SME
Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Rok 2015 je pre samosprávny kraj rozvojovým rokom

O tom, čo sa v minulom roku podarilo urobiť pre obyvateľov kraja a čo je v plánoch na rok 2015, sa dozviete v rozhovore s Jaroslavom Baškom, predsedom TSK.

O tom, čo sa v minulom roku podarilo urobiť pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja a čo je v plánoch na rok 2015, sa dozviete v rozhovore s Jaroslavom Baškom, predsedom TSK.

Ako vnímate rok 2014 na úrade TSK z pohľadu župana? Čo ste museli ako prvé riešiť neodkladne?

- Keď som koncom roka 2013 nastúpil na Trenčiansku župu, našiel som kraj, ako sa hovorí,  s prázdnou špajzou. V spolupráci s poslancami a jednotlivými odbormi úradu TSK sme museli riešiť a doťahovať projekty, ktoré boli na konci roka 2013 rozrobené, napr. zmena zriaďovateľa v jednom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, ktoré od 1. januára 2014 mala prebrať obec Horná Mariková. Celý rok 2013 bol TSK v rozpočtovom provizóriu. Našli sme projekty, ktoré neboli schválené v rozpočte v roku 2013, bol to napr. nákup digitálnych röntgenov pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorý nebol krytý a schválený v rozpočte 2013.

S týmto sa trápime viac ako jeden rok. Takže mojou prvou úlohou bolo pripraviť dobrý rozpočet na rok 2014, ktorý by som nazval rozpočtom úsporným.

Keď hovoríte, že rozpočet bol úsporný, kde sa podarilo ušetriť?

- Začali sme šetriť v prvom rade od seba, na prevádzke samotného úradu TSK. Urobili sme si sami personálny audit. Z pôvodných 180 zamestnancov má v súčasnosti úrad približne 160, čo predstavuje plánovanú úsporu v tomto roku 220-tisíc eur. Navyše, kolektív sa omladil. Nemalé finančné prostriedky sme ušetrili napr. na informatike, bolo to viac ako 340-tisíc eur. Veľa sme ušetrili na mediálnom marketingu, takmer 240-tisíc eur, kde sme vypovedali nevýhodnú zmluvu s televíziou. Myslím, že sme jediný samosprávny kraj, ktorý vysúťažil preúverovanie starých úverov novým úverom, cez verejné obstarávanie, cez tzv. finančnú službu. Každý rok takto ušetríme na prefinancovávaní úveru vo výške 55 miliónov eur takmer 330 000 eur, ktoré môžeme potom dať do školstva, do zdravotníctva, do zabezpečenia sociálnych služieb.

Ušetrili sme na prevádzke „modrých autobusov“ prímestskej dopravy. V spolupráci so zmluvnými partnermi SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. sa podarili dohodnúť výhodnejšie podmienky. Je to naozaj významná čiastka, približne 3,5 milióna eur. Táto úspora nám dáva priestor na to, aby sme dali viac finančných prostriedkov do opráv ciest II a III triedy. Prvýkrát v histórii TSK pôjdu tento rok na súvislé opravy ciest II. a III. triedy 3 milióny eur.

Nemalé finančné prostriedky ušetril Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 aj vďaka zavedeniu elektronického obstarávania. Od 1. augusta úrad TSK a všetky jeho organizácie obstarávajú elektronicky. Uvediem jeden príklad za všetky. Súťažili sme revízie v budove úradu TSK. Po prieskume trhu bola cena v rozmedzí od 4500 eur do 6400 eur. V elektronickej aukcii sme vysúťažili revízie za 499 eur. Čiže už tam sme ušetrili 4000 eur. V rámci systému elektronických aukcií je vždy veľmi dôležitá zmluva a zmluvné podmienky ku každému verejnému obstarávaniu. Čo ma teší, je aj to, že naša snaha bola ocenená aj inak. Na 10. ročníku medzinárodnej konferencie eBF, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam problematiky verejného obstarávania a firemného nákupu, získal kraj v Ostrave 2. miesto v kategórii START v súťaži Fair Sourcing Award (FSA) 2014, za férový nákup a zavedenie elektronického obstarávania celoplošne aj pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (86 organizácií).

Na čo ste hrdý najviac a naopak, čo sa nepodarilo v roku 2014 urobiť?

- Urobili sme veľký kus dobrej práce v oblasti stredného školstva. Niektoré školy sme pospájali v priebehu minulého roka, možno ešte k nejakému spájaniu stredných škôl dôjde. Je to nepopulárne, ale keď si zoberieme, tak tento školský rok máme prvýkrát v histórii TSK menej ako 20-tisíc študentov. Tento pokles by mal pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. Finančné prostriedky, ktoré dostali školy zo štátneho rozpočtu, sú viazané na počty žiakov a my musíme hospodáriť s tými peniazmi, ktoré nám prídu. Musíme robiť racionalizačné opatrenia. Myslím si, že sa nám podarilo zoptimalizovať sieť stredných škôl. Počúvali sme požiadavky a potreby trhu práce, čiže podnikateľov, snažíme sa eliminovať tie študijné odbory, s ktorými sa absolventi nevedia zaradiť na trh práce.

Naším rizikom sú staršie projekty. Robíme všetko pre to, aby sme nemali veľké korekcie, aby sme nemuseli vracať finančné prostriedky. Kontroly zo strany EÚ, alebo štátu a ďalších organizácií, ktoré sú oprávnené kontrolovať, tak môžu urobiť ešte po dobu 5 rokov. My máme ešte dva takéto projekty, ktoré nemáme z minulosti uzatvorené a stále nás to nejakým spôsobom ťaží. Rokujeme aj s dodávateľmi, ktorí tieto projekty majú zrealizovať - jedna škola na Myjave a kasárne v Trenčíne. Od konca roku 2014 zavádzame systém projektového riadenia, ktorý chceme teraz na jar rozbehnúť, aby sme mali kvalitne pripravené projekty. Každý projekt (nielen z eurofondov) bude mať projektového manažéra, projektovú radu, projektový tím, a oni budú všetky zmeny riešiť, budú sa navzájom ovplyvňovať a sledovať v tom dobrom slova zmysle, aby si dávali pozor a predišli budúcim problémom, ktoré môžu v projekte nastať.

TSK má veľa neupotrebiteľného majetku, a to najmä v školskej infraštruktúre. S tým máme veľký problém, zatiaľ sa nám nič veľké nepodarilo predať, možno je to otázka zmeny legislatívy. Zisťujeme možnosti zámeny takéhoto majetku s jednotlivými mestami, kde má kraj napríklad nevysporiadané pozemky pod cestami atď. Tento rok s tým chceme naozaj pohnúť.

Pokiaľ ide o zdravotníctvo, keď som sa stal trenčianskym županom, tri nemocnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - v Považskej Bystrici, v Bojniciach a na Myjave, mali dlžobu spolu viac ako 34 mil. eur, čo je viac ako miliarda slovenských korún. Odpoveď na otázku ako ďalej so zdravotníctvom, budeme hľadať na marcovom krajskom zastupiteľstve. Budú navrhnuté určité varianty a kroky. Aj keď zadlženosť nemocníc sa medziročne znížila v bojnickej nemocnici o 52 %, v považskobystrickej o 43 % a u najmenšej myjavskej o 13 %, tieto nemocnice stále robia stratu, ktorá sa prirátava k 34 mil. eur. Túto finančnú záťaž musíme znížiť, inak nám tento systém celý časom spadne. Úplne najdôležitejšia vec, ktorá ma zaujíma, je to, aby bola zachovaná zdravotná starostlivosť pre občanov nášho kraja.

Čo čaká obyvateľov Trenčianskeho kraja v roku 2015?

- Ak rok 2014 bol rokom úsporným, tak tento rok by som nazval rokom rozvojovým. Rokom prípravy na čerpanie prostriedkov z eurofondov, pretože si myslím, že to bude možno už posledné programovacie obdobie, kedy bude môcť Slovenská republika, vrátane samosprávy, čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Našou úlohou je tento rok pripraviť projekty a projektové zámery, ktoré máme schválené v zásobníku projektov, v oblasti školstva, stredného odborného školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dopravy, či už je to cyklodoprava alebo rekonštrukcia ciest a mostov, ktoré sú naozaj v dezolátnom stave, pretože sa nikdy nerekonštruovali. Chceme aj s podporou vlády SR zrekonštruovať ihriská na stredných školách. Pripravujeme rokovanie vlády SR na úrade TSK, kde sa bude vláda zaoberať rozumnými projektmi v rámci celého Trenčianskeho kraja.

V sociálnej oblasti máme tento rok v pláne vybudovanie tzv. autistického centra, pretože táto služba je naozaj nedostupná a je o ňu veľký záujem zo strany rodičov autistických detí. Koncom roka 2015 by sme chceli prestrihnúť pásku, aby toto centrum od budúceho roka plnohodnotne využívali autistické deti a ich rodiny, ktoré to najviac potrebujú.

Pokiaľ ide o eurofondy, máme veľa finančných prostriedkov na rôzne projektové dokumentácie, ktoré majú podporiť projektové zámery. Napr. Vážska cyklotrasa bude veľmi pekný projekt, veľa ľudí sa na to pýta. Neviem povedať za koľko rokov sa to urobí, ale 100 km popri Váhu, myslím si, bude stáť za to. Prepojíme Žilinský, Trenčiansky aj Trnavský kraj. Je to zaujímavý projekt  v oblasti cyklodopravy.

Cestovný ruch je oblasťou, ktorú už za rok v kresle župana môžem porovnávať aj s inými krajmi. Partnerskými Jihomoravským, Zlínskym, ale aj Žilinským, Bratislavským krajom a ostatnými. Koncepčným riešením u týchto krajov bolo založenie krajskej organizácie cestovného ruchu. V Trenčianskom kraji ju chceme založiť tiež, budeme

o tom rozhodovať s krajskými poslancami na marcovom zastupiteľstve. Zatiaľ pre ňu nemáme názov, ale ak budú mať čitatelia nejaké nápady, potešíme sa, ak nám ich pošlú. Podmienky už čoskoro vyhlásime. Hľadáme dobrý a rozumný názov pre krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá by reprezentovala kraj nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Ja vidím minimálne päť oblastí, v ktorých by sa náš kraj mohol propagovať. Hovorí sa, že sme krajom hradov a zámkov, lebo ich máme asi najviac zo všetkých krajov, v TSK máme štvoro kúpeľov, ktoré poskytujú naozaj dobré služby, sme kraj destilátov, nie sme kraj vína, takže možno nejaká destilátová cesta by sa ku kraju hodila. Sme krajina tisícich chutí, takže mať dobré jedlo a, samozrejme, chceme byť aj športový kraj, športový región – chceme podporiť cyklistiku.

Na záver by som chcel čitateľom povedať, že rok 2015 bude rokom zásadných rozhodnutí  v oblasti zdravotníctva. Zároveň ich uistiť, že ani jedna nemocnica v Trenčianskom kraji sa nebude predávať, ale určite nemocnice musia prejsť zmenou. Minulý rok kraj urobil mnoho zásadných zmien v oblasti školstva, v tomto roku je prioritou naštartovať zmeny v zdravotníctve.

Odd. komunikácie a medzinár. vzťahov Ú TSK

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pripravené sú hodnotné ceny, tombola aj bohatý sprievodný program.


INZERCIA 33m

50 percent áut, ktoré boli registrované pred embargom, je stále funkčných.


INZERCIA 13 h

Hyundai chce spojiť ľudí v záujme trvalej udržateľnosti.


INZERCIA 13 h
SkryťZatvoriť reklamu