SME
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta
INZERCIA

Energetická efektívnosť

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania energiou nadobúdajú pre Európsku úniu (EÚ) čoraz väčší význam.

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania energiou nadobúdajú pre Európsku úniu (EÚ) čoraz väčší význam.

Vedúci predstavitelia EÚ už v roku 2007 rozhodli, aby cieľom na rok 2020 bolo zníženie ročnej spotreby energie v Spoločenstve o 20 %. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú čoraz uznávanejšie ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľných dodávok energie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti európskych ekonomík.

Európska rada na zasadnutí 22. mája 2013 zdôraznila účinnosť energetickej efektívnosti pri znižovaní cien energie a nákladov na ňu. EÚ stanovila normy minimálnej energetickej účinnosti a pravidlá označovania a ekodizajnu pre výrobky, služby a infraštruktúru. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť efektívnosť vo všetkých štádiách energetického reťazca - od dodávok energie po využívanie energie spotrebiteľmi.

Jednotlivé priemyselné odvetvia ako napríklad hutníctvo a metalurgia, ale aj priemysel a poľnohospodárstvo ako také prispievajú k vysokej spotrebe energie, okrem výrobnej sféry aj spotrebou budov. Budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v Únii, pričom tento sektor a následne aj spotreba neustále narastá. Preto jednotlivé inštitúcie a orgány Spoločenstva a jednotlivých členských štátov prijímajú opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov. Medzi opatrenia je možné zaradiť programy zatepľovania, ale aj zavádzania doplňujúcich obnoviteľných zdrojov energie, či aplikácia nových vykurovacích sústav a technológií.

V Slovenskej republike patria medzi kľúčové opatrenia programy zatepľovania, ako aj zavádzania inovatívnych technológií, solárnych elektrární a panelov a programov pre využívanie účinných a kombinovaných vykurovacích kotlov a systémov. Medzi ďalšie podporné nástroje je možné zaradiť systémy určovania energetických tried výrobkov, ale aj technológií, ako napríklad vykurovacích, energetických a klimatizačných technológií a sústav. Ďalším opatrením je zavádzanie jednotných pravidiel určovania technologických špecifikácií a zjednocovanie výpočtov energetickej efektívnosti a hospodárnosti.

Vo všeobecnosti a zjednodušene je možné tvrdiť, že najlacnejšia je energia, ktorú netreba vyrobiť. Preto všetky opatrenia na zníženie spotrieb energií sú veľmi významné.

Mesto Nitra sa v roku 2012 zapojilo do projektu v rámci programu South East Europe, Transnational Cooperation Programme (cezhraničný program spolupráce pre Južnú a Východnú Európu) s názvom RE-SEEties - Towards resource efficient urban communities in SEE (Smerom k efektívnemu využívaniu zdrojov v mestách Juhovýchodnej Európy) s cieľom zlepšovať tvorbu integrovanej politiky a skvalitňovať úroveň strategického plánovania mestských samospráv na poli efektívneho využívania energie, obnoviteľných zdrojov a zhodnocovaní odpadov. Podstatou projektu je pomocou inovatívnych riešení, nástrojov a motivácie zmeniť konzumné návyky a podporovať meniace sa požiadavky.

Jedným z hlavných cieľov Mesta Nitry v projekte je hľadanie riešení pre zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä:

       • - optimalizovať energetickú politiku - zhodnotiť súčasnú situáciu v používaní energiou

       • - pripraviť program racionálneho a účinného využívania energie

       • - pripraviť program pre využitie alternatívnych zdrojov energie, vrátane energetického zhodnocovania komunálneho odpadu.

Projekt RE-SEEties sa integrovaným spôsobom zameriava na dva najhlavnejšie prvky, ktoré sa viažu k efektívnosti využívania zdrojov - energia a odpad. Hlavnou úlohou je vniesť svetlo do problematiky týkajúcej sa plytvania energie a nadmernej produkcie odpadov, okrem toho vyzdvihnúť nezastupiteľné miesto zvyšovania povedomia o šetrení energie a zhodnocovaní odpadov.

V záujme dosiahnutia cieľa efektívneho využívania zdrojov je potrebná spolupráca so samosprávou, ktorá by mala mať hlavnú úlohu v ovplyvňovaní a motivovaní zmeny správania sa na miestnej a regionálnej úrovni. Preto sú hlavným ťažiskom projektu najmä miestne samosprávy v rámci krajín Juhovýchodnej Európy (JVE) podporované konzorciami odborných inštitúcií, ktoré poskytujú odborné znalosti a šírenie informácií v tejto oblasti.

 

http://www.re-seeties.eu/

http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.507

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu

Volkswagen Slovensko pokračuje v produkcii zaujímavých videí, ktoré odhaľujú technologickú výbavu modelov VW.

Tlačové správy

Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.

Výška fixného výnosu sa mení podľa výšky a dĺžky investície

Tlačové správy

Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť

Influenceri si v kampani O2 pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie.