SME
Sobota, 28. máj, 2022 | Meniny má Viliam

Predstavitelia ZŠ Rozkvet na pracovnom rokovaní v Magdeburgu

Od 1. septembra 2016 bude mať Základná škola Rozkvet nového zriaďovateľa. Je ním Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. (DSA).

Od 1. septembra 2016 bude mať Základná škola Rozkvet nového zriaďovateľa. Je ním Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. (DSA). Spoločnosť je pod gesciou nemeckej spoločnosti Europäische Bildungswerke fuer Beruf und Gesselschaft  – EBG, ktorá sídli  v nemeckom meste Magdeburg. Predsedom predstavenstva DSA a.s. je Ing. Marek Nikel. EBG je úspešná medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má v súčasnosti 35 vzdelávacích centier po celej Európe i vo svete. EBG je zakladateľom aj medzinárodného asociácie EVBB, ktorá má 55 členov z 23 krajín. Svoje zastúpenie má i v Bruseli. EBG má vybudovanú štruktúru siete škôl od materskej školy, základnej, strednej až po vysokú školu. Cieľom spoločnosti je v budúcich rokoch uviesť do praxe podobný model siete škôl aj na Slovensku v Považskej Bystrici.

Dňa 31. mája 2016  riaditeľ EBG Dr. Bernhard Michael Beckmann privítal v sídle spoločnosti  zástupcu zriaďovateľa DSA Ing. Mareka Nikla a predstaviteľov ZŠ Rozkvet. Pozvanie na dvojdňové pracovné rokovanie v Magdeburgu prijala riaditeľka Základnej školy Rozkvet Mgr. Nataša Kováčová, za technické a prírodovedné predmety Ing. Anna Líšková  a za mimoškolskú činnosť pani vychovávateľka Anna Lipková. Zároveň vyjadril potešenie nad úspešne zrealizovanou zmenou zriaďovateľa našej školy a pripomenul, že už v blízkej dobe začne úzka spolupráca, ktorá bude založená na vzájomnom rešpekte a dôvere.

Predmetom dôležitého rokovania bolo vymedzenie nového koncepčného zámeru rozvoja školy v spojitosti  s tvorbou školského vzdelávacieho programu v nadväznosti na štátny vzdelávací program. Ide o predstavenie vzdelávacích modulov pre vyučovanie technických predmetov a cudzích jazykov. Pozn. Výstupy zo súkromnej školy na konci štúdia v základnej škole  musia byť v súlade so štátnymi.

Okrem predstavenia spoločnosti a ich vzdelávacích aktivít v Nemecku i v Európe sme spolu s pánom Beckmannom absolvovali prehliadku mesta Magdeburg. Pán Beckmann je nielen dobrý hostiteľ, ale  predstavil sa aj ako výborný znalec histórie. Počas dvojdňovej návštevy sme navštívili viaceré centrá pre vzdelávanie a povolanie. Napríklad centrum pre združené vzdelávanie s prepojením základnej  a strednej školy, stredné odborné vzdelávacie centrum  pre duálne vzdelávanie, centrum pre vzdelávanie dospelých, súčasťou ktorého sú aj migranti. Mali sme možnosť vidieť prácu učiteľov s deťmi v súkromnej materskej škole zameranej na osamostatňovanie sa detí.

Vzdelávacie moduly

Jedným zo špecifík školského vzdelávacieho programu pre žiakov ZŠ Rozkvet od 7. ročníka bude orientácia na techniku a prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu.

Jedným zo vzdelávacích modulov v Nemecku je centrálny projekt  HAMET II - Príprava na povolanie, ktorého súčasťou je testovanie pre povolanie zamerané na rozpoznanie kompetencií žiaka. Test umožní žiakovi zistiť nielen jeho úroveň zručnosti, ale bude aj prostriedkom na jej zvyšovanie. V oblasti techniky a technického rozvoja napomôže zavedenie systému duálneho vzdelávania, ktoré je orientované na prax. Odskúšaný systém testovania používajú v Nemecku, ale aj v iných krajinách dlhé roky. Tieto krajiny majú dobré hospodárske výsledky a nemajú problém so zamestnávaním absolventov. Prepojenie teórie s praxou v úspešnom podniku, firme tak dá žiakom pracovnú perspektívu do budúcnosti.

Podobný projekt sa bude týkať aj jazykového vzdelávania a testovania, na základe ktorého budú môcť naši žiaci získať platný medzinárodný certifikát. Uvedené jazykové vzdelávanie sa bude týkať aj dospelých. Ak mladý človek chce byť úspešný v dnešnej Európe, nestačí mu, aby ovládal len jeden cudzí jazyk. V niektorých štátoch sa v školách žiaci učia 3 až 4 cudzie jazyky. Viacjazyčnosť sa preto stane nevyhnutnosťou aj pre našu školu. Popri povinnej angličtine budú mať prváci od školského roka 2017/2018 možnosť učiť sa nemecký jazyk už od prvého ročníka.  Vyučovanie s využitím moderných technológií napr. virtuálne hodiny s nemecky hovoriacim lektorom alebo jazykové pobyty v Nemecku pre úspešných žiakov určite zatraktívnia vyučovanie nemeckého jazyka. Ďalším školským špecifikom bude jazyková trieda  od 1. ročníka.

Mimo týchto špecifík budeme žiakom ponúkať aj samostatný alternatívny školský program zameraný na všeobecné vzdelávanie s dvoma variantmi: Prvý variant sa bude týkať športu so zameraním na basketbal a florbal pre chlapcov a dievčatá s možnosťou výberu jedného športu od 3. ročníka s nástupom do športovej triedy od 5. ročníka. Spolupráca s nemeckým univerzitným športovým klubom bude prínosom pre oblasť podpory športu a hlavne basketbalu. Druhý variant sa týka podpory kultúry a umenia – výtvarné, dramatické a hudobné vzdelávanie. Škola má zabezpečené materiálne i personálne podmienky na realizáciu týchto variantov. Absolventi našej školy môžu teda pokračovať rovnako v štúdiu na gymnáziách ako aj na stredných odborných školách.

Okrem toho škola sa zameria aj na zvýšenie kvalifikačného potenciálu výchovného poradcu s akcentom na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.

Možnosti štúdia v Nemecku

Po absolvovaní 10 - ročnej povinnej školskej dochádzky naši úspešní žiaci budú mať možnosť pokračovať v štúdiu v Nemecku na strednej alebo vysokej škole. Zaujímavé možnosti štúdia  ponúka  inštitúcia Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft. Osem percent týchto študentov pochádza z iných štátov. Prípravu na skúšky bude študent absolvovať v Nemecku. Podmienkou je ovládanie nemeckého jazyka.

Predpokladáme, že škola sa v priebehu niekoľkých rokov stane atraktívnou nielen pre žiakov Považskej Bystrice, ale aj širšieho okolia či regiónu. DSA, a.s. sa zaviazala dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí finančne podporovať.

Spolupráca s basketbalovým klubom USC Magdeburg

Zástupca DSA, a.s. Ing Marek Nikel a riaditeľka školy sa stretli aj s pánom Jensom Augeisteinom, zástupcom basketbalového klubu USC v Magdeburgu, s cieľom nadviazať spoluprácu. ZŠ Rozkvet má ambíciu otvoriť  v školskom  roku 2017/2018 športovú basketbalovú a florbalovú triedu pre žiakov 5. ročníka.

Na Slovensko sme si priniesli dostatok impulzov a podnetov pre nové nápady. Inšpiratívne myšlienky a príklady dobrej praxe zo zahraničia pomôžu motivovať a inšpirovať našich učiteľov v ich snažení. Na nemeckých kolegoch obdivujeme skromnosť aj múdrosť, prezieravosť a precíznosť v práci. Vážime si ich tvorivú a vysoko kultúrnu atmosféru počas nášho prijatia.

Ďakujem pánovi Marekovi Niklovi za zorganizovanie návštevy Magdeburgu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?

Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?


4 h

Túžite po obuvi, ktorá bude pohodlná na bežné nosenie do mesta, ale aj do práce? V tom prípade ste tu správne!


INZERCIA 14 h

Agresívne brzdenie a spôsobenie dopravnej nehody - čí je to vina? Bez palubnej kamery to nedokážete, ako na tomto zázname!


20 h
SkryťZatvoriť reklamu