SME
Nedeľa, 17. november, 2019 | Meniny má Klaudia
INZERCIA

Medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum

V dňoch 21. – 22. októbra 2016 sa na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizovala v dňoch 21. – 22. októbra 2016 pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Andreja Danka
a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Bratislavské právnické fórum“. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde Právnickej fakulty vedenej prof. Augustínom Ráthom, ktorý bol prvým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prvým slovenským rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedecká konferencia bola zahájená v piatok 21. októbra 2016 o 09.00 hod. plenárnym zasadnutím v historickej Aule Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom po privítaní dekanom fakulty doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. vystúpili JUDr. Andrej Danko (predseda Národnej rady Slovenskej republiky), JUDr. Ivo Nesrovnal (primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy), profesor Richard Fentiman (dekan Právnickej fakulty, Cambridgeská univerzita), Jeho Excelencia Christophe Leonzi (Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku) a Mgr. Kristína Považanová, PhD (prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave). Ústrednou témou plenárneho zasadnutia boli ,,Alternatívy pre smerovanie Európskej únie – integrácia alebo dezintegrácia“.

V popoludňajších hodinách nadviazali na plenárne zasadnutie paralelné rokovania v 14 tematicky zameraných sekciách, v ktorých bola venovaná pozornosť aktuálnym otázkam a problémom moderného národného, nadnárodného a medzinárodného práva, a v rámci ktorých vystúpili s príspevkami prihlásení účastníci konferencie. Paralelné rokovania pokračovali aj druhý deň v sobotu 22. októbra 2016.

Paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách pracovali v nasledovnom členení:

 1. Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty
 2. Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci Európskej únie
 3. Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti           
 4. Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí – pozitívny záväzok štátu  
 5. Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve
 6. Vývojové trendy a kreativita v medzinárodnom práve na začiatku 21. storočia
 7. Kolektívne uplatňovanie nárokov     
 8. Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania
 9. Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev           
 10. Internet ako priestor možného porušovania práv
 11. Ochrana subjektívnych práv v kontexte stretu právnych kultúr      
 12. Stret právnych kultúr v európskom priestore           
 13. Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií  
 14. Europeizácia mimoeurópskeho právneho priestoru

Hlavným cieľom konferencie je prepojiť právnu vedu a prax, nastoliť aktuálne otázky a problémy práva Európskej únie a vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu o aktuálnych odborných celospoločenských témach. Konferencia je zároveň signálom o existencii nesporného záujmu o pozitívne ovplyvňovanie právneho vývoja, o prepojenie vedy s praxou a predovšetkým o vytvorenie platformy pre diskusiu o zásadných odborných otázkach celospoločenského dosahu. S uvedeným cieľom bola konferencia organizovaná v úzkej spolupráci so stavovskými organizáciami, verejnými inštitúciami a zahraničnými partnermi. 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Sloboda na Slovensku oslavuje 30 rokov

Dnes je to už 30 rokov, čo si Slováci a Česi vybojovali niečo nepredstaviteľné.

Tlačové správy

O2 opäť pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť

Tentokrát konceptom „Krajiny, do ktorej sa nechceme vrátiť“ a desiatkou ďalších projektov zameraných na 17. november.

Tlačové správy

Čo funguje v českom obchodnom registri lepšie ako na Slovensku

V Českej republike majú notári s účinnosťou od 1. januára 2015 právomoc na žiadosť oprávnenej osoby vykonať zápis do VR.