SME
Pondelok, 28. november, 2022 | Meniny má Henrieta

Záplavy alebo sucho? Platforma podniky pripraví na zmeny klímy

EcoAct pomáha firmám zhodnotiť zraniteľnosť voči klimatickým rizikám

Ohrozia podnik v budúcnosti častejšie záplavy alebo jeho podnikanie naruší skôr sucho? Firmy a organizácie na celom svete teraz môžu získať lepšiu predstavu, ako ich podnikanie ovplyvnia klimatické zmeny. Pomôže im s tým platforma EcoAct Climate Risk Platform, ktorú predstavila konzultačná spoločnosť EcoAct, ktorá je súčasťou spoločnosti Atos. Platforma pomáha zhodnotiť a vizualizovať klimatické riziká a vyhodnotiť zraniteľnosť fyzických lokalít organizácií. Do úvahy pritom berie 28 rizík, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Nástroj zároveň podporuje identifikáciu a stanovenie priorít pri opatreniach na zmiernenie následkov a adaptáciu.

Podľa najnovšej správy UNEP Emissions Gap Report už neexistuje spoľahlivý spôsob, ako globálne otepľovanie udržať pod hranicou 1,5 °C. Znamená to, že pre podniky je o to dôležitejšie identifikovať zraniteľné miesta, ktoré vznikajú v súvislosti s klimatickými zmenami, zmierňovať súvisiace riziká a prispôsobiť sa im.

Pred klimatickými zmenami dnes už nie je v bezpečí žiadna časť sveta – mení sa len druh rizika, ktorému je vystavená. Týka sa to aj Slovenska a celkovo strednej Európy, ktorá bola doteraz možno uchránená pred extrémami počasia. Ostatné roky však ukazujú, že zmena prichádza aj k nám,“ hovorí Andrej Hrazdil, odborník spoločnosti Atos v oblasti dekarbonizácie. „Poznať tieto riziká a pripraviť sa na ne by preto malo byť súčasťou rozhodovania v každej organizácii,“ dodáva expert.

Platforma EcoAct Climate Risk Platform poskytuje prehľad o tom, ako veľmi sú fyzické lokality organizácií vystavené všetkým 28 klimatickým rizikám, ktoré sú zahrnuté v taxonómii Európskej únie . Používateľom umožňuje preskúmať rôzne kritické situácie, klimatické scenáre a časové horizonty. Platforma modeluje klasické klimatické riziká, ako sú povodne a vlny horúčav, no i menej bežné nebezpečenstvá, ako sú záplavy z ľadovcových jazier, salinizácia pobrežných vôd a dôsledky okysľovania oceánov.

Jedinečná informácia o klíme zasadená do referenčného rámca

Platforma je v súlade s poprednými rámcami informovania o klíme, vrátane TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) a globálnym systémom zverejňovania informácií CDP. Jej cieľom je podporiť organizácie, aby prijali proaktívnu stratégiu na
zmierňovanie následkov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, a prípadne zvážili celkovú zmenu obchodného modelu.

Náš najnovší výskum Climate Reporting Performance odhalil, že hoci väčšina podnikov považuje klimatické zmeny za významné riziko, mnohé z nich stále nemajú dostatočne robustné dlhodobé plány na zmiernenie následkov či prispôsobenie svojho podnikania klimatickým zmenám.

Novú platformu vyvinuli naši klimatickí experti. Je založená na dátach z viac ako šesťdesiatich projektov na analýzu klimatických rizík. Možno ju prispôsobiť ktorémukoľvek sektoru, aby pomohla podporiť transformáciu. Všetkým organizáciám poskytuje prostriedky na analýzu klimatických scenárov a prístup k presným kvantifikáciám, založeným na najmodernejších vedeckých dátach. V konečnom dôsledku im tak uľahčí informované rozhodovanie s úplnou autonómiou,“ hovorí Véronique Mariotti, ktorá vedie oddelenie klimatických rizík v spoločnosti Atosu EcoAct.

Presná a všestranná vizualizácia klimatických indikátorov, prispôsobená na mieru

Na základe najnovších vedeckých údajov od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a zvlášť jeho Šiestej správy o hodnotení zmeny klímy, publikovanej v rokoch 2021 a 2022, ponúka platforma EcoAct Climate Risk Platform presné a vedecky podložené vyčíslenie fyzických rizík zmeny klímy. Aby platforma dosiahla čo najväčšiu presnosť, zahŕňa regionálne klimatické modely CORDEX s rozlíšením až 12 kilometrov, ktoré vychádzajú zo scenárov IPCC, ako aj doplnkové datasety s rozlíšením až 30 metrov od celosvetovo uznávaných organizácií ako sú WRI a NOAA . Vďaka použitiu zmenšených regionálnych klimatických dát patrí platforma medzi najkomplexnejšie a najpresnejšie momentálne komerčne dostupné nástroje.

EcoAct Climate Risk Platform je súčasťou jedinečného net-zero portfólia Atosu. To obsahuje obchodné poradenské služby, digitálne služby a nástroje, či prírodné riešenia. Poskytuje tak organizáciám prostriedky a viditeľnosť potrebnú na to, aby už dnes prijali opatrenia v oblasti klimatických zmien.

Platforma EcoAct Climate Risk bola navrhnutá tak, aby spájala vedeckú prísnosť s jednoduchosťou a flexibilitou použitia. Umožňuje prispôsobenie vizualizácie klimatických indikátorov potrebám, vyspelosti a úrovni odbornosti jednotlivých organizácií.

Konkrétnejšie, platforma umožňuje:

  • Prispôsobiť vizualizáciu vystavenia lokality riziku pomocou krížového odkazu na tri ďalšie typy informácií podľa výberu používateľa: lokality možno filtrovať podľa ich typológie, prevádzkovej jednotky, ich zraniteľnosti či významnosti, úrovne pripravenosti na klimatické hrozby alebo podľa akýchkoľvek ďalších interných informácií, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie;
  • Pochopiť, čo je v stávke pri klimatických zmenách: Budú sa najvýznamnejšie klimatické riziká objavovať častejšie, budú intenzívnejšie alebo oboje? Platforma pomôže používateľom porozumieť rôznym adaptačným opatreniam, ktoré sú potrebné v závislosti od frekvencie či intenzity očakávaných zmien (napríklad intenzívnejšie povodne si vyžadujú prehodnotenie objemu odvodňovacieho systému, kým záplavy rovnakej intenzity, no častejšie, by mali viesť skôr k početnejším nácvikom evakuácie);
  • Identifikovať najohrozenejšie lokality podľa fyzických ukazovateľov zmeny klímy, ale i podľa kvalitatívnych úrovní miery rizika, vopred vypočítaných platformou;
  • Charakterizovať potrebné adaptačné opatrenia, ktoré treba zaviesť na základe kvantitatívnych dát (litre dažďovej vody na meter štvorcový počas jedného dňa, teplota, počet dní s teplotou nad 35° C, atď.) a satelitnej vizualizácie, ktorá pomôže pochopiť prostredie, v ktorom sa lokalita nachádza. Na uľahčenie vlastníctva zo strany prevádzkových manažérov ponúka platforma možnosť stiahnuť si informačné listy o profile klimatických rizík každej lokality.

Slovníček:

  • Klimatická hrozba: Potenciálny výskyt prírodnej alebo človekom vyvolanej fyzickej udalosti alebo trendu, ktorý môže spôsobiť straty na životoch, zranenia alebo iné dopady na zdravie, ako aj poškodenie či stratu majetku, infraštruktúry, prostriedkov na zabezpečenie životných potrieb, poskytovania služieb, ekosystémov a environmentálnych zdrojov.
  • Miera rizika: Prítomnosť ľudí, prostriedkov na zabezpečenie životných potrieb, druhov alebo ekosystémov; environmentálnych funkcií, služieb, zdrojov, infraštruktúry alebo sociálnych a kultúrnych zdrojov na miestach a v prostrediach, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené klimatickým rizikom.
  • Zraniteľnosť: Sklon alebo predispozícia na nepriaznivé ovplyvnenie klimatickým nebezpečenstvom; táto predispozícia je internou charakteristikou zasiahnutého prvku.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nová kampaň Shell sa nesie v duchu retra. Pre zákazníkov je pripravená séria šiestich keramických hrnčekov s jeho dobovými logami.


8m

Jedny to milujú, druhé nenávidia. Vianočné pečenie môže byť náročná úloha, zvlášť ak je rodina mnohopočetná a členovia maškrtní.


INZERCIA 1 h

V projekte Kesselbauer v centre Bratislavy plánujú obnoviť tradičnú pekáreň


3 h
SkryťZatvoriť reklamu