INZERCIA

Ľudské práva - diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Liga za duševné zdravie realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. Odborníci sa zhodli, že ľudské práva nezanikajú ani znevýhodneným.

Svoje základné práva nepoznáme

Prvá generácia ľudských práv zahŕňa občianske a politické práva. Sú to práva, ktoré sa týkajú slobody jednotlivca a jeho účasti na politickom živote. Do prvej generácie ľudských práv patria najmä občianske práva: právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a služieb, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na súkromie,  právo na vlastníctvo, právo na nedotknuteľnosť obydlia, sloboda pohybu a pobytu, sloboda myslenia, svedomia a podobne. Druhá generácia zahŕňa aj sociálne práva: právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa, právo na ochranu zdravia, právo na osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny.

Ľudské práva nezanikajú ani postihnutým

Skutočnosť, že o právach veľa nevieme, neznamená, že neplatia. Práve znevýhodnené skupiny obyvateľov musia presnejšie poznať svoje práva, aby ich vedeli účinne obhajovať. Liga pripravila stretnutie odborníkov – právnikov, psychológov a terapeutov, ktorí diskutovali pri okrúhlom stole na témy ľudských práv. Okrúhle stoly boli dva a videozáznam je zverejnený na webstránke LDZ SR.

Prvý Okrúhly stôl : „Ľudské práva pre každého, poznáme ich?“

Liga realizovala dva Okrúhle stoly na tému ľudských práv. Mgr. Zuzana Vašičáková-Očenášová, terapeutka s právnickým vzdelaním hovorila o tom, že  ľudské práva sú pre všetkých, že máme sieť poradcov Centrum právnej pomoci, čo je to obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – ako súdy kontrolujú opatrovníka, a pod.

Mgr. Katarína Batková, PhD.,  právnička: diskutovala o tom, prečo sú informácie o našich právach životne dôležité? Čo sú to všeobecne ľudské práva? Čo robiť s blízkou osobou, ktorá sa nevie sama o seba postarať.

Mgr. Anty Heretik,ml. PhD., psychológ, pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave:  Ako bývajú diskriminovaní ľudia s duševnou poruchou? Prečo by sme my zdraví mali vnímať, že aj ľudia, ktorí si svoje práva „neuvedomujú“ kvôli svojej chorobe, tieto práva majú a PREČO je to pre nás ostatných dôležité?

Druhý Okrúhly stôl: „Ľudské práva pre všetkých a dodržiavanie ľudských práv pre ľudí s duševnými poruchami“.

Mgr. Lenka Práznovská, psychologička: ľudia s psychickými problémami sa správajú pre ostatných čudne – teda nie podľa našich predstáv. Máme tendenciu vnímať ich ako čudných a  vyčleniť ich z nášho stredu. Prečo vyčleňujeme odlišných ľudí? Prečo máme problém s každým kto vyčnieva z radu: farba pleti, choroba, postihnutie?

PhDr. Jolana Kusá, poradkyňa, rodinná terapeutka: hovorila o tom, či poznáme svoje práva, či vieme aké existujú „ľudské práva“ a prečo máme tak málo týchto informácií.

MUDr. Marcela Barová, riaditeľka celoslovenskej organizácie ODOS, hovorila             o skúsenostiach pacientov a ich príbuzných s neznalosťou a z toho vyplývajúcou diskrimináciou ľudí s diagnostikovanou duševnou poruchou, o tom, že často VIAC trpia chorobou svojho blízkeho člena rodiny práve príbuzní.

Mgr. Kaťa Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska, dostala otázky, či sú ženy tiež tou znevýhodnenou skupinou, ktorá nevie obhajovať svoje “ľudské práva“ a či sa stretáva vo svojej práci s neschopnosťou žien (alebo aj ľudí vôbec) poznať a byť si vedomí svojich práv.

Liga za duševné zdravie zverejnila video z obidvoch Okrúhlych stolov s pestrými názormi odborníkov na tému ľudských práv, aby každý mohol byť účastníkom tejto diskusie a vedieť viac o ľudských právach – lebo informácie zlepšujú kvalitu života.

http://www.dusevnezdravie.sk/

 

Ing. Olga Valentová, Kontakty s verejnosťou LDZ SR 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Alori: upratujte efektívne a bez námahy

Produkty Alori sľubujú čistý a bezpečný domov pre vás, vašich blízkych aj pre vašich domácich miláčikov.

Tlačové správy

Gansberg Koliba - Housing as a symbol of success

The apartments are designed to meet even the most demanding requirements.

Tlačové správy

Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka

A na faktoch vtedy záleží.

Tlačové správy

V Tescu vlani zákazníci nakúpili až 700 miliónov sl. potravín

Tesco patrí k maloobchodným reťazcom s najväčším počtom predaných slovenských výrobkov.