INZERCIA

Ako je to v skutočnosti s uplatnením sa absolventov FiF UK?

Na sklonku minulého roka médiá zverejnili rebríčky fakúlt podľa počtu nezamestnaných absolventov, vhodnejšie by bolo použiť relatívne údaje – vo vzťahu k celkovému počtu absolventov.

           Na sklonku minulého roka viaceré tlačové médiá (často v prílohách o vysokých školách, ktoré majú pomôcť verejnosti v rozhodovaní sa o výbere VŠ) zverejnili rebríčky fakúlt podľa počtu nezamestnaných absolventov. Filozofická fakulta UK v nich figurovala na relatívne poprednom mieste s počtom 252 absolventov evidovaných na úradoch práce. Je takýto údaj takým jednoznačným ukazovateľom uplatnenia sa na trhu práce, ako sa na prvý pohľad javí?

V prvom rade treba pripomenúť, že je skresľujúce použiť pri zostavovaní rebríčkov VŠ z hľadiska uplatnenia ich absolventov iba absolútne čísla, vhodnejšie by bolo použiť aj relatívne údaje – vo vzťahu k celkovému počtu absolventov.

Významné je však aj to, kedy, v akom časovom úseku od skončenia školy údaje porovnávame. Hoci by sa mohlo zdať, že termíny ukončenia štúdia sú na VŠ v zásade podobné, môžeme z praxe fakulty uviesť, že v posledných rokoch je pre značnú časť našich študentov termínom ukončenia štúdia (štátnic) až prvý opravný termín v auguste. To znamená, že údaje o evidovaných absolventoch fakulty z úradov práce v októbri, resp. v novembri zachycujú stav absolventov hľadajúcich prácu prakticky v prvých mesiacoch po ukončení štúdia. To, že ich počet sa priebežne dynamicky mení, nám doložili údaje z konca roku 2014, o ktoré sme požiadali Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ku koncu decembra bolo v evidencii úradov práce už takmer o polovicu absolventov FiF UK menej – 131 uchádzačov. Možno predpokladať, že v priebehu ďalších mesiacov bude toto číslo ešte výrazne klesať. K takémuto optimistickému záveru nás oprávňuje aj ďalší vyžiadaný údaj – koľko máme evidovaných nezamestnaných absolventov z predchádzajúceho roka. Z roku 2013 to bolo 7 absolventov. Pri každoročnom počte viac ako 1 000 absolventov našej fakulty na oboch stupňoch vysokoškolského štúdia reprezentuje počet 7 necelé 1 % absolventov. Aj pri zohľadnení počtov absolventov iba magisterského stupňa, ktorí už odchádzajú do praxe a ktorých je okolo 550 ročne, ide zhruba o 1,5 % absolventov, ktorí sú navyše rozptýlení vo viac ako 60 študijných programoch, ktoré fakulta každoročne poskytuje.

Tieto údaje teda jednak dokladajú, že Filozofická fakulta UK neprodukuje absolventov, ktorí by mali v reálnom časovom horizonte problémy s uplatnením sa na trhu práce. Je to určite aj výsledok a doklad úsilia udržať kvalitu vzdelania poskytovaného na fakulte. Súčasne preukazujú, aké dôležité je primerané narábanie s údajmi a ich interpretácia. Problematika uplatnenia absolventov vysokých škôl sa stala v poslednom období frekventovanou témou, a to tak zo strany verejnosti a médií, ako aj orgánov rozhodujúcich o životne dôležitých otázkach vzdelávacích inštitúcií. Uvažuje sa o aplikácii kritéria uplatnenia absolventov na trhu práce do systémov hodnotenia vysokých škôl, ba i do metodík financovania odborov poskytovaných na vysokých školách, na nepriamu reguláciu ich otvárania.

Pracovné uplatnenie sa absolventov je určite významným kritériom napĺňania spoločenskej funkcie vzdelania, najmä v prípade vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú podporované z verejných prostriedkov. S týmto kritériom však treba narábať opatrne, pretože vzdelanie má nielen inštrumentálnu funkciu prípravy na konkrétne povolanie a prácu, ale plní aj všeobecnokultivačnú funkciu. Vzdelanie je nielen predpokladom nadobudnutia úzko chápanej kvalifikácie s priamym uplatnením získaných vedomostí a zručností na trhu práce, ale umožňuje kultivovať kompetenciu adaptability pracovnej sily, v súčasnosti veľmi dôležitú. Tá sa predovšetkým v oblasti spoločenských a humanitných disciplín formuje na základe širšieho portfólia schopností rozumieť svetu okolo nás a analyticky a kriticky ho reflektovať. Navyše do všeobecnej kultivačnej funkcie spoločenských a humanitných vied určite patrí aj pestovanie odborov, ktoré nemajú v masovom meradle priame uplatnenie sa na pracovných miestach, ale ich pestovanie je súčasťou kultúrneho dedičstva a rozvoja národnej kultúry.

Vhodnosť použitia kritéria uplatnenia absolventov na trhu práce je úzko spojená aj so spôsobom primeraného narábania s údajmi, ktoré nám budú toto kritérium indikovať. Veľmi významné bude, aké údaje a v akom časovom momente budeme pokladať za rozhodujúce. Bolo by vhodné uvádzať a porovnávať počty nezamestnaných absolventov podľa dĺžky mesiacov v evidencii, nielen podľa roku ukončenia štúdia.

 

Gabriela Lubelcová

prodekanka FiFUK

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky

Kde sa dvaja bijú, tablet víťazí.

Tlačové správy

Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?

Dotykový displej, GPS, radary a řada funkcí - jak dopadne autokamera Mio MiVue 785 Touch s nekompromisním testem youtubera JeezyJ?

Test youtubera JeezyJ autokamerky MiVue 785 Touch
Tlačové správy

Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU

Po niekoľkoročnej prestávke sa opäť konala Burza pracovných príležitostí spojená s prezentáciou stavebných firiem.

Tlačové správy

Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu

Až jedno zo štyroch úmrtí v rámci Európskej únie je zapríčinené rakovinou.