SME
Streda, 29. jún, 2022 | Meniny má Peter, Pavol, Petra

Potrebujem mať pred sebou výzvu

Postaviť na nohy centrum zdieľaných služieb, ktoré si získa svoje miesto v globálnom finančnom tíme nadnárodnej spoločnosti, bola náročná úloha.

Postaviť na nohy centrum zdieľaných služieb, ktoré si získa svoje miesto v globálnom finančnom tíme nadnárodnej spoločnosti, bola náročná úloha.

Vyžadovala vysoké nasadenie, komplexné odborné znalosti z účtovníctva, jazykovú vybavenosť, a samozrejme, skúsenosti z oblasti zahraničných financií. O tom, že pani Jana Briffa, riaditeľka EUSC je ten správny človek pre túto úlohu, svedčí fakt, že procesy centralizované do Považskej Bystrice neostali limitované len na oblasť financií.

Pani Briffa, kde ste získali skúsenosti, ktoré vás predurčili na takúto náročnú pozíciu?

- Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika cestovného ruchu a služieb. Po skončení školy som v roku 1983 emigrovala do Kanady. V zahraničí vás nikto nečaká s otvorenou náručou, musíte dokázať, čo viete. Chcela som sa venovať ekonomike a financiám, takže som si cez deň zarábala a večer študovala. Postupne som sa zaraďovala do pracovného procesu a nadobúdala vedomosti z účtovníctva. Bol to pre mňa veľmi dôležitý krok, pretože socialistické účtovníctvo bolo o niečom inom ako účtovníctvo voľnej trhovej ekonomiky. Tak, ako keď vo výrobe niekto začne pri stroji, postúpi na majstra a vypracuje sa k manažmentu, aj ja som išla rovnakou cestou, ale v administratíve. Začala som bežnou prácou v kancelárii, prešla som jednotlivými oddeleniami od účtovania faktúr, cez správu pohľadávok, hlavnú knihu, až po mzdy. V tejto oblasti som pokryla všetko. A to sú skúsenosti, ktoré vám nikto nezoberie a na ktorých môžete stavať svoj ďalší vývoj.

Súvisí priezvisko Briffa s vaším pôsobením v zahraničí?

- Áno, manžel sa narodil na Malte, takže meno je odtiaľ. Keď bol malý chlapec, jeho rodičia emigrovali do Kanady, kde vyrastal. Tu sme sa zoznámili. Nie je to však klasické maltské meno. Keď sme robili prieskum jeho pôvodu, zistili sme, že má korene v Taliansku.

Po desiatich rokoch ste sa rozhodli odísť z Kanady na Maltu. Venovali ste sa aj tu finančníctvu?

- Na Malte som chcela pokračovať v budovaní kariéry vo finančnej oblasti. Skoro som však prišla na to, že to nie je také ľahké, nakoľko väčšina žien sa tu v tom čase venovala rodine, nie kariére. V tejto sfére ženu nebrali ako rovnocenného partnera. Bol to skôr svet mužov. Zamestnanosť žien na Malte bola vtedy okolo 20 %. Po dvoch rokoch som to prehodnotila a účtovníctvo načas zavesila na klinec. Hľadala som nové príležitosti, spravila si skúšky z histórie a išla do oblasti cestovného ruchu. Spolupracovala som s Ministerstvom pre cestovný ruch, sprevádzala skupiny obyčajných turistov i špecializované skupiny ako sú novinári, filmové štáby, či veľvyslanci. Popri slovenčine a češtine som tu využila i znalosť ruštiny. Počas tohto obdobia som sa naučila veľa z oblasti komunikácie s ľuďmi. Keď pracujete s rôznymi skupinami, musíte si vybudovať cit pre tú ktorú kultúru, a v biznise to človek potrebuje stále. Keď ste na vedúcej pozícii, musíte s ľuďmi vedieť jednať. Takže túto skúsenosť si vážim, pretože ma naučila manažovať rôzne situácie, či už humorné alebo ťažké, zvážiť, koho mám pred sebou, ako to odkomunikujem, zvládnem a vyriešim. I keď sa možno zdá, že som išla kariérne krok späť, z hľadiska zladenia kariéry a rodiny to bolo ideálne, nakoľko som pracovala na voľnej nohe. Čísla mi však časom začali chýbať. Popri tom som teda začala robiť účtovníctvo pre viacero malých firiem. Neboli to firmy z rovnakého odvetvia, musela som prihliadať na rôzne účtovné prípady, a tak som si ešte viac rozšírila svoje vedomosti. V tom čase som si uvedomila, že by som mala svoje znalosti podložiť aj na papieri. Rozhodla som sa študovať medzinárodné účtovníctvo a audítorstvo cez ACCA - Association of Chartered Certified Accountants. Zadanie je jasné, zvládnuť súbor 14 skúšok, popri tom nadobúdať praktické skúsenosti (s podporou mentora) a etickú spôsobilosť. Výsledkom je potom členstvo v asociácii a medzinárodne uznaná kvalifikácia. Takéto „vysvedčenie“ bude prilepšením k môjmu CV a zvýši moju trhovú cenu. Je to tiež moja osobná ambícia.

Čo vás motivovalo vrátiť sa na Slovensko?

- Som človek, ktorý nevydrží dlho na jednom mieste. S manželom a so synom sme chodili na Slovensko od roku 1994 pravidelne a sledovali výrazné napredovanie krajiny. Od roku 2000 sme s manželom začali zvažovať, čo ďalej. Malta nám začala byť malá. Slovensko bola vlastne jeho myšlienka, videl tu príležitosť. Syn to tiež odobril a ostatné už išlo rýchlo. V decembri 2005 som si vyvesila CV na internet, následne ma začali kontaktovať firmy a v apríli 2006 som mala prácu.

Kde ste pracovali tesne pred príchodom do Danfossu?

- Na Slovensku som začínala v Bratislave, odkiaľ pochádzam. Približne rok som pracovala pre jednu firmu, ktorá tiež zakladala centrum zdieľaných služieb. Viedla som tu oddelenie záväzkov. Firma sa však rozhodla presunúť aktivity do Španielska, takže postupne sa začal plánovať jej odchod zo Slovenska. Do spoločnosti Danfoss (v tej dobe Sauer-Danfoss), ktorá otvárala centrum zdieľaných služieb v Považskej Bystrici, som nastúpila 1. júna 2007 ako prvý manažér centra pre Service Desk. Ostatných manažérov firma ešte hľadala, vrátane šéfa centra. Po troch mesiacoch mi ponúkli túto riaditeľskú funkciu. Dovtedy som nikdy nemyslela na takú vysokú pozíciu. Bolo to prekvapenie, úplne nová výzva. Od 1. októbra som oficiálne prebrala funkciu vedenia EUSC, v ktorej som dodnes.

Splnili sa vám predsavzatia, ktoré ste si na začiatku pôsobenia vo vedení centra stanovili?

Koncept EUSC ako takého bol daný. Avšak pri zakladaní takýchto centier nikdy neviete, čo sa objaví mimo plánu. Máte úlohu, viete čo máte presunúť, ale neviete, ako sa vám podarí vybudovať tím. Začiatky boli ťažké. Keď som nastúpila, boli tu traja vedúci tímov, ktorí centrum viedli od marca sami, bez manažéra. Takže spočiatku to bolo o prispôsobovaní sa. Ich výhodou boli vedomosti o firme. Bez ich pomoci by som oddelenie nedoviedla tam, kde je dnes. Práve v tomto období sa mi vyplatilo moje poznanie iných kultúr. Nemala som veľké očakávania, jediným mojím cieľom bolo nesklamať dôveru, ktorá mi bola prejavená.

Ako ste si zvykli na to, že máte pod sebou tím odborne fundovaných ľudí?

- S týmto som problém nemala, pretože som sa mohla oprieť o svoje skúsenosti. Záber všetkých našich štyroch tímov (Záväzky, Bankové výpisy, Správa pohľadávok a Hlavná kniha) sú oblasti, v ktorých som doma. Dovolím si tvrdiť, že aj toto prispelo k tomu, že moji kolegovia veľmi rýchlo zistili, že mám odbornosť, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Že nie som niekto, kto má len manažérske schopnosti, ale profesii sa nerozumie. Bolo to o vytvorení si správneho vzťahu, o tom byť ľuďom odbornou oporou a zároveň vniesť do toho zrelšie skúsenosti a medzinárodný pohľad.

Akej najnáročnejšej výzve ste ako manažérka EUSC doteraz čelili?

- Každá etapa mala svoje štádium náročnosti, ale asi najväčšou skúškou zrelosti, či už centra alebo mňa ako manažéra a môjho tímu, bol presun kompetencií za účtovanie a finančné výkazníctvo šiestich zahraničných obchodných organizácií na Slovensko. Občas sa musíme odhodlať vyskočiť z toho svojho pieskoviska, v ktorom sme sa udomácnili. Postupne sa uspokojíme, utrasieme sa a potom sme opäť v tej komfortnej zóne, z ktorej vystúpiť von je niekedy ťažké. A toto bol presne ten krok, ktorý sme ako tím museli urobiť. Už to nebola rutina, bolo to o väčšom zábere špecifických kompetencií a vedomostí. Ja som sa musela viac vzďaľovať od konkrétnej práce jednotlivých tímov. Uvedomila som si, že už nemôžem zvládať detaily. Toto bol ten moment, kedy som sa posunula vyššie a začala sa na to pozerať „z vtáčieho pohľadu“, od mikro manažmentu som prešla k makro manažmentu.

Firma nedávno prešla do plného vlastníctva spoločnosti Danfoss A/S. Ovplyvní tento krok podľa vás budúcnosť centra?

- Spolupráca s Danfossom je momentálne v štádiu výmeny skúseností a poznatkov. Je potrebné zladiť interné procesy, pretože medzi obchodnými segmentmi Danfoss Climate & Energy (pôvodný Danfoss A/S) a Danfoss Power Solutions (bývalý Sauer-Danfoss) sú viaceré rozdiely. Zlúčenie s Danfossom nevnímam ako ohrozenie, ale nie som tiež úplný idealista, že svet je nemenný. Časom tie zmeny prídu, ako skoro, nikto nevie. Musíme si na ne počkať  a mali by sme byť na ne pripravení. Pokiaľ budeme dodávať kvalitnú prácu, sústredíme sa na pridanú hodnotu a budeme vytvárať podmienky na rozvoj ľudí v tíme, mali by sme to ustáť. Pridanú hodnotu v tejto oblasti nie je ľahké dosiahnuť bežným outsourcingom (nakupovaním služieb od externého partnera), iba ak cez medzinárodné účtovné a konzultačné firmy, čo je však finančne náročné. My dnes v centre disponujeme špecifickými vedomosťami z oblasti účtovania a daňových princípov niekoľkých európskych krajín. A potenciál, ktorý máme na expandovanie, sme ešte nevyčerpali.

Odbornosť je v tíme ekonómov na prvom mieste. Aké kritéria musí spĺňať zamestnanec EUSC?

- Vyžaduje sa ekonomické vzdelanie a jazykové vedomosti - angličtina u všetkých a ostatné jazyky akékoľvek, ktoré tu vieme v rámci nášho záberu využiť. Na každom oddelení potrebujeme jazykovo zdatných ľudí, ktorí musia zvládnuť minimálne písomnú komunikáciu v cudzom jazyku a určitá časť tímu aj ústnu komunikáciu. S novými výzvami dnes ale musíme ísť o trochu ďalej, a tak vyžadujeme od zamestnancov aj vysoko odborné vedomosti v oblasti medzinárodného účtovníctva a daní.

 

V súčasnosti sa rozbieha spolupráca centra s Obchodnou akadémiou v Považskej Bystrici. V čom bude spočívať?

- Všade počúvame o prepojení školy a praxe. Politici o tom rozprávajú už viac ako 20 rokov, ale veľa sa toho nedeje. Z mojej skúsenosti viem, že papier znesie veľa, no na pohovoroch sa to odrazí. Aj pohovor sa dá niekedy ustáť a až prax ukáže, či to, ako sa žiadateľ o zamestnanie predal, vie naozaj aj podložiť svojou prácou. U mnohých ľudí, ktorým sme dali pracovnú príležitosť a osvedčili sa, figuruje práve bystrická OA. Mojou snahou je, aby mladá generácia dostala šancu. Pozrela som sa konceptnejšie na oblasť poskytovania praxe študentom a oficiálne sme školu oslovili. Rozprávali sme sa s pánom riaditeľom Bologom a navrhli mu určitú formu spolupráce. V priebehu marca urobíme výberové konanie na prax u nás. Študenti tretieho ročníka ku nám prídu na 3 týždne v máji a na 2 týždne v septembri vo štvrtom ročníku. Keď identifikujeme tých šikovných, či už z hľadiska účtovných alebo jazykových vedomostí, zvážime možnosť brigády aj v lete - vtedy už za odplatu. Takto si môžeme vychovávať kandidátov odmlada, nasmerovať ich tým smerom, kde sú špecifické potreby nášho oddelenia. Nie je to ako práca v malej firme, kde robí jeden človek celú agendu, máme to rozkúskované.

Čo je hnacím motorom pre váš osobný rast?

- Keď človek dosiahne to, čo si vytýčil, začína stagnovať. Stále potrebujem mať pred sebou výzvu. Keď v nejakej pozícii dosiahnem maximum toho, čo sa tam môžem naučiť, prestane byť pre mňa atraktívna. Zastavím sa, zhodnotím situáciu, nastavím si nový cieľ a vykročím. Toto je môj trademark.

Aké sú vaše ďalšie vízie, plány do budúcnosti?

- Chcela by som sa zamerať na prácu s mojimi najbližšími kolegami v tíme, posunúť ich na inú rovinu, vytvoriť im priestor a rozvíjať ich manažérske zručnosti. Je dôležité, aby vedeli získané poznatky odovzdať ďalej svojim podriadeným. Aby sa nebáli delegovať, nemali strach z toho, že keď niekoho niečo naučia, vytvárajú si konkurenciu. Som presvedčená, že ľudia, ktorých máme v tíme, sú dobrí, len ich musím niekedy trošku zatriasť, aby si aj oni sami verili. A to je úlohou manažéra. Nie som zástancom toho, aby ľudia dostali všetko na zlatej tácke. Treba ich viesť k tomu, aby riešenie hľadali sami, aby sa osobnostne rozvíjali. Vnímam to ako dar, ktorý môžeme prijať, ale aj darovať. A keď si budeme tento dar navzájom odovzdávať, môžeme na tom všetci len získať.

Odkiaľ čerpáte energiu potrebnú na zvládnutie vašich náročných pracovných aktivít? 

- Voľného času pri mojom pracovnom vyťažení veľa nemám, ale ako vravíte, aj ja sa musím občas zastaviť a „dobiť baterky“. Energetickou oázou je pre mňa naša chalupa v horách pri Zvolene, kde trávime čas od jari do neskorej jesene. Tam zo mňa opadne všetka únava. Vraciam sa tam späť k prírode, k jednoduchosti a relaxujem formou fyzickej práce pri zveľaďovaní chalupy a záhradnej architektúry. Vzhľadom k tomu, že sa ešte vzdelávam, tak veľa času padne na štúdium, ale popri tom si doprajem poznávanie nových miest a krajín, ľahkú turistiku, dobrú knihu a v neposlednom rade čas na rodinu.

 

 

 

 

 

Európske zúčtovacie centrum (EUSC) je od roku 2007 neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti Danfoss Power Solutions v Považskej Bystrici. Počas svojho fungovania potvrdilo, že myšlienka uberať sa cestou centralizácie bola správna. Dôležitú úlohu v rozhodovaní o jeho umiestnení zohrali výborné výsledky lokálneho finančného úseku a presvedčenie o odborných schopnostiach ľudí v tomto regióne. Finančné transakčné procesy presunuté na Slovensko zahŕňali spracovanie dodávateľských faktúr, platby dodávateľom, účtovanie bankových výpisov, registráciu platieb od zákazníkov, účtovanie do hlavnej knihy, bilanciu účtov a účtovanie hmotného majetku. Dnes centrum poskytuje svoje služby výrobným závodom a obchodným organizáciám skupiny Danfoss Power Solutions v 13 európskych krajinách.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

5. ročník kurzu Technológia a konštrukcia v praxi - MTF STU a Schaeffler Skalica

Vysoká škola je pre študentov dobrým odrazovým mostíkom. A keď sa môžu zapojiť aj do programu, ich šance na uplatnenie sa vzrastú.


INZERCIA 6 h

Hocikde ich nekúpite.


INZERCIA 6 h

Siemens Healthineers je už 30 rokov synonymom precíznej medicíny na Slovensku


INZERCIA 6 h
SkryťZatvoriť reklamu