SME
Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Elegantné riešenie obchodných sporov

Rozhodcovská doložka získala v očiach verejnosti zlú povesť.

Rozhodcovská doložka získala v očiach verejnosti zlú povesť a to najmä v oblasti spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovými spoločnosťami. Je ale rozhodcovská doložka naozaj úplne zlá, ako sa o nej hovorí?

 Efektívny a lacný nástroj na riešenie sporov

Samozrejme, že nie. Žiadny zákon, zákon o rozhodcovskom konaní nevynímajúc, nevzniká a priori s úmyslom kohokoľvek poškodiť alebo niekoho zvýhodniť na úkor iného subjektu. Podľa "Rozhodcovského súdu pri IAL SE" by rozhodcovské konanie malo predstavovať akúsi alternatívu k eventuálnemu súdnemu sporu. Ide o to, aby kvôli nákladom na súdne konanie a jeho prieťahom, nestratilo rieše

Rozhodcovské konanie vs. súdne konanie 

RýchlosťSpory v rozhodcovskom konaní sú na rozdiel od súdneho konania rozhodované v priebehu niekoľkých týždňov. NeverejnosťNeverejné rozhodcovské konanie je vítané najmä v obchodných sporoch. NeformálnosťRozhodcovské konanie nie je tak formálne ako konanie súdne. Prerokúvaním sporu na základe písomných podkladov odpadajú zbytočné ústne pojednávania.  

HospodárnosťRozhodcovské konanie vedené u stáleho Rozhodcovského súdu pri IALSE je niekoľkonásobne menej nákladné než súdne konanie. 

VykonateľnosťNewyorská dohoda z roku 1958 umožňuje uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov vo väčšine štátov sveta. Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov je tak jednoduchšia než u rozsudkov štátnych súdov.

nie sporu zmysel. Rozhodcovské konanie predpokladá dohodu oboch strán o tom, že ich spor rozhodne nie súd, ale rozhodca. Jedná sa väčšinou o rýchly a elegantný spôsob riešenia, ktorý je vhodný z hľadiska času i nákladov.

Rozhodcovské doložky sú užitočné vo vzťahu medzi podnikateľmi

V obchodnej praxi sú rozhodcovské doložky rýchlou a efektívnou cestou k riešeniu prípadných sporov hlavne v rámci medzipodnikových obchodných vzťahov. Ako hovorí JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout z Rozhodcovského súdu pri IAL SE (www.rozhodcovskysud.net): "Odpadajú tak najmä zložité riešenia s aplikáciou obchodného práva." Rozhodcovská doložka v praxi často zakladá právomoc na zvolenie stáleho rozhodcovského súdu, ktorý má ako stála inštitúcia svoj konštantný rozhodcovský štatút a poriadok, potrebný administratívny aparát a spory rozhoduje vo väčšom rozsahu. Ako príklad takejto rozhodcovskej doložky možno uviesť: " Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy rozhodne stály Rozhodcovský súd pri IAL SE, so sídlom v Bratislave, IČO: 44714181 (ďalej len "rozhodcovský súd"), a to jediným rozhodcom menovaným do funkcie predsedom rozhodcovského súdu. V konaní sa bude postupovať podľa Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, platného a účinného ku dňu uzatvorenia tejto rozhodcovskej doložky, v znení publikovanom v Obchodnom vestníku. Miestom konania a doručovacou adresou rozhodcovského konania je sídlo IAL SE, Obchodná 39, 811 06 Bratislava.“

Žiadajte nezávislého rozhodcu

Je nutné povedať, že podľa pripravovanej novelizácie zákona má byť rozhodcovská doložka v súčasnej podobe v spotrebiteľských zmluvách neprípustná. Rozhodca v nej nesmie byť menovaný vopred. Zároveň by nezávislým rozhodcom mohol byť len kvalifikovaný odborník v odbore práva. Tým sa má zamedziť najmä stavanie dlžníka do nevýhodnej pozície voči veriteľovi. Ak podpisujete rozhodcovskú doložku, zaujímajte sa o to, kto bude prípadný spor rozhodovať. Pri podpise rozhodcovskej doložky sa totiž zbavujete možnosti dovolať sa súdu a jeho nestranného rozhodnutia.

Obe zmluvné strany by sa teda mali zhodnúť na osobe, o ktorej si sú istí, že prípadný spor vyrieši v záujme oboch strán. Alebo sa obrátiť na odborníka v rozhodcovskej činnosti, ktorým je u nás Rozhodcovský súd pri IAL SE (http://www.rozhodcovskysud.net/). Rozhodcovská doložka (podľa ktorej všetky spory, vzniknuté zo zmluvy, rozhodne rozhodca menovaný do funkcie predsedu medzinárodného Rozhodcovského súdu), zaistí obom zmluvným stranám nezávislé, rýchle a efektívne vyriešenie prípadného sporu. A to nielen v spotrebiteľských zmluvách, ale aj v oblasti zmlúv medzinárodných obchodných vzťahov.

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova

Kvalitné sporenie je to najmenej, čo pre zhodnotenie svojich úspor môžete urobiť. Sporiaci účet si dokážete vybaviť cez internet.

Tlačové správy

Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností

Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľov Slovenska potravinami.

Tlačové správy

Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?

Netradične ho oslávili v BILLA.