SME
Pondelok, 27. január, 2020 | Meniny má Bohuš
INZERCIA

Nechajte dlžníka, aby uznal svoj dlh

Dobré účty robia dobrých priateľov. To platí najmä v obchodných vzťahoch.

Dobré účty robia dobrých priateľov. To platí najmä v obchodných vzťahoch. Čo však robiť v prípade, že sa váš obchodný partner dostane napríklad do druhotnej platobnej neschopnosti a z vás sa stane veriteľ pohľadávky po splatnosti? Vtedy sa obvykle obraciate na štátny súd, aby daný spor vyriešil, pokiaľ možno k vášmu prospechu.

Zdĺhavé riešenie sporu

V obchodných vzťahoch je každý aspoň na chvíľu veriteľom alebo dlžníkom. Minimálne na dobu, než splnia svoje záväzky vyplývajúce z obchodnej zmluvy obe zmluvné strany - napr. ten, kto predáva aj ten, kto kupuje. Obchod končí vo chvíli, keď kupujúci prevezme to, čo kupuje a predávajúcemu zaplatí. Ak sa toto nestane, vzniká spor. Väčšina veriteľov sa potom obracia na štátny súd, najmä potom, čo absolvovala vyčerpávajúci a neúspešný boj s dlžníkom alebo ukončila spoluprácu s obchodným partnerom. Takéto riešenie je ale pomerne nákladné ako časovo, tak finančne.

Predchádzajte komplikáciám

Ak chcete v budúcnosti uľahčiť riešenie takýchto sporov, používajte tzv. Uznanie dlhu.  JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout z Rozhodcovského súdu pri IAL SE (www.rozhodcovskysud.net ) ho definuje takto: „Uznanie dlhu je jedným zo zaisťovacích prostriedkov, ktorými si veriteľ zabezpečuje svoju pohľadávku, ktorú má za dlžníkom. Veriteľ si týmto vylepšuje svoju pozíciu pre prípad vymáhania tejto pohľadávky súdnou cestou.“

V takom prípade obe strany predchádza predlžovanie súdneho konania. Pre rozhodcovské konanie je uznanie dlhu smerodajné a oprávňuje rozhodcu vydať rozhodcovský rozsudok. Pokiaľ naviac dáte do uznania dlhu rozhodcovskú doložku, odstránite problém dlhotrvajúceho súdneho konania úplne. Väčšina dlžníkov je navyše ochotná uznanie dlhu podpísať.           

Uznanie dlhu pomôže aj v prípade premlčania

Hoci to obchodný zákonník (na rozdiel od občianskeho zákonníka) nevyžaduje, je vždy vhodné záväzok špecifikovať ako čo do jeho výšky, tak čo do dôvodu vzniku. V praxi je často za účelom uznania záväzku vypracovaná s dlžníkom dohoda o uznaní dlhu a o spôsobe jeho úhrady. V takejto dohode uzná dlžník svoj dlh v konkrétnej výške (určený spravidla písomnou formou, z ktorej plynú záväzky) a zároveň sa zaviaže veriteľmi ho v dohodnutých splátkach uhradiť. Ak je navyše dlh premlčaný, potom písomným uznaním dlhu sa má za to, že dlh v čase uznania trval.

Uznanie dlhu má nasledujúce výhody:

- výrazne posilňuje pozíciu veriteľa pre prípad vymáhania pohľadávky súdnou cestou

- nastáva domnienka, že dlh, uznaný čo do dôvodu a výšky, v čase uznania trval

- začína plynúť nová desaťročná premlčacia lehota

- možno uznať aj premlčaný dlh (ak dlžník vie, že uznáva premlčaný dlh)

Samozrejme. Uznanie dlhu nie je samospasiteľné, ale rozhodne je to nástroj, ktorý skráti spor medzi vami a dlžníkom. V kombinácii s rozhodcovskou doložkou je to riešenie sporu, ktoré je vo svojej podstate veľmi blízke rozumnej dohode. Rozumná dohoda šetrí váš čas, vaše peniaze a v neposlednom rade aj náklady štátu na súdne konanie.

Viac informácií o uznaní dlhu nájdete na www.uznanidluhu.cz  alebo na www.rozhodcovskysud.net

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?

Čo si predstavíte, keď počujete slovo zima? Pletené šály, radovánky na zasneženom svahu, ale aj suchá a popraskaná pokožka.

Tlačové správy

Dell offers multifaceted careers

Why internship is a good career start?

Tlačové správy

It’s not about what a company does, but how it behaves that matt

The employees of Henkel Slovensko learned how to adopt a meaningful approach to the planet.