SME
Pondelok, 18. november, 2019 | Meniny má Eugen
INZERCIA

Chceš patriť medzi 3 % populácie s najvyšším vzdelaním?

Ak chceš patriť medzi ľudí s najvyšším vzdelaním, nezabudni si podať prihlášku na doktorandské štúdium na FIIT STU. Termín odoslania prihlášky je 31. máj 2016

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akreditované študijné programy Aplikovaná informatika a Inteligentné počítačové systémy.

Študijný odbor aplikovaná informatika sa navrhuje analogicky ako existujú odbory aplikovaná geofyzika, aplikovaná mechanika alebo aplikovaná matematika. Je odpoveďou na potrebu študovať metódy a prostriedky informatiky, ktoré sú použiteľné na riešenie praktických úloh v nejakej oblasti aplikácie. Existuje značná potreba informatikov, ktorí rozumejú nevyhnutným základom teórie a princípov informatiky, avšak jadro ich kompetencie je v zvládnutí aplikačných metód, prostriedkov a nástrojov, umožňujúcich efektívne riešenie úloh. Súčasne sú dostatočne informaticky kompetentní na to, aby vystupovali nie ako používatelia informačných technológií.

Podobné študijné odbory zahraničí sú v UK (City University London, Imperial College London, University of Bradford), v Čechách (Masarykova univerzita Brno), v Nemecku (Bielefeld University, University of Augsburg).

Informačný systém je jedným z najvšeobecnejších pojmov, ktoré sa študujú v súvislosti so získavaním, uchovávaním, spracúvaním a využívaním informácií v najrôznejších oblastiach aplikácií: verejnej správe, riadení a manažmente, finančníctve a bankovníctve, priemysle, službách atď.

Na jednej strane sú známe a rozlišujú sa rôzne špeciálne typy informačných systémov, ako napríklad riadiaci informačný systém, ekonomický informačný systém, geografický informačný systém, knižničný informačný systém apod. Na  strane druhej je evidentné, že ich podstata je rovnaká a dokonalé poznanie hociktorého špeciálneho typu nie je možné bez študovania základných spoločných princípov a metód, spoločných pre ľubovoľný informačný systém. Preto je nevyhnutné umožniť štúdium v odbore, ktorého predmetom skúmania a poznania sú informačné systémy.

Podobné študijné odbory nájdeme v Austrálii (The University of Melbourne), v USA (University of Tasmania), v Nemecku (Univeristy of Osnabrueck), v írsku (University of Dublin), vo Veľkej Británii (University of London) a inde.

Štatistika úspešnosti uchádzačov o doktorandské štúdium na FIIT od roku 2011

Akademický rok 2011/2012:

31 uchádzačov

21 prijatých

Akademický rok 2012/2013:

13 uchádzačov

13 prijatých

Akademický rok 2013/2014:

13 uchádzačov

12 prijatých

Akademický rok 2014/2015:

25 uchádzačov

22 prijatých

Akademický rok 2015/2016:

13 uchádzačov

11 prijatých

Akademický rok 2016/2017

výzva beží

Posledný termín na podanie prihlášky na štúdium programov Aplikovaná informatika a Inteligentné počítačové systémy na FIIT STU v Bratislave je 31. máj 2016.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia

This brand new, pocket-sized guide includes a mountain load of information.

Tlačové správy

Changes to the Public Procurement Law – Take Two

Changes in life and law hardly ever stop.

Tlačové správy

Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv

Náhlu potrebu peňazí môžete vyriešiť rýchlo a jednoducho.