INZERCIA

Financie v období krízy – výzvy z aspektu finančného trhu

V poradí už 4. konferencia o financiách zaznamenala úspech

V poradí už 4. konferencia BIVŠ SR zaznamenala úspech

 

Dňa 11.4.2013 sa uskutočnil už 4. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou na obzvlášť aktuálnu tému v kontexte súčasného diania na finančných trhoch „FINANCIE V OBDOBÍ KRÍZY – VÝZVY z aspektu finančného trhu“.

Cieľom tohtoročnej vedeckej konferencie bolo podať konštruktívny pohľad na kľúčové zmeny v oblasti financií s akcentom na finančný trh, ktorý je úzko prepojený s dopadmi hospodárskej a dlhovej krízy aj v podmienkach SR a načrtnúť výzvy, ktoré stoja pred autoritami finančného trhu.

Na najvýznamnejšie zmeny vo sfére financií a ich dopady na finančný sektor, či reálnu ekonomiku – z makroekonomického či mikroekonomického pohľadu -  reflektovali vo svojich vystúpeniach účastníci finančnej praxe i teórie.

Konferenciu otvoril úvodným predslovom odborný garant konferencie Prof. Ing. Jozef Medveď, PhD. – prorektor BIVŠ SR a člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha. Pohľad na globálne a národné aspekty finančnej krízy predniesol poslanec Európskeho parlamentu Ing. Sergej Kozlík. Úlohou finančného trhu vo svetovej ekonomike sa zaoberal Prof. Ing. Jiří Polách, CSc. – profesor na Vysokej škole podnikání v Ostrave. Na načrtnutú problematiku reagoval vo svojom vystúpení Doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD., ktorý poukázal na štruktúru, vývoj a dôsledky využívania finančných derivátov na finančnom trhu. Analytický pohľad na akciové trhy krajín EÚ s najvyšším zadlžením priniesol Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – profesor na Vysokej škole sociálne-správní, Havířov. Na vývoj v oblasti verejných financií reagoval vo svojom vystúpení poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií SR – Ing. Štefan Adamec, ktorý definoval kroky konsolidácie verejných financií a podpory stability, rastu a zamestnanosti  v podmienkach SR. Globálny pohľad na riešenie súčasnej dlhopisovej krízy v eurozóne priniesol hlavný analytik Sberbank Slovensko, a. s. – Vladimír Vaňo, MBA. Dopad súčasnej krízy na vybrané oblasti kapitálového trhu predniesli ich reprezentanti: Ing. Róbert Kopál riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi; Ing. Petr Kováč – Výkonný riaditeľ Patria Corporate Finance; Ing. Jozef Bača, M.Phil., PhD. – Centrálny depozitár cenných papierov v Bratislave. Zlyhania na finančnom trhu – obzvlášť v sektore bankovníctva vyvolali otázku regulácie bankového sektora. Touto problematikou sa vo svojom príspevku zaoberal zástupca Národnej banky Slovenska – JUDr. Peter Pénzeš, LL.M, PhD. Na vzájomné súvislosti diskutovaných oblastí reagoval vo svojom vystúpení Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. na tému „Financie, ekonomické myslenie a súčasnosť“.  Rad zaujímavých príspevkov doplnili i ďalší vedecko-pedagogickí exponenti BIVŠ SR.

 

K celkovému zhodnoteniu možno povedať, že konferencia priniesla nové fakty, postoje a poukázala na vzájomné súvislosti vo sfére financií a reálnej ekonomike; boli nastolené otázky k ďalšej diskusii i vzájomnej konfrontácii názorov.

Konferencia bola obzvlášť prínosnou aj pre študentov BIVŠ, ktorí sa zúčastnili konferencie vo vysokom počte a ocenili túto formu doplnenia ich štúdia v rámci štandardného pedagogického procesu. Veríme, že diskutované aktuálne témy poskytli dobrú prípravu na štátne záverečné skúšky pre práve končiace ročníky.

V rámci konferencie bola predstavená nová vedecká monografia Jozef Medveď – Marián Tkáč a kol.: BANKY – história, teória a prax, ktorá predstavuje druhé, aktualizované, obsahovo a vecne rozšírené vydanie vedeckej monografie Jozef Medveď a kol.: BANKY – teória a prax. Oficiálny krst tejto monografie, ktorej čestnú úlohu krstného otca prijal guvernér NBS – Doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., bude 24. apríla 2013.

Kolektív vysokej školy v spolupráci so spoločnosťou ANKOV group, ktorí organizovali toto vedecké podujatie veria, že aj do budúcnosti bude prinášať výstupy vedecko-výskumnej činnosti v obdobnom formáte a bude vytvárať priestor pre konfrontáciu teórie s praxou.


 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov spomedzi ostatných krajín

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov spomedzi ostatných krajín
Tlačové správy

Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?

Atos pripravil úspešnú online platformu pre dobrovoľníkov, ktorí sa chcú podieľať na organizácii OH 2020 v Tokiu.

Tlačové správy

Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.

Proxenta vydáva nové emisie, k dispozícii budú o niekoľko dní

Tlačové správy

Štefánka by Pulitzer

Čo spája legendárnu bratislavskú kaviareň s Pulitzerom.