SME
Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

Funkčné hospodárstvo, pevná sociálna politika,fungujúce školstvo

Dobré školy potrebujú aj kvalitné učebnice a inštitucionálne zázemie. Nielen lekári sú nespokojní s platmi, mzdy pedagógov tiež nie sú najvyššie...

Ivan Švejna:

Čo je podľa vás najväčšou výzvou pre Slovensko z hľadiska hospodárskej politiky?

Celý svet a v ňom aj Slovensko čelí obrovskej hospodárskej kríze. Nová vláda bude nútená prijať ťažké, často nepopulárne opatrenia, preto je nezodpovedné sľubovať niečo iné. Tieto opatrenia budú úspešné, len ak dokážeme nájsť rovnováhu medzi ozdravnými protikrízovými opatreniami a udržaním sociálnych garancií v záujme tých najzraniteľnejších – detí, starších, chorých a sociálne odkázaných.

Máte na mysli stabilizáciu verejných financií tak, aby to neuškodilo chudobným?

Áno, jednoznačne musíme rozpočet preskúmať aj na strane výdavkov, pretože dosiahnuť zníženie deficitu len zvyšovaním daní nie je možné. Základ pre zníženie deficitu musí tvoriť v prvom rade šetrenie na strane štátu.

Pri podpore hospodárskeho rastu rátate aj s použitím zdrojov z európskych fondov?

Podpory z Európskej únie sú veľmi významným zdrojom ďalšieho rozvoja, ale podľa môjho názoru naďalej prinášajú príliš veľkú administratívnu záťaž pre uchádzačov. Preto budeme iniciovať, aj smerom k EÚ, zjednodušenie získavania zdrojov z týchto fondov.ivan svejna

Ivan Švejna

 

Edita Pfundtner

Ako chcete podporiť mladé rodiny pri zakladaní si vlastnej domácnosti?

Je málo takých mladých ľudí, ktorí dokážu naštartovať svoj spoločný život vo vlastnom byte či v rodinnom dome. Na začiatku by sme im chceli pomôcť programom nájomných bytov, ktorý plánujeme realizovať v spolupráci so samosprávami. Je to príležitosť aj pre samosprávy, veď program im môže pomôcť zastaviť pokles obyvateľstva a zabrániť odchádzaniu mladých ľudí z vidieka.

Druhým najťažším obdobím zo sociálneho hľadiska je dôchodkový vek. Dôchodkový systém na Slovensku je voči niektorým príliš štedrý, pričom diskriminuje tých, ktorí odchádzali do dôchodku pred zavedením reformy. Ako chcete riešiť tento problém?

Je naozaj veľkým problémom, že medzi jednotlivými typmi dôchodkov sa vytvorili pomerne veľké rozdiely. Tento stav je možné čiastočne a postupne riešiť tým, že by sme dôchodky zvyšovali nie percentuálne, ale pevnou sumou, čo by viac vyhovovalo ľuďom, ktorí poberajú nižší dôchodok.

Ako chcete pomáhať najchudobnejším spoločenským vrstvám?

Nie je naším cieľom označiť chudobných, väčšina z nich sa do ťažkej situácie dostala nie vlastnou vinou. Prvotnou príčinou je dlhodobá nezamestnanosť. Myslím si však, že po dôkladnej analýze musíme prehodnotiť systém poskytovania podpôr pre najchudobnejšie vrstvy a pre ľudí v hmotnej núdzi. Musíme vytvoriť ucelenejší systém a pomáhať tým, ktorí sú na to najviac odkázaní.

edita pfundtner

Edita Pfundtner


Alžbeta Ožvaldová

Ktoré sú najpálčivejšie úlohy v oblasti vzdelávania?

Potrebujeme dobre fungujúce a moderné školy, také inštitúcie, ktoré dávajú študentom reálne a zužitkovateľné vedomosti. Preto chceme pokračovať v modernizácii škôl na každom stupni. Snažíme sa nastaviť štruktúru stredných škôl a ich odborov vo vzťahu k potrebám trhu s cieľom zvýšiť uplatniteľnosť absolventov škôl na trhu práce. Ďalej chceme redukovať počet vysokých škôl v záujme zlepšenia ich kvality a prispôsobenia ich kapacity demografickému vývoju.

Často sa stretávame s otázkou, či je úroveň znalosti slovenčiny v prípade maďarských žiakov dostatočná.

Riešenie vidíme v metodickom usmerňovaní vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách, aby sa dosiahla dostatočná konverzačná zručnosť príslušníkov národnostných menšín v štátnom jazyku. A v obsahu multikultúrnej výchovy je potrebné posilniť zložku interkultúrnych kompetencií žiakov z oblasti dejín menšín, ich kultúry, literatúry a spoločenského života.

Dobré školy potrebujú aj kvalitné učebnice a inštitucionálne zázemie.

Práve preto chceme systematicky liberalizovať tvorbu učebníc a otvoriť trh s učebnicami. Okrem toho budeme presadzovať zachovanie autonómie Štátnej školskej inšpekcie a posilnenie jej vplyvu na zvyšovanie kvality škôl.

Nielen lekári sú nespokojní s platmi, mzdy pedagógov tiež nie sú najvyššie...

Sme si toho vedomí. Práve preto chceme pokračovať v posilňovaní spoločenského postavenia a finančného ohodnotenia pedagógov. Považujeme za dôležité primerane finančne ohodnocovať aj nepedagogických zamestnancov v školstve. Chceme tiež zrovnoprávniť financovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

alžbeta ožvaldová

Alžbeta Ožvaldová

 

Viac info na: www.most-hid.sk

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pripravte sa na folklórny zážitok s magickým výhľadom.


4 h

S týmto predplatným si odomknete SME.sk až na 6 zariadeniach.


INZERCIA 4 h

Častejšia potreba tankovať môže poukazovať na oveľa vážnejší problém.


5. aug
SkryťZatvoriť reklamu