SME
Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách

Víťazom už piateho ročníka súťaže EkoFondu tentokrát na tému „Energia v našom meste“ sa stala Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach.

Víťazom už piateho ročníka súťaže EkoFondu tentokrát na tému „Energia v našom meste“ sa stala Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach Jej žiaci a učitelia získali za víťazný projekt „Kde bolo, tam bolo“ prvú cenu - realizáciu vybraného energetického opatrenia pre svoju školu v hodnote 1 600 eur a finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok v hodnote 1 000 eur. Pani učiteľka získala osobnú odmenu 600 eur a žiaci vecné ceny v hodnote 300 eur. EkoFond odovzdal ešte ďalších 9 cien v Hlavnej súťaži a v Súťaži v rámci modulov. Všetci ocenení si zo súťaže odniesli ceny v celkovej hodnote takmer 15 000 eur. Výsledky súťaže dnes  za prítomnosti 10 ocenených škôl slávnostne vyhlásila správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.

Témou piateho ročníka súťaže bola „Energia v našom meste“. Jej cieľom bolo prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom znižovania spotreby energie a osvety v tejto oblasti, podporiť kreatívny prístup vo výučbe na školách, motivovať učiteľov k inovácii vyučovania kvalitnými metodickými materiálmi, podnietiť záujem žiakov o prírodné vedy a podporiť schopnosť žiakov rozmýšľať v súvislostiach.

Súťaž určená pre základné školy a prvý stupeň osemročných gymnázií, prebiehala od októbra 2012 do mája 2013 v dvoch paralelných častiach – Hlavná súťaž a Súťaž v rámci modulov. V Hlavnej súťaži bolo úlohou súťažiacich tímov zrealizovať a zdokumentovať kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenú miestnej komunite, pričom na tento účel mohli tímy od EkoFondu získať aj podporný komunikačný balíček (letáky, plagáty, odznaky...). V Súťaži v rámci modulov (Moderné vyučovanie, Škola v akcii, Pokusy a videá) mohli súťažiaci prihlasovať metodické materiály k svojim aktivitám, v škole zrealizované energetické opatrenia a chemické či fyzikálne pokusy na tému energia. Celá súťaž, ktorá je súčasťou projektu EkoFond pre školy, prebiehala na Multimediálnej online platforme.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže boli aktívna účasť žiakov na tvorbe vzdelávacích aktivít a schopnosť pedagógov a žiakov tvorivo a netradične pripraviť vyučovanie plné hier, tvorivých aktivít a zážitkov z učenia so zameraním na problematiku znižovania spotreby energie nielen pre seba, ale aj pre obyvateľov obce, mesta, kde škola sídli. Celkovo sa do súťaže zapojilo 74 škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Členovia hodnotiacich skupín posúdili viac ako 140 podnetných príspevkov v Súťaži v rámci modulov a 16 osvetových kampaní v Hlavnej súťaži. V každej z nich bol zastúpený ekológ, pedagóg a odborník na oblasť energetiky.

Deťom a pedagógom sa znovu podarilo skĺbiť teoretické informácie s praktickým životom v tak náročnej oblasti, akou efektívne využívanie energie určite je. Dokonca, ich zadanie súťaže podnietilo k tomu, aby aktivity realizovali nielen v škole, ale prezentovali tému šetrenia energie na verejnosti. Prínos súťaže vidíme aj v tom, že všetky súťažné aktivity zverejňovali súťažiaci na webstránke www.platforma.ekofond.sk, kde budú k dispozícií v podobe metodických materiálov pre učiteľov a žiakov, ktorí sa nimi môžu inšpirovať alebo ich priamo použiť vo vyučovacom procese“, zhodnotila Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

EkoFond sa rozhodol udeliť aj niekoľko špeciálnych cien. V Hlavnej súťaži to bolo Osobitné uznanie za mimoriadnu prácu s komunitou pre ZŠ v Jedľových Kostoľanoch, ktorá navyše zapájala do súťaže aj rodičov svojich žiakov, a pre ZŠ v Pliešovciach, ktorá intenzívne spolupracovala s obcou. V Súťaži v rámci modulov získala ZŠ Kuliškova 8 v Bratislave Špeciálnu cenu za najaktívnejšieho učiteľa. Ich pani učiteľka Marta Rovná prihlásila do súťaže až 21 súťažných príspevkov. ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom sa môže pochváliť, že jej súťažný príspevok získal Špeciálnu cenu za najobľúbenejší príspevok vďaka až 817 like-om na webstránke www.platforma.ekofond.sk.

Tento rok zabodovali v súťaži EkoFondu originálne nápady ako ušetriť energiu, napríklad vypnutie každej druhej lampy v uliciach mesta, hustenie pneumatík v kolesách áut rodičov žiakov, vyhlásenie Dňa nenakupovania, vlastnoručné zostrojenie bicykla na výrobu elektrickej energie. Väčšina týchto nápadov bola podložená presným výpočtom úspory.

Celkové výsledky súťaže a informácie o víťazných projektoch:

   HLAVNÁ SÚŤAŽ  
cena škola názov projektu
1. cena ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce Kde bolo, tam bolo
2. cena ZŠ Mierové nám. 255, Handlová ENEMES - EneMes
3. cena ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom Mysli globálne, konaj lokálne!
4. cena ZŠ Apoštola Pavla, Ul. J. Janošku 11, Liptovský Mikuláš Energiou šetríme my, skús to aj ty!
5. cena ZŠ Jedľové Kostoľany 75 BOS energia v našej obci
6. cena ZŠ s MŠ Pliešovce, Školská 17/24 Energia v našej obci
7. cena ZŠ Svrčinovec 336 Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?

Osobitné uznanie za mimoriadnu prácu s komunikou

ZŠ Jedľové Kostoľany 75 BOS energia v našej obci 
ZŠ s MŠ Pliešovce, Školská 17/24  Energia v našej obci

Súťaž v rámci modulov

  škola ocenenie
Hlavná cena ZŠ Kulíškova 8, Bratislava za najväčší počet bodov za všetky súťažné príspevky

Súťaž v rámci modulov - Modul Škola v akcii

poukážka na nákup
odb. literatúry
škola názov súťažného príspecku -
zrealizované energetické opatrenie
  ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom Nelikvidujme, recyklujme!
  ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce Tma zbližuje
  ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!
  ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce Každú sekundu jedna kvapka
  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin Economy light

Súťaž v rámci modulov - Modul Moderné vyučovanie

poukážka na nákup
odb. literatúry
škola názov súťažného príspevku -
metodický materiál k aktivite
  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin Infostánok SAVE ENERGY
  ZŠ Kulíškova 8, Bratislava – Ružinov Príbeh z mestečka Šetríme energiou
  ZŠ Mierové nám. 255, Handlová Naša energia
  ZŠ Svrčinovec 336 Energia a ekológia v našej dedine
  ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce Návšteva
  Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov Slnečné Ekomesto Prešov
  ZŠ Stredisková 5, Lieskovec Ekoreklamy – LEGO animácie
  ZŠ Apoštola Pavla, Ul. Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v našej triede

Súťaž v rámci modulov - Modul Pokusy a videá

poukážka na nákup
odb. literatúry
škola  názov súťažného príspevku -
pokus
  ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom Vodná turbína
  ZŠ Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča Vodná sopka
  ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Bratislava – Nové mesto Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku
  ZŠ Kulíškova 8, Bratislava – Ružinov Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody
  ZŠ Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča Vodná turbína
  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin Vplyv vonkajších podmienok na produkciu napätia solárneho článku
  Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Myslavská 401, Košice – Myslava Energetická továreň
  ZŠ s MŠ Školská 17/24, Pliešovce Ako šetríme - nešetríme elektrickú energiu

CENY
Hlavná súťaž:
1. cena v celkovej hodnote 3 650 eur
Realizácia komplexného energetického auditu alebo energetické opatrenie pre budovu školy v hodnote 1 600 eur, poskytnutie finančných prostriedkov pre školu na nákup učebných pomôcok v hodnote 1 000 eur, osobná odmena pre učiteľa/tím učiteľov 600 eur a vecné ceny pre žiakov v celkovej hodnote 300 eur. Komunikačný balík v hodnote 150 eur.
2. cena v celkovej hodnote 3 350 eur
Realizácia komplexného energetického auditu alebo energetické opatrenie pre budovu školy v hodnote 1 600 eur, poskytnutie finančných prostriedkov pre školu na nákup učebných pomôcok v hodnote 800 eur, osobná odmena pre učiteľa/tím učiteľov 500 eur a vecné ceny pre žiakov v celkovej hodnote 300 eur. Komunikačný balík v hodnote 150 eur.
3. cena v celkovej hodnote 2 950 eur
Realizácia komplexného energetického auditu alebo energetické opatrenie pre budovu školy v hodnote 1 600 eur, poskytnutie finančných prostriedkov pre školu na nákup učebných pomôcok v hodnote 500 eur, osobná odmena pre učiteľa/tím učiteľov 400 eur a vecné ceny pre žiakov v celkovej hodnote 300 eur. Komunikačný balík v hodnote 150 eur.
4. - 7. cena v celkovej hodnote 950 eur
Poskytnutie finančných prostriedkov pre školu na nákup učebných pomôcok v hodnote 300 eur, osobná odmena pre učiteľa 200 eur a vecné ceny pre žiakov v celkovej hodnote 300 eur. Komunikačný balík v hodnote 150 eur.

Osobitné uznanie za mimoriadnu prácu s komunitou pre 2 základné školy
Poskytnutie poukážky na nákup kníh v hodnote 200 eur.

Počas trvania súťaže EkoFond celkovo odovzdal 16 komunikačných balíčkov v celkovej hodnote 2 400 eur školám, ktoré splnili podmienky prihlásenia kampane do Hlavnej súťaže.

Súťaž v rámci modulov:
Hlavná cena v hodnote 500 eur
Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok v hodnote 500 eur pre školu, ktorá získa najväčší počet bodov za súťažné príspevky.
Špeciálna cena za najaktívnejšieho učiteľa
Učebné pomôcky v hodnote 150 eur.
Špeciálna cena za najobľúbenejší príspevok
Učebné pomôcky v hodnote 150 eur.
Počas trvania súťaže EkoFond odovzdal 21 poukážok na nákup odbornej literatúry pre autorov najlepších súťažných príspevkov na všetkých moduloch platformy v celkovej hodnote 1 575 eur.

Informácie o víťazných projektoch
Víťazi Hlavnej súťaže
HLAVNÁ SÚŤAŽ
1. miesto
Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
Názov projektu: Kde bolo, tam bolo
Autor/ka: Mgr. Lenka Paľová
Pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej sa do kampane s názvom Kde bolo, tam bolo aktívne zapojili žiaci zo ZŠ na Ulici T.J. Moussona v Michalovciach. Jednotlivé aktivity kampane spájala téma štyroch živlov – zeme, vody, ohňa a vzduchu, ktoré zároveň upozorňovali na dôležitosť energie v našom živote. Mladí ekológovia pripomínali svojej komunite zásady šetrenia energie mnohonásobnými spôsobmi, napríklad prostredníctvom Dňa nenakupovania, vypnutím každej druhej lampy v meste, hustením pneumatík na autách rodičov, či zorganizovaním ZRPŠ pri svetle sviečok. Všetky aktivity boli podložené presným výpočtom úspory. Svoju predstavu o šetrení energie prezentovali žiaci rôznymi spôsobmi pred rodičmi, obyvateľmi mesta, ale aj predstaviteľmi mesta Michalovce. Výnimočné pritom je, že sa pri tom zameriavali na prevenciu vytvárania odpadu a plytvania energiou, nielen na odškodnenie ich výsledkov.
2. miesto
Škola: Základná škola, Mierové námestie, Handlová
Názov projektu: ENEMES - EneMes
Autor/ka: Mgr. Iveta Jakubová
Pod vedením pani učiteľky Ivety Jakubovej sa do kampane s názvom ENEMES - EneMes aktívne zapojili žiaci zo ZŠ na Mierovom námestí 255 v Handlovej. Žiaci – realizátori osvetovej kampane – si vlastnoručne vyrobili žlté odznaky so symbolom energie a oslovovali nielen svojich rodičov, učiteľov a spolužiakov, ale aj zástupcov mesta a redaktorov regionálnej TV. Žiaci oslovovali obyvateľov formou živej reklamy a vyzývali ich k triedeniu odpadu, so spolužiakmi využili metódu partnerského vyučovania, natáčali reklamné video o energii a zorganizovali vlastný „ENEMES market“, v ktorom si mohli žiaci za body získané v kampani nakúpiť zaujímavé predmety súvisiace s energiou. Svoje aktivity žiaci pre celé mesto vopred oznamovali na mestskej nástenke a v miestnom rozhlase, aby o nich čo najviac informovali občanov mesta. V rámci kampane sa prepojili jednotlivé vyučovacie predmety medzi sebou a s praxou, bol uplatnený multidisciplinárny prístup.
3. miesto
Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Názov projektu: Mysli globálne, konaj lokálne!
Autor/ka: Mgr. Darina Drusová
Pani učiteľka Darina Drusová a žiaci zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom zrealizovali v rámci svojej kampane s názvom Mysli globálne, konaj lokálne! nespočetné množstvo aktivít. Ich hlavným spoločným menovateľom bola snaha motivovať ostatných žiakov a obyvateľov mesta, aby nielen šetrili energiu potrebnú, napríklad, na likvidáciu odpadu, vo svojom každodennom živote, ale aby popri tom nezabúdali odpad, ktorý sami vytvárajú, minimalizovať. Žiaci v rámci kampane zrealizovali Ekologicko-energetický týždeň, kedy realizovali rôzne aktivity a podujatia pre verejnosť. Okrem distribúcie informačných letákov zorganizovali besedy s pracovníkmi odboru životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, s distribútorom ekologických, ekonomických a najmodernejších svietidiel, s majiteľmi nízkoenergetických pasívnych domov a s vlastníkmi slnečných kolektorov. Vo svojom ekostánku zriadili ekoporadňu, kde širokej verejnosti odporúčali rôzne energetické opatrenia a informovali o najnovších trendoch v oblasti energetiky. Kampaň svojimi rôznorodými aktivitami oslovila široké spektrum občanov.
4. - 7. miesto

Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš
Názov projektu: Energiou šetríme my, skús to aj ty!
Autor/ka: Mgr. Eva Brčeková
Kampaň realizovaná žiakmi zo ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši pod vedením pani učiteľky Evy Brčekovej s názvom Energiou šetríme my, skús to aj ty! sa vhodne zamerala na energetickú efektívnosť v domácnostiach. Žiaci najprv v skupinách vytvorili modely bytov, v ktorých sa energia šetrí, resp. je racionálne a efektívne využívaná, a naproti tomu aj modely bytov, kde sa energiou plytvá. Na týchto modeloch následne navrhovali možnosti šetrenia energie a diskutovali ich so svojimi vrstovníkmi. Miestnu komunitu sa realizátori kampane rozhodli osloviť moderne – čo najväčšiemu počtu svojich známych a priateľov rozposlali e-mail, v ktorom informovali adresáta o potrebe šetrenia energie, o jednoduchých možnostiach ako šetriť, a tým podnietili ich samostatné zamyslenie sa nad problémom. Adresáta tiež žiadali o ďalšie preposlanie e-mailu. Vyvrcholením osvetových aktivít bola samotná kampaň v podobe pochodu mestom. Realizátori kampane kombináciou týchto aktivít dosiahli široké pokrytie pri informovaní o možnostiach a potrebe šetrenia energie.

Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany
Názov projektu: BOS energia v našej obci
Autor/ka: Mgr. Gabriela Šurínová
Pani učiteľke Gabriele Šurínovej a tímu jej žiakov zo ZŠ v Jedľových Kostoľanoch sa podarilo zrealizovať jedinečnú kampaň s názvom BOS energia v našej obci, ktorej témou bolo šetrenie energie v troch oblastiach – B ako bicykel, O ako osvetlenie a S ako spotrebiče. Tomuto jasnému a priamočiaremu energetickému cieľu kampane boli prispôsobené všetky aktivity pre žiakov aj komunitu v obci. Žiaci pod vedením učiteľky a s pomocou svojich otcov vytvorili bicykel na výrobu elektrickej energie, čím kreatívnym spôsobom podnietili záujem žiakov o prírodné vedy. V spolupráci s obecným úradom realizátori kampane informovali verejnosť o možnostiach a finančných a energetických úsporách pri výmene verejného osvetlenia, čím jej sprostredkovali výhody rekonštrukcie a modernizácie. V neposlednom rade žiaci vyhľadávali možnosti šetrenia energie vo svojich domácnostiach v každodennom živote a o svojich zisteniach aktívne informovali spoluobčanov. Za mimoriadne zapojenie a úzku spoluprácu realizátorov kampane s miestnou komunitou patrí pani učiteľke a žiakom osobitné uznanie.

Škola: Základná škola s materskou školou, Pliešovce
Názov projektu: Energia v našej obci
Autor/ka: RNDr. Anna Macková
Žiaci zo ZŠ s MŠ v Pliešovciach pod vedením pani učiteľky Anny Mackovej zrealizovali osvetovú kampaň s názvom Energia v našej obci, pričom sa zamerali na šetrenie energie v domácnostiach v obci. Žiaci pripravili anketový lístok, ktorým zisťovali či a ako obyvatelia obce šetria energiu a ako využívajú slnečnú energiu. Anketový lístok vyplnili zástupcovia približne 150 domácností. Žiaci na základe výsledkov prieskumu vybrali energiu, ktorej obyvatelia míňajú najviac, a vyzdvihovali možnosti jej šetrenia. Rovnako propagovali druh energie, ktorú obyvatelia obce dnes využívajú najmenej – slnečnú energiu. V nadväznosti na tieto aktivity žiaci zorganizovali počas akcie v obci aj výstavu v kultúrnom dome, ktorou opäť apelovali na obyvateľov obce, aby sa zamysleli nad potrebou šetriť energiu vo svojej domácnosti, obci a na Zemi. Za mimoriadne zapojenie a úzku spoluprácu realizátorov kampane s miestnou komunitou patrí pani učiteľke a žiakom osobitné uznanie.

Škola: Základná škola, Svrčinovec
Názov projektu: Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?
Autor/ka: Mgr. Martina Kullová
Žiaci zo ZŠ vo Svrčinovci pod vedením pani učiteľky Martiny Kullovej zrealizovali vo svojej obci kampaň s názvom Všimnú si rodičia, že šetrím energiu a prírodu?, ktorá mala preventívny charakter a ktorej cieľom bolo naučiť ostatných žiakov a komunitu šetriť, zmeniť svoje správanie a byť vnímavejší k životnému prostrediu. Pre zapojenie ostatných žiakov školy uplatnili realizátori kampane metódu partnerského vyučovania, kedy vytvorili na škole energetickú triedu a mladším spolužiakom zadali aj domácu úlohu – realizovať u seba doma malé energetické opatrenia. Verejnosť o prebiehajúcej kampani informovali prostredníctvom svojej webovej stránky a Svrčinovského spravodaja. Svojich rodičov deti zapojili do energetických opatrení v domácnosti. Na ZRPŠ potom pani učiteľka zisťovala, či si všimli, že ich deti doma realizujú takéto opatrenia a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Realizátorom kampane sa podarilo skutočne zapojiť komunitu a prostredníctvom vrstovníckeho vzdelávania efektívne vtiahnuť do deja aj ostatných žiakov školy.

Víťazi Súťaže v rámci modulov

MODUL ŠKOLA V AKCII – 1. UZÁVIERKA

Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Názov príspevku: Nelikvidujme, recyklujme!
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová
V rámci aktivity s príznačným názvom Nelikvidujeme, recyklujeme! mali žiaci zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej možnosť byť pútavou formou informovaní o dôsledkoch vylievania použitého oleja do vodovodných a kanalizačných sietí. Zároveň bola zriadená ekohliadka, úlohou ktorej bolo v stanovenom čase odoberať použitý kuchynský rastlinný olej od žiakov a zaznamenávať jeho prinesené množstvo. V rámci aktivity sa konala aj súťaž o najlepšieho zberateľa a najkrajší leták. Pozitívnou stránkou je najmä zapojenie širokej verejnosti a rodičov ako aj realizácia počas celého školského roka.

Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
Názov príspevku: Tma zbližuje
Autor/autori: Mgr. Lenka Paľová
Žiaci, rodičia aj učitelia mali možnosť na vlastnej koži zažiť, že „tma zbližuje“. Počas dňa ZRPŠ žiaci ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach navštívili každú triedu, aby pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej informovali o možnostiach šetrenia energie. Vyzvali všetkých, aby 30. novembra (Deň nenakupovania) zostali doma a strávili tak spoločné chvíle v kruhu svojich blízkych, a to bez elektrickej energie. Mnohí sú len veľmi málo informovaní o jednoduchých energetických opatreniach, ktoré sa dajú realizovať v domácnostiach, ako aj o zmene konzumného spôsobu života ľudí, náročného na spotrebu a zdroje energie. Táto aktivita mala ukázať, že aj malé energetické opatrenia majú zmysel a môžu byť zároveň aj príjemné.

MODUL ŠKOLA V AKCII – 2. UZÁVIERKA

Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Názov príspevku: Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!
Autor: Mgr. Darina Drusová
Tím pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom zrealizoval energetické opatrenie, ktorým dokážu ušetriť skoro 180 eur ročne. Energetické opatrenie je založené na využívaní inovatívnych, ekologických a ekonomických zariadení vysokej energetickej efektívnosti - solárnych nabíjačiek a multifunkčného zariadenia detekujúceho a stabilizujúceho veľkosť pretekajúceho elektrického prúdu spotrebičmi zabezpečujúceho vypnutie spotrebičov ponechaných v pohotovostnom režime a slúžiaceho aj ako prepäťová ochrana. Projekt je inovatívny nielen z hľadiska prepojenia viacerých vyučovacích predmetov, ale zapája aj kreatívne myslenie jeho realizátorov.

Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
Názov príspevku: Každú sekundu jedna kvapka
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Realizácia tohto energetického opatrenia sa začala zistením východiskového stavu úniku vody z opotrebovaných vodovodných batérií. V ďalšej fáze žiaci zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej na hodinách fyziky merali, zisťovali a zapisovali, koľko kvapiek kvapká z týchto batérií za časové obdobie jeden rok, čo činilo 75,7 m3 vody. Vďaka podpore EkoFondu, rodičov žiakov, ale aj informovaniu zo strany detí o problematike úniku vody sa podarilo docieliť nielen výmenu starých batérií za nové, ale aj obnovu hygienických zariadení.

Škola: Evanjelická spojená škola, Martin
Názov príspevku: Economy light
Autor: Mgr. Dušan Haško
Žiaci 9. ročníka z Evanjelickej spojenej školy v Martine pod vedením pána učiteľa Dušana Haška prepočtom potvrdili správnosť teoretickej úspory pri výmene starých žiaroviek za ekologické LED žiarovky, pokusom overili reálnu úspornosť LED svietidiel a vyrobili infoplagát, ktorý bol použitý pri informačnej kampani v škole. O priebehu jednotlivých krokov projektu rodičov i ostatných žiakov informovali prostredníctvom školského časopisu, facebookovej skupiny školy a regionálneho webu.

MODUL MODERNÉ VYUČOVANIE – 1. UZÁVIERKA

Škola: Evanjelická spojená škola, Martin
Názov príspevku: Infostánok SAVE ENERGY
Autor/autori: Mgr. Dušan Haško
V priestoroch telocvične Evanjelickej spojenej školy v Martine zrealizovali žiaci spolu s pánom učiteľom Dušanom Haškom jedinečný infostánok, kde prezentovali množstvo rozmanitých aktivít. Okrem príručky pre domácnosti s tematikou šetrenia energie v meste i domácnostiach, ktorú vytvorili na hodinách prírodovedy, prebehol v tomto stánku aj kvíz koncipovaný na hodine informatiky, ako aj prezentácia posterov žiakov o možnostiach šetrenia energie v domácnostiach. Zaujímavým vstupom bola aj prezentácia solárneho panelu. Projekt, ktorý dokázal naplno využiť možnosti vyučovacích predmetov.

Škola: Základná škola, Kulíškova, Bratislava
Názov príspevku: Príbeh z mestečka Šetríme energiou
Autor/autori: Mgr. Antónia Mišeková
Aktivita, ktorá spája detskú predstavivosť a vzdelávanie v oblasti šetrenia energie a jej obnoviteľných zdrojov. Žiaci zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave pod vedením pani učiteľky Antónie Mišekovej vlastnoručne postavili realistickú maketu „mesta budúcnosti“, ktoré nazvali „Šetríme energiou“. Súčasťou projektu bola aj naratívna časť, kedy deti rozprávali vlastné príbehy odohrávajúce sa v tomto mestečku motivované príbehmi vydanými Európskou komisiou. Mestečko, v ktorom z neba padajú len snehové vločky z recyklovaných materiálov...

MODUL MODERNÉ VYUČOVANIE – 2. UZÁVIERKA

Škola: Základná škola, Mierové námestie, Handlová
Názov príspevku: Naša energia
Autor: Mgr. Iveta Jakubová
Projektové vyučovanie pani učiteľky Ivety Jakubovej je zamerané na motiváciu detí vyhľadávať informácie o energii a dôvodoch plytvania energiou nielen v slovenskom, ale aj cudzom jazyku a na ilustráciu toho, akým šikovným a užitočným spôsobom je možné nadobudnuté teoretické vedomosti kreatívne uplatniť v praxi. Žiaci zo ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej si potom v skupinách prezentovali to, čo spoločne vytvorili napr. model mesta, rolové hry, plagát alebo súťaž. Pri projekte si tak rozvíjali aj podnikateľské myslenie, zodpovednosť či schopnosť pracovať v tíme a uvedomili si ekologickú ale aj finančnú dôležitosť šetrenia energie.

Škola: Základná škola, Svrčinovec
Názov príspevku: Energia a ekológia v našej dedine
Autor: Mgr. Martina Kullová
Cieľom aktivity pani učiteľky Martiny Kullovej a žiakov zo ZŠ v Svrčinovci bolo zdokumentovať, aké druhy energie využívajú obyvatelia Svrčinovca, zistiť aké je ich povedomie o ekológií a sprostredkovať túto informáciu. Prostredníctvom rôznych kreatívnych činností (prezentácie) a jednoduchých štatistických nástrojov, ako je napríklad anketa, poukázali na devastačný účinok smogu a kyslých dažďov. To všetko prostredníctvom partnerského vyučovania, kedy žiaci vyššieho ročníka tlmočili informácie žiakom ročníka nižšieho. Výsledky skúmania odovzdali prostredníctvom tlače aj širšej verejnosti.

Škola: Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
Názov príspevku: Návšteva
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Mladé ekologičky zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach si pod vedením pani učiteľky Lenky Paľovej pripravili pre deti v materských škôlkach vlastné divadielko o neposlušných deťoch, ktoré sa nevedia správať. Ukázali im, ako také neposlušné deti nechávajú pustenú vodu, nezhasínajú svetlo, netriedia odpad alebo odhadzujú odpadky na zem. Cieľom bolo, aby si aj najmenší osvojili každodenné návyky umožňujúce šetrenie energiami už od útleho veku. Ďalšia fáza je príprava osvetových letáčikov. Aktivita vyzdvihuje rovesnícke vzdelávanie a u detí, ktoré sa na chvíľu stanú hercami, buduje sebavedomie.

MODUL MODERNÉ VYUČOVANIE – 3. UZÁVIERKA

Škola: Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Názov príspevku: Slnečné Ekomesto Prešov
Autor: PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Spoluprácou profesorov so študentmi z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove pod vedením pani profesorky Ivety Štefančínovej vznikla nápaditá aktivita integrujúca poznatky a zručnosti z fyziky, chémie a slovenského jazyka a literatúry. Cieľom bolo priblížiť alternatívne zdroje energie. Výsledkom je súbor aktivít vrstovníckeho vzdelávania medzi prímou a žiakmi druhého ročníka, v rámci ktorého sa udiali aktivity ako tvorba a prezentácia pracovného listu ozrejmujúceho chemické a fyzikálne javy, žiacka konferencia spojená s prezentovaním modelov ekologických domov a diskusia o šetrení energie v domácnostiach.

Škola: Základná škola, Lieskovec
Názov príspevku: Ekoreklamy - LEGO animácie Autor: Mgr. Lenka Hudecová
Žiaci 1. stupňa ZŠ v Lieskovci spoločne s pani učiteľkou Lenkou Hudecovou vytvorili 4 krátke jedinečné a podnetné animované filmy pomocou lega, ktoré majú nielen vzdelávaciu, ale aj umeleckú hodnotu. Videá prinášajú témy úniku tepla, plytvania vody, recyklácie odpadu, či šetrenia elektrickej energie netradičným spôsobom - od tvorby príbehu k samotnej realizácii, zahŕňajúc aj obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí, rozvoj zručnosti, logiky, predstavivosti a vytvorenie finálneho produktu krok za krokom.

Škola: Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš
Názov príspevku: Myšlienku šetrenia energie šírime v našej komunite – v našej triede Autor: Mgr. Eva Brčeková
Žiaci zo ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši pod vedením pani učiteľky Evy Brčekovej v rámci predmetu výtvarná výchova zrealizovali modely bytových domov, v ktorých sa energiou šetrí a v ktorých je využívaná neefektívne. Prezentovali svoje modely, ukázali a navrhovali možnosti energetických opatrení, ktoré by bolo možné zrealizovať, prípadne poukázali na existujúce riešenia. Aktivita u detí podporuje rozvoj argumentácie s využitím konkrétnych modelov.

MODUL POKUSY A VIDEÁ – 1. UZÁVIERKA

Škola: Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča
Názov príspevku: Vodná turbína
Autor/autori: Mgr. Eva Žaloudková
Aktivita, prostredníctvom ktorej pani učiteľka Eva Žaloudková zábavnou formou približuje žiakom zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči energiu vody a jej transformáciu na elektrickú energiu. Aktivity približujú nielen históriu a činnosť vodnej elektrárne v Slovenskej Ľupči, ale pozitívnym spôsobom nútia žiakov premýšľať nad otázkami súvisiacimi s jej činnosťou. To všetko s pomocou jednoduchej papierovej turbíny, ktorá je nenáročná na výrobu. Aktivita obsahuje podrobný metodologický postup.

Škola: Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Názov príspevku: Vodná turbína
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová
Prostredníctvom samostatnej prezentácie o energii a jej rôznych druhoch a pokusu, ktorý demonštruje činnosť vodnej turbíny, mali mladšie deti zo ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom možnosť dozvedieť sa netradičným spôsobom podané informácie od svojich starších spolužiakov pod vedením pani učiteľky Dariny Drusovej, a to za prítomnosti kamery... Aktivita, ktorá zapája nielen samotných žiakov do procesu výučby, ale tiež ukazuje, aký dôležitý je rovnocenný vzťah učiteľa a žiaka.

MODUL POKUSY A VIDEÁ – 2. UZÁVIERKA

Škola: Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča
Názov príspevku: Vodná sopka
Autor: Mgr. Eva Žaloudková
Žiaci zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči pod vedením pani učiteľky Evy Žaloudkovej inovatívnym spôsobom získavajú vedomosti o využití geotermálnej energie, súčasťou projektu je aj pokus, ktorý za pomocou nenákladných prostriedkov ilustruje činnosť sopky. Aktivita spája vedomosti z oblasti geografie a fyziky a zábavnou formou približuje možnosti využitia geotermálnej energie.

Škola: Základná škola s materskou školou, Cádrova, Bratislava
Názov príspevku: Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku
Autor: RNDr. Viera Keszeghová
Vďaka domčekom, ktoré žiaci zo ZŠ s MŠ na Cádrovej ulici v Bratislave postavili spolu so svojou pani učiteľkou Vierou Keszeghovou z lega, mali možnosť zažiť a reálne vyhodnotiť vplyv energetického opatrenia, akým je zatepľovanie. Deti merali teplotu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, a to na príklade jednoduchých domčekov zhotovených z lega a zateplených kartónom a polystyrénom. Aktivita je veľmi názorná a inovatívna.

Škola: Základná škola, Kulíškova, Bratislava
Názov príspevku: Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody
Autor: Mgr. Lenka Šebianová
Cieľom pokusu pani učiteľky Lenky Šebianovej je ukázať žiakom zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave, ako možno znížiť spotrebu vody v domácnosti a ako efektívne možno využiť rozdiel chemického zloženia dažďovej vody a bežnej vodovodnej vody. Okrem ekonomického aspektu je tu aj aspekt ekologický. Rovnako je pokusom možné ukázať výhodu dažďovej vody, ktorej zloženie má z hľadiska tvrdosti úplne iné kvalitatívne vlastnosti.

MODUL POKUSY A VIDEÁ – 3. UZÁVIERKA

Škola: Evanjelická spojená škola, Martin
Názov príspevku: Vplyv vonkajších podmienok na produkciu napätia solárneho článku Autor: Mgr. Dušan Haško
Výsledkom pokusu realizovaného žiakmi 9. ročníka z Evanjelickej spojenej školy v Martine je video, z ktorého teoretické závery je možné využiť v reálnom živote pri inštalácii solárnych článkov s cieľom dosiahnutia ich väčšej efektívnosti a teda aj návratnosti vynaloženej investície pri výrobe elektrickej energie. Pokus bol zrealizovaný pod vedením pána učiteľa Dušana Haška v rámci kampane školských solárnych dní a poukazuje na závislosť medzi veľkosťou napätia produkovaného solárnym článkom a zmenou vonkajších podmienok prostredia.

Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice
Názov príspevku: Energetická továreň
Autor: Ing. Iveta Petíková
Pokusmi realizovanými pod vedením pani učiteľky Ivety Petíkovej boli žiakom zo Súkromnej ZŠ s MŠ v Košiciach priblížené rôzne druhy a premeny energie. Prvý pokus približuje činnosť vodného mlyna a poukazuje na alternatívne využitie vody, druhý ilustruje využitie geotermálnej energie, a napokon tretí demonštruje zotrvačník. Názorný a metodologicky veľmi dobre spracovaný projekt, ktorý deťom s autizmom dopomôže pochopiť nielen rôzne druhy energie a fyzikálne javy, ale podporí aj rozvoj ich predstavivosti a tvorivosti.

Škola: Základná škola s materskou školou, Pliešovce
Názov príspevku: Ako šetríme - nešetríme elektrickú energiu
Autor: RNDr. Anna Macková
Pokus realizovaný žiakmi so ZŠ s MŠ v Pliešovciach pod vedením pani učiteľky Anny Mackovej poukazuje na plytvanie energiou v každodennom živote, a to na príklade bežného spotrebiča, akým je osobný počítač. Pokus kombinuje viacero činností a prínosom je aj jeho vyhodnotenie. Z údajov získaných počas merania príkonu energie počítača v rôznych režimoch – zapnutý, uspatý, vypnutý, vytiahnutý zo zásuvky - žiaci vypočítali, koľko energie sa dá ušetriť, keby dokázali každodenne svoj spotrebič vypínať zo zásuvky na zvolený čas. Dôležitou súčasťou bola diskusia o tom, prečo je úspora energie dôležitá pre prírodu a budúcnosť.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Spoznajte výdatnú prírodnú zásobáreň energie, zdravia a silnej imunity. Nerastie však v záhrade.


6m

Už žiadne ručné zdvíhanie imobilných osôb. Máme pre vás skvelého pomocníka. Neviete sa dostať do vane či na vozík?


3 h

Vyhlásenie Asociácie moderných benefitov k prerokovávaniu poslaneckej novely Zákonníka práce.


3 h
Skryť Zatvoriť reklamu