INZERCIA

Projekt Vytvorenie rovnosti príležitostí na trhu práce pre MRK

Bratislava 28. októbra (TASR-OTS) - Občianske združenie DiDa so sídlom v Malackách ako prijímateľ pomoci z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizovalo od 01.05.2010 do 31.10.2011 ...

Bratislava 28. októbra (TASR-OTS) - Občianske združenie DiDa so sídlom v Malackách ako prijímateľ pomoci z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizovalo od 01.05.2010 do 31.10.2011 v Banskobystrickom kraji, v okrese Rimavská Sobota, v meste Rimavská Sobota a okolí, projekt pod názvom Vytvorenie rovnosti príležitostí na trhu práce pre marginalizované rómske komunity (MRK). Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.fsr.gov.sk). Bol zameraný na cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnené skupiny sociálnym vylúčením so zameraním na marginalizované rómske komunity. Cieľom projektu bolo vytváranie rovnosti príležitostí na trhu práce znevýhodnených skupín občanov na Slovensku so zameraním na rómsku komunitu. Hlavnými aktivitami projektu boli programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou kurzov komunikačných zručností, počítačových zručností a v oblasti legislatívy trhu práce. Svoje služby poskytovalo cieľovej skupine aj Centrum podpory a poradenstva pre trh práce, v ktorom pôsobilo niekoľko odborníkov z viacerých oblastí. Účastníkom kurzu rovnako ako aj ďalším záujemcom o služby Centra pomáhali títo odborníci pri riešení ich právnych problémov (napr. exekúcia, výživné, sociálne zabezpečenie), pri hľadaní si voľných pracovných miest, písaní žiadostí a zasielaní životopisov, radili im v oblasti rovnosti príležitostí či zvyšovania sebadôvery. Pre potreby informovanosti cieľovej skupiny bola spracovaná a vydaná informačná brožúra pre uchádzačov o zamestnanie s praktickými radami, ako preklenúť obdobie nezamestnanosti a úspešne sa zaradiť na pracovný trh. Počas realizácie projektu sa uskutočnili 2 konferencie (prvá sa uskutočnila 7.12.2010 a záverečná konferencia sa konala 8.7.2011), určené pre absolventov vzdelávacích kurzov, ďalších záujemcov o kurzy a širokú verejnosť. Realizáciou projektu sa dosiahlo zapojenie spolu 48 osôb z cieľovej skupiny, z toho 23 žien a 25 mužov. Celkovo bolo v projekte vyškolených spolu 48 osôb z cieľovej skupiny. Po ukončení realizácie projektu vyškolené osoby využijú nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnom živote pri aktívnom hľadaní si práce, komunikácii s úradmi či agentúrami sprostredkujúcimi zamestnanie, pri pracovných pohovoroch, konkurzoch... Nadobudnuté poznatky pomôžu absolventom školení pri získavaní si, ale aj udržaní pracovného miesta. Osvojenie si komunikačných zručností a orientácia v problematike legislatívy so zameraním na trh práce umožní, aby samotní obyvatelia rómskych komunít vedeli, ako a kde nájsť prácu, aké sú ich práva a na aké inštitúcie sa možno v prípade potreby obrátiť. Zároveň absolventi kurzov sú schopní ďalej šíriť poznatky, ktoré počas školení získali, a tak byť v rómskych komunitách nápomocní ostatným obyvateľom pri uplatňovaní sa v spoločnosti a na trhu práce a súčasne budú predstavovať pozitívne vzory. Celkový rozpočet projektu činil 228.026,00 €, pričom výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavovala k 16.10.2011 sumu 64.987,41 €.


Kontaktné údaje prijímateľa: sídlo: DiDa, Záhorácka 15/A, 90101 Malacky, tel: 0915/726087, e-mail: zdruzenie.dida@gmail.com, webové stránky, http://zdruzenie-dida.webnode.sk/ a www.dida.sk, www.didaoz.sk.


UPOZORNENIE:


Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.


mš gl

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME


Najčítanejšie správy na SME


Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Poľovníkom sa nestaneš, musíš sa ním narodiť!

Tobiáš Komanický začal hrať na poľovnícky roh ako 12-ročný. Dnes reprezentuje SPU v Nitre na prestížnych súťažiach trubačov.

Tlačové správy

Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy

Investor HB Reavis začína s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy.

Tlačové správy

Tréningové moduly HACCP online

Na SPU v Nitre diskutovali o vytvorení HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív

Tlačové správy

Kuba má záujem o spoluprácu s SPU v Nitre

Vedenie SPU v Nitre privítalo na pôde univerzity delegáciu, vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, Yamilou Soniou Pita Montes.