SME
Pondelok, 24. február, 2020 | Meniny má Matej
INZERCIA

Chvála psychických chorobám

Liga za duševné zdravie sa zaoberá destigmatizáciou duševných porúch a vráteniu obyčajnej ľudskej dôstojnosti ľuďom so skúsenosťou s duševnou poruchou. Mnohí normálne žijú a pracujú.

Jednou z podstatných charakteristík ľudského rodu je tvorivosť. Každý jej prejav – v akejkoľvek podobe – je prirodzený. Tvorivosť sa prejavuje v najrôznejších oblastiach činnosti človeka. Aj v umeleckej. Tvoriť – i v oblasti umenia či vedy – je teda prirodzenou činnosťou človeka; dokážeme to takmer všetci.

Psychická choroba môže byť aj dar

Nazdávam sa, že duševná porucha nie je teda z istého aspektu len neschopnosť človeka čeliť každodenným situáciám, prispôsobiť sa životu a fungovaniu v spoločnosti. Pôsobí tu aj mechanizmus prepojenia na kreativitu vo viacerých oblastiach, a to nielen v oblasti umenia, ale aj vedy, vo sfére výskumníctva a i. Nejdem vymenúvať známych významných umelcov a vedcov, ktorí boli či sú duševne chorí – je to relatívne dosť známy fakt.

Tak ako kreativita je integrálnou súčasťou osobnosti, tak je ňou aj spomínaná vzťahová štruktúra smerom k psychickým odlišnostiam, „poruchám“, viažuca sa aj na hĺbkové sféry vedomia a podvedomia. Otázkou je, čo je odlišnosť, čo porucha v nadväznosti na dlho diskutovanú problematiku normality.

Tvorba ako existenčná potreba

Pri spätí umeleckej kreativity so psychickými problémami, náchylnosťou k depresiám ide popri inom aj o krajné vyčerpanie sa pri tvorbe, kde umelec tvorí, pracuje až za limity svojej osobnosti, fyzické i psychické. Proste, musí vyjadriť to, čo v ňom je, akokoľvek za to zaplatí, akékoľvek následky to bude mať. A za krajné vyčerpanie sa platí aj depresiami.

Človek sa pozbiera, načerpá novú energiu a zasa sa púšťa do sebavyjadrenia. Akékoľvek následky to bude mať, akokoľvek môže byť zničujúce. Uvoľnenie bytostných tvorivých síl môže byť natoľko hlboké a silné, že dokáže niekedy prekonávať aj jeden z najdôležitejších pudov človeka ako prírodno-spoločenskej bytosti – pud sebazáchovy.

Vlastné videnie sveta, prienik do jeho podstaty, estetické či vedecké osvojenie si sveta je také naliehavé, pudivé, že ho umelec, vedec musí vyjadriť, stáva sa to až existenčnou potrebou.

Otvorenosť pre tvorbu

Duševná choroba prináša so sebou aj rúcanie bariér, zábran (aj častokrát falošných, prekrútených morálnych i iných hodnôt, ktoré, žiaľ, prevládajú aj dnes v spoločenskej klíme či mienke). Človek sa stáva uvoľnenejším, slobodnejším, impulzívnejším, - a teda aj otvorenejším pre tvorbu. Psychicky chorý človek výberovo, osobnostne, aj v závislosti od svojho momentálneho stavu, reaguje veľmi silne aj na tie najmenšie podnety. Toto silné prežívanie podnetov je úrodnou pôdou pre umeleckú tvorbu.

Bohuslava Vargová-Hábovčíková

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

SANAGRO: Vláda rozdelila dotácie neférovo

Slovenská agro skupina apeluje na štát, aby zmenil podmienky na udeľovanie štátnej pomoci za prírodné katastrofy.

Tlačové správy

A trend-setting water park

Tatralandia is a pioneer of green solutions.

Tlačové správy

Začať investovať v mobile môžete konečne aj na Slovensku

Úroky sporiacich účtov sa blížia k nule a ľudia sa pýtajú bankárov, čo so sporením.