SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

Elegantné riešenie obchodných sporov

Rozhodcovská doložka získala v očiach verejnosti zlú povesť.

Rozhodcovská doložka získala v očiach verejnosti zlú povesť a to najmä v oblasti spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovými spoločnosťami. Je ale rozhodcovská doložka naozaj úplne zlá, ako sa o nej hovorí?

 Efektívny a lacný nástroj na riešenie sporov

Samozrejme, že nie. Žiadny zákon, zákon o rozhodcovskom konaní nevynímajúc, nevzniká a priori s úmyslom kohokoľvek poškodiť alebo niekoho zvýhodniť na úkor iného subjektu. Podľa "Rozhodcovského súdu pri IAL SE" by rozhodcovské konanie malo predstavovať akúsi alternatívu k eventuálnemu súdnemu sporu. Ide o to, aby kvôli nákladom na súdne konanie a jeho prieťahom, nestratilo rieše

Rozhodcovské konanie vs. súdne konanie 

RýchlosťSpory v rozhodcovskom konaní sú na rozdiel od súdneho konania rozhodované v priebehu niekoľkých týždňov. NeverejnosťNeverejné rozhodcovské konanie je vítané najmä v obchodných sporoch. NeformálnosťRozhodcovské konanie nie je tak formálne ako konanie súdne. Prerokúvaním sporu na základe písomných podkladov odpadajú zbytočné ústne pojednávania.  

HospodárnosťRozhodcovské konanie vedené u stáleho Rozhodcovského súdu pri IALSE je niekoľkonásobne menej nákladné než súdne konanie. 

VykonateľnosťNewyorská dohoda z roku 1958 umožňuje uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov vo väčšine štátov sveta. Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov je tak jednoduchšia než u rozsudkov štátnych súdov.

nie sporu zmysel. Rozhodcovské konanie predpokladá dohodu oboch strán o tom, že ich spor rozhodne nie súd, ale rozhodca. Jedná sa väčšinou o rýchly a elegantný spôsob riešenia, ktorý je vhodný z hľadiska času i nákladov.

Rozhodcovské doložky sú užitočné vo vzťahu medzi podnikateľmi

V obchodnej praxi sú rozhodcovské doložky rýchlou a efektívnou cestou k riešeniu prípadných sporov hlavne v rámci medzipodnikových obchodných vzťahov. Ako hovorí JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout z Rozhodcovského súdu pri IAL SE (www.rozhodcovskysud.net): "Odpadajú tak najmä zložité riešenia s aplikáciou obchodného práva." Rozhodcovská doložka v praxi často zakladá právomoc na zvolenie stáleho rozhodcovského súdu, ktorý má ako stála inštitúcia svoj konštantný rozhodcovský štatút a poriadok, potrebný administratívny aparát a spory rozhoduje vo väčšom rozsahu. Ako príklad takejto rozhodcovskej doložky možno uviesť: " Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy rozhodne stály Rozhodcovský súd pri IAL SE, so sídlom v Bratislave, IČO: 44714181 (ďalej len "rozhodcovský súd"), a to jediným rozhodcom menovaným do funkcie predsedom rozhodcovského súdu. V konaní sa bude postupovať podľa Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, platného a účinného ku dňu uzatvorenia tejto rozhodcovskej doložky, v znení publikovanom v Obchodnom vestníku. Miestom konania a doručovacou adresou rozhodcovského konania je sídlo IAL SE, Obchodná 39, 811 06 Bratislava.“

Žiadajte nezávislého rozhodcu

Je nutné povedať, že podľa pripravovanej novelizácie zákona má byť rozhodcovská doložka v súčasnej podobe v spotrebiteľských zmluvách neprípustná. Rozhodca v nej nesmie byť menovaný vopred. Zároveň by nezávislým rozhodcom mohol byť len kvalifikovaný odborník v odbore práva. Tým sa má zamedziť najmä stavanie dlžníka do nevýhodnej pozície voči veriteľovi. Ak podpisujete rozhodcovskú doložku, zaujímajte sa o to, kto bude prípadný spor rozhodovať. Pri podpise rozhodcovskej doložky sa totiž zbavujete možnosti dovolať sa súdu a jeho nestranného rozhodnutia.

Obe zmluvné strany by sa teda mali zhodnúť na osobe, o ktorej si sú istí, že prípadný spor vyrieši v záujme oboch strán. Alebo sa obrátiť na odborníka v rozhodcovskej činnosti, ktorým je u nás Rozhodcovský súd pri IAL SE (http://www.rozhodcovskysud.net/). Rozhodcovská doložka (podľa ktorej všetky spory, vzniknuté zo zmluvy, rozhodne rozhodca menovaný do funkcie predsedu medzinárodného Rozhodcovského súdu), zaistí obom zmluvným stranám nezávislé, rýchle a efektívne vyriešenie prípadného sporu. A to nielen v spotrebiteľských zmluvách, ale aj v oblasti zmlúv medzinárodných obchodných vzťahov.

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 24. jún

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu