvodov vody pod zem, odstránenie starých lavičiek a osadenie nových, verejné osvetlenie cintorína, monitorovacia a zabezpečovacia technika na cintoríne.

Je to len jeden pohľad, ale tvrdíte, že investície mesta do cintorínov by mali byť väčšie?

- Čo sa týka verejného cintorína a krematória, tak určite áno. Okrem, toho by magistrát nemal zabúdať na svoje plány na vybudovanie nového cintorína v Košiciach, čo bude tiež nemalá investícia. Už sme spomínali, že mesto za posledných 26 rokov priamo neinvestovalo žiadne prostriedky do obnovy ani rozvoja. Preto nemá ani dobrú predstavu o potrebných investíciách. My nie sme žiadnym plánovacím ani investičným oddelením mesta. Sme iba dlhoročným

správcom pohrebísk. Napriek tomu vidíme podhodnotenie investičného rozpočtu mesta pre túto oblasť.

Aké sú vaše najbližšie kroky?

- Tak ako mesto, tak aj my stojíme teraz pred novou situáciou. Ešte sme nikdy nerealizovali proces odovzdávania správy (späť) dvoch tak veľkých pohrebísk. Nakoľko nás mesto poslednú dobu nechcelo vypočuť, chceme teraz na poslednú chvíľu zmobilizovať ochranu pred problémami, ktoré prídu. Preto sme zaslali poslancom mestského zastupiteľstva otvorený list, ktorý je dostupný aj na našej stránke www.cintorinkrematorium.sk. Myslíme si, že kvalita budúcej správy pohrebísk v prvom rade nezáleží na tom, či to bude robiť Správa mestskej zelene, naša spoločnosť, či priamo nejaké oddelenie na magistráte. Kvalita záleží na schopnosti a umení magistrát u mesta dobre viesť, plánovať, riadiť a delegovať.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


13 h

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


INZERCIA 23 h

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


INZERCIA 23 h
SkryťZatvoriť reklamu