SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Za 16 rokov pomohli Prešovskému kraju získať milióny eur

​​​​​​​Od prípravy po realizáciu projektov z EÚ fondov vedie častokrát niekoľkoročná cesta plná prekážok.

Od prípravy po realizáciu projektov z EÚ fondov vedie častokrát niekoľkoročná cesta plná prekážok. Svoje o tom vie aj Artúr Benes, generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK (ARR PSK), ktorá za 16 rokov svojho pôsobenia stojí za prípravou a realizáciou rôznych veľkých investičných projektov v celom Prešovskom kraji. Najnovším úspešne dokončeným projektom je architektonicky odvážna rekonštrukcia Šarišskej Galérie v centre Prešova, ktorú budú môcť návštevníci obdivovať už čoskoro. Agentúra v súčasnosti pracuje na ďalších, viac ako 160-tich projektoch v celkovom objeme vyše 65 mil. EUR v rámci celého Prešovského kraja. Aj o nich sme sa rozprávali s Artúrom Benešom.

V súčasnosti pripravujete výročnú správu Agentúry regionálneho rozvoja PSK/ ARR PSK/ za rok 2020. Mnoho ľudí ale neregistruje, čo všetko obnáša jej činnosť, alebo kto každý stojí za takým európskym projektom kým prejde od papierových plánov k realizácii. Čo je vlastne ARR PSK a čomu sa primárne venuje?

V skratke možno laicky povedať, že my sme tí, ktorí vedia, ako do najchudobnejšieho regiónu Slovenska dostať európske peniaze na dobré projekty a tie pripraviť tak, aby boli zrealizované. Aj naša činnosť však samozrejme prešla určitým vývojom. ARR PSK vznikla v roku 2005, ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za účelom prípravy, realizácie a monitorovania projektov financovaných z EŠIF pre potreby PSK a subjektov v jeho pôsobnosti. Už 16 rokov pripravujeme najrozličnejšie projekty v celom Prešovskom kraji, ktorý je stále z pohľadu EÚ najchudobnejším regiónom Slovenska. Z príspevkovej organizácie sa napokon stalo združenie právnických osôb a jeho zakladateľmi boli Prešovský samosprávny kraj a Prešovská Univerzita. Neskôr k nim pribudli mestá Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Svidník, Levoča a Svit. Práve oni a ich organizácie sú v súčasnosti hlavnými partnermi našej agentúry.

Od roku 2005 teda agentúra zažila tri plánovacie programové obdobia, takže môžete porovnať, ktoré bolo najúspešnejšie, alebo ktoré naopak najproblémovejšie. Aké boli začiatky? Predsa len, v roku 2005 boli eurofondy na Slovensku niečím úplne novým.

Slovensko ako nový členský štát EÚ prvýkrát čerpalo eurofondy v skrátenom programovom období v rokoch 2004-2006. My sme začínali s 5 zamestnancami a okamžite po vzniku sme sa aktívne zapojili ešte do predvstupových procesov a projektov Slovenska a kontinuálne sme nadviazali práve na to skrátené obdobie. Keďže bolo skutočne málo času na prípravu projektov, v tom období sme ich pripravili a zrealizovali 6 v rôznych oblastiach. Intenzívne sme sa ale pripravovali, ako finančne tak aj kapacitne a po stránke materiálno-technického zabezpečenia na nové výzvy v plánovacom období 2007 – 2013. Podstata našej činnosti bola zameraná na Regionálny operačný program, v ktorom sme úspešne implementovali desiatky projektov v oblastiach školstva, kultúry a v sociálnej oblasti. Rekonštruovali sa stredné školy, či už to bola Stredná technická škola v Prešove, alebo gymnázium na ul. Konštantínovej, masívne rekonštrukcie DSS na Volgogradskej v Prešove a v Starej Ľubovni, z oblasti kultúry napríklad knižnica v Spišskej Sobote, objekt Dom Správcu na Ľubovnianskom hrade, alebo už spomenutá, práve dokončená rekonštrukcia Šarišskej galérie v Prešove. Investície do týchto zariadení presiahli sumu viac ako 20 mil. EUR.

Šarišská galéria patrila medzi tie zložitejšie projekty keď jej rekonštrukcia trvala tak dlho? Nie všetky projekty musia byť nutne úspešné, čo potom s nimi?

Čo sa týka galérie, bol to veľmi náročný projekt s množstvom problémov, ktoré realizáciu natiahli až na 5 rokov. Napokon sa ju však podarilo úspešne dokončiť. Samozrejme že existujú aj projekty, ktoré nevyjdú, musím však podotknúť, že v dnešnej dobe tvoria iba mizivé percento z celkového počtu podaných. V takom prípade s partnermi prepracujeme projektový zámer a čakáme na ďalšiu výzvu a ďalší pokus.

Je nejaký taký projekt, na ktorom Vám veľmi záležalo ale povedzme nevyšiel tak, ako ste si predstavovali?

Veľmi ma mrzí projekt „ Prešovská kreatívna fabrika“ za približne 18 miliónov EUR, do prípravy ktorého bolo okrem Agentúry regionálneho rozvoja PSK zapojených viacero aktérov z PSK, mesta Prešov, Inovačného partnerského centra, ako aj z kultúrnej a kreatívnej obce. Tento projekt bol spracovaný našou agentúrou a pre mňa z doteraz nepochopiteľných príčin, nebol dotiahnutý do konca, hoci tomu nič nebránilo. Prešovská kreatívna fabrika bola zrušená a o pol roka na to sa na území mesta rozbehla iniciatíva EHMK 2026, ktorá dopadla tak, ako dopadla. Dnes, v rámci výzvy, do ktorej sme pripravili projekt Prešovskej kreatívnej fabriky boli pridelené obrovské finančné prostriedky pre mestá: Košice (18 mil.) Trnava (7,5 mil.) Trenčín (7,5 mil.) Veľká škoda pre mesto Prešov, pretože kultúra tu naozaj stráda a je takou Popoluškou, čo je v ostrom kontraste s tým, koľko talentovaných ľudí z brandže tu funguje.

ARR PSK bola pri realizácii eurofondových projektov mimoriadne úspešná v oblasti medzinárodnej spolupráce. O aké projekty sa konkrétne jednalo? Mali sme možnosť zaregistrovať ich aj priamo v Prešove?

ARR PSK bola ako jedna z mála organizácií na Slovensku mimoriadne úspešná, v oblasti využívania EÚ fondov z programu INTERREG V.A., ktorý bol neskôr premenovaný na INTERREG EUROPE. V prvom plánovacom období sme boli súčasťou skupiny partnerov na východnej hranici Európy od Fínska až po Grécko s projektom „Zaostalé regióny na východnej hranici EÚ“ a neskôr v ďalšom období sme pripravili spolu projekt TOURAGE - cestovný ruch pre seniorov s identickými partnermi z Fínska, Nórska, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Grécka.

Poďme k aktuálnemu obdobiu 2014 -2020. Toto obdobie už prakticky skončilo. Nakoľko bolo pre vás úspešné?

Pre nás ešte neskončilo. Do roku 2023 sa dajú predkladať a realizovať projekty z programového obdobia 2014 – 2020, tieto budú ešte rozšírené o ďalšie možnosti financovania z balíka financií REACT-EU, takže dnes sme pripravení s ďalšími projektovými zámermi tak, aby sme ich časovo vedeli dotiahnuť do zdarného konca. V súčasnosti máme rozpracovaných realizovaných a monitorovaných viac ako 160 projektov v celkovom objeme vyše 65 mil. EUR pre partnerov v rámci Prešovského kraja. Títo partneri, ktorými sú mestá, obce, neziskový sektor, organizácie v pôsobnosti PSK a miest, ale aj súkromné firmy s nami riešia projekty pre materské, základné a stredné školy, pre sociálne domovy, obciam napríklad vieme pomôcť s kľúčovými vecami, ako vodovod, kanalizácia, zatepľovanie verejných budov, aktuálne sú v kurze vodozádržné opatrenia a samozrejme projekty cyklochodníkov. Tiež je zaujímavá spolupráca so Svetovou bankou v iniciatíve CHATCHING UP na pomoc pre obce s marginalizovanou rómskou komunitou. Aktuálne pomáhame klientom aj so spracovaním iných žiadostí ako napríklad pre grantový program Ministerstva kultúry alebo Ministerstva školstva ohľadom športovej infraštruktúry, prípadne envirofond Ministerstva životného prostredia. Nosné programy v ktorých naša agentúra v súčasnosti pracuje sú: Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Kvalita životného prostredia a Operačný program Ľudské zdroje. Na medzinárodnom poli sme aktívni v rámci INTERREG EUROPE s projektom CRINMA – rozvoj kultúrneho dedičstva v horských prihraničných regiónoch s partnermi z Poľska, Španielska, Portugalska, Francúzska a Talianska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska v rámci programu ENI a tiež máme projekty cezhraničnej spolupráce s partnermi z Poľska. Máme aj schválené projekty v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu.

Spomenuli ste cyklochodníky. Je to téma, ktorá sa pravidelne opakuje a ľudí zaujíma. Niektoré mestá ich budujú rýchlym tempom ako Trnava, inde chronicky chýbajú. Ako je na tom Prešov? Riešite tam nejaký zaujímavý projekt, na ktorý sa môžu tešiť cyklisti?

Tak povedzme, že v našom meste sa začalo z opačného konca. Najskôr sa postavili stojiská na bicykle, ktoré sú prázdne a teraz už len dobudovať cyklochodníky. My sa tejto téme venujeme veľmi aktívne. Máme jasný cieľ dobudovať cyklochodník z Prešova až k Aquaparku v Lipanoch tak, aby sa cyklisti mohli bez problémov dostať z nášho mesta do Lipian. Po 1. a 2. etape cyklochodníka Veľký Šariš, po trase Sabinov – Orkucany a cyklochodníku Pečovská Nová Ves sa čoskoro začne fyzicky realizovať chýbajúci úsek a to v katastri Šarišských Michalian, čím prepojíme Prešov až na koniec katastra Pečovskej Novej Vsi súvislým cyklochodníkom. Okrem cyklotrás máme medzi prioritami do roku 2023 aj projekty vybavenia odborných učební základných škôl. Je to veľký projekt, ktorým pomôžeme zmodernizovať tunajšie školstvo.

To znie dobre. Mala nejaký vplyv na Vašu prácu alebo jednotlivé projekty aj pandémia?

Nepovedal by som. Pod „rúškom pandémie“ makáme na plné obrátky. Snažíme sa pomôcť čo najväčšiemu množstvu partnerov v tomto regióne, malým bezradným obciam, ktoré nemajú z čoho postaviť vodovod a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že pre nich sú eurofondy často jedinou šancou, ako sa dostať na úroveň 21. storočia. Napríklad čistou tečúcou vodou. Tam, kde už môžeme riešiť cyklochodníky alebo kultúru sme na tom už vlastne veľmi dobre. Podmienky sú za posledný rok náročnejšie, to je pravda, niektoré veci trvajú dlhšie, no sme pripravení zvládnuť všetky výzvy v tomto plánovacom období a pomôcť všetkým socio-ekonomickým partnerom v rámci Prešovského kraja s prípravou a realizáciou EÚ projektov.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Karel ZIMA - MIO vám vydrží fakt roky

Každý rok je potrebné meniť iba kartu SD, nie autokameru. Autokamera musí vydržať, preto jazdím s Mio!


2 h
Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?

Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?


28. máj

Túžite po obuvi, ktorá bude pohodlná na bežné nosenie do mesta, ale aj do práce? V tom prípade ste tu správne!


INZERCIA 28. máj
SkryťZatvoriť reklamu