INZERCIA

Energetická efektívnosť

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania energiou nadobúdajú pre Európsku úniu (EÚ) čoraz väčší význam.

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania energiou nadobúdajú pre Európsku úniu (EÚ) čoraz väčší význam.

Vedúci predstavitelia EÚ už v roku 2007 rozhodli, aby cieľom na rok 2020 bolo zníženie ročnej spotreby energie v Spoločenstve o 20 %. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú čoraz uznávanejšie ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľných dodávok energie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti európskych ekonomík.

Európska rada na zasadnutí 22. mája 2013 zdôraznila účinnosť energetickej efektívnosti pri znižovaní cien energie a nákladov na ňu. EÚ stanovila normy minimálnej energetickej účinnosti a pravidlá označovania a ekodizajnu pre výrobky, služby a infraštruktúru. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť efektívnosť vo všetkých štádiách energetického reťazca - od dodávok energie po využívanie energie spotrebiteľmi.

Jednotlivé priemyselné odvetvia ako napríklad hutníctvo a metalurgia, ale aj priemysel a poľnohospodárstvo ako také prispievajú k vysokej spotrebe energie, okrem výrobnej sféry aj spotrebou budov. Budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v Únii, pričom tento sektor a následne aj spotreba neustále narastá. Preto jednotlivé inštitúcie a orgány Spoločenstva a jednotlivých členských štátov prijímajú opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov. Medzi opatrenia je možné zaradiť programy zatepľovania, ale aj zavádzania doplňujúcich obnoviteľných zdrojov energie, či aplikácia nových vykurovacích sústav a technológií.

V Slovenskej republike patria medzi kľúčové opatrenia programy zatepľovania, ako aj zavádzania inovatívnych technológií, solárnych elektrární a panelov a programov pre využívanie účinných a kombinovaných vykurovacích kotlov a systémov. Medzi ďalšie podporné nástroje je možné zaradiť systémy určovania energetických tried výrobkov, ale aj technológií, ako napríklad vykurovacích, energetických a klimatizačných technológií a sústav. Ďalším opatrením je zavádzanie jednotných pravidiel určovania technologických špecifikácií a zjednocovanie výpočtov energetickej efektívnosti a hospodárnosti.

Vo všeobecnosti a zjednodušene je možné tvrdiť, že najlacnejšia je energia, ktorú netreba vyrobiť. Preto všetky opatrenia na zníženie spotrieb energií sú veľmi významné.

Mesto Nitra sa v roku 2012 zapojilo do projektu v rámci programu South East Europe, Transnational Cooperation Programme (cezhraničný program spolupráce pre Južnú a Východnú Európu) s názvom RE-SEEties - Towards resource efficient urban communities in SEE (Smerom k efektívnemu využívaniu zdrojov v mestách Juhovýchodnej Európy) s cieľom zlepšovať tvorbu integrovanej politiky a skvalitňovať úroveň strategického plánovania mestských samospráv na poli efektívneho využívania energie, obnoviteľných zdrojov a zhodnocovaní odpadov. Podstatou projektu je pomocou inovatívnych riešení, nástrojov a motivácie zmeniť konzumné návyky a podporovať meniace sa požiadavky.

Jedným z hlavných cieľov Mesta Nitry v projekte je hľadanie riešení pre zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä:

       • - optimalizovať energetickú politiku - zhodnotiť súčasnú situáciu v používaní energiou

       • - pripraviť program racionálneho a účinného využívania energie

       • - pripraviť program pre využitie alternatívnych zdrojov energie, vrátane energetického zhodnocovania komunálneho odpadu.

Projekt RE-SEEties sa integrovaným spôsobom zameriava na dva najhlavnejšie prvky, ktoré sa viažu k efektívnosti využívania zdrojov - energia a odpad. Hlavnou úlohou je vniesť svetlo do problematiky týkajúcej sa plytvania energie a nadmernej produkcie odpadov, okrem toho vyzdvihnúť nezastupiteľné miesto zvyšovania povedomia o šetrení energie a zhodnocovaní odpadov.

V záujme dosiahnutia cieľa efektívneho využívania zdrojov je potrebná spolupráca so samosprávou, ktorá by mala mať hlavnú úlohu v ovplyvňovaní a motivovaní zmeny správania sa na miestnej a regionálnej úrovni. Preto sú hlavným ťažiskom projektu najmä miestne samosprávy v rámci krajín Juhovýchodnej Európy (JVE) podporované konzorciami odborných inštitúcií, ktoré poskytujú odborné znalosti a šírenie informácií v tejto oblasti.

 

http://www.re-seeties.eu/

http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.507

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME


Najčítanejšie správy na SME


Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Naše finančné družstvo dokončilo rekonštrukciu budovy

Členovia družstva investovali do starej budovy, ktorú zmenili na nepoznanie. Práce na rekonštrukcii sa už skončili.

Tlačové správy

Spoločnosť HB Reavis uzavrela partnerstvo s CIC

Spoločnosť HB Reavis oznámila uzavretie partnerstva s Cambridge Innovation Center (CIC).

Tlačové správy

Bude rok 2018 rokom kryptomien?

Na to sa snažili odpovedať študentom SPU v Nitre známi finanční analytici Martin Vlachynský a Ronald Ižip.

Tlačové správy

Spolupráca SPU v Nitre s Tishreen University v Sýrii

Výskum aridných zón a suchých pôd, ako aj mobility študentov a pedagógov boli predmetom rokovaní sýrskej delegácie na pôde SPU.