SME
Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

Nadácia Orange ocenila výnimočné mimovládne organizácie

Prestížne ocenenie Nadácie Orange, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, si odnieslo 11 z celkovo 92 prihlásených organizácií.

O laureátoch prestížneho ocenenia Nadácie Orange, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, rozhodovali komisie zložené z odborníkov tretieho sektora. Ocenenie si odnieslo 11 z celkovo 92 prihlásených organizácií.

foto-1-r186_res.jpg

Alexandra Bražinová z Ligy za duševné zdravie SR, o. z. (1. miesto v kategórii Vzdelávanie), Marek Adamov z Truc sphérique, o. z. (1. miesto v kategórii Komunitný rozvoj), správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová, Slávka Mačáková z ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z. (1. miesto v kategórii Sociálna inklúzia).

Posledný májový večer v bratislavskej Starej tržnici patril tým, ktorí menia svet na lepšie miesto. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí si  11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska prevzalo ocenenie. „Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním mimovládnym organizáciám za skvelú prácu, ktorú robia pre nás všetkých bez ohľadu na prekážky. Ich odvaha a dlhodobá snaha riešiť aktuálne potreby našej spoločnosti si zaslúžia našu pozornosť a uznanie," povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Laureáti okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia podporili sumou 2 000 eur.

tabulka-r538_res.jpg

Nadácia Orange ocenila po tretíkrát aj výnimočnú osobnosť za jej občiansku angažovanosť. Na gala večere si cenu prevzal zakladateľ neziskovej organizácie VOICES Ivan Ježík za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

foto-3-r138_res.jpg

Zakladateľ neziskovej organizácie VOICES Ivan Ježík si Cenu za občiansku angažovanosť prevzal za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

Po prvýkrát v histórii dala Nadácia Orange možnosť rozhodnúť o jednom z víťazov i širokej verejnosti. V online hlasovaní, v ktorom mohol každý vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácii, získalo najviac hlasov košické združenie STROM a odnieslo si tak Cenu verejnosti. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 1 000 eur.

foto-5-r189_res.jpg

Cenu verejnosti získalo košické združenie STROM, ktoré si tiež odnieslo veniec za 3. miesto v kategórii Vzdelávanie. Združenie pracuje s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáha rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál, a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky. Na snímke Jana Baranová a Matúš Hlaváčik.

ETP chce rozširovať úspešné prototypy sociálnej inklúzie

Obyvatelia osady si rok šetria na pozemok. Ak splnia podmienky, dostanú neziskovú mikropôžičku na jednoduchý dom, ktorú splácajú. Svojpomocne si stavajú domy s prívlastkom 3E – ekologicky a energeticky efektívne. Svojím pričinením a s pomocnou rukou získajú dôstojné bývanie.

Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu, priniesla nezisková organizácia ETP Slovensko. Nadácia Orange ocenila jej dlhoročné a systematické úsilie prvým miestom v kategórii Sociálna inklúzia. Ocenenie si v Bratislave 31. mája prevzala riaditeľka Slávka Mačáková.

Neziskovka pracuje v rómskych osadách od roku 2001 a v štyridsiatich obciach  a mestách Slovenska zriadila komunitné centrá. Teraz pôsobí v Rankovciach, Starej Ľubovni -Podsadku a Veľkej Ide. Jej prioritami sú vzdelávanie, bývanie, finančná inklúzia a zamestnanie.

„Od roku 2012 sme v spolupráci s miestnymi partnermi v obci Rankovce naštartovali projekt Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu,“ približuje Slávka Mačáková. Dnes tam stojí šestnásť domov, ktoré si majitelia stavajú sami.

„Deti od troch rokov majú v komunitných centrách predškolské kluby. Tam si osvoja zručnosti potrebné pred nástupom do školy, pretože ich domáce prostredie je menej či inak podnetné. Školáci sa v komunitných centrách doučujú a viacerí majú mentora - človeka zo strednej triedy, ktorý ich sprevádza cez pomyselný most z chudoby cez štúdium a prácu do sveta strednej triedy.“

V komunitných centrách sa za posledné štyri roky venovali pedagogickí a sociálni pracovníci vyše 4 tisícom klientov.  

Ambíciou ETP je propagovať úspešné prototypy sociálnej inklúzie, aby si ich osvojila verejná správa a replikovala v ďalších obciach, kde žijú marginalizované komunity.

 pf1911-r649_res.jpg

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj získalo cenu  za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny. Na snímke Slávka Mačáková, riaditeľka ETP.

Liga za duševné zdravie získala cenu za program Zippyho kamarátov

Cenu Nadácie Orange v kategórii Vzdelávanie získala za program Zippyho kamaráti Liga za duševné zdravie. Prevzala ju MUDr. Alexandra Bražinová, ktorá tento medzinárodný projekt pre Ligu objavila.  

„Program Zippyho kamaráti je určený pre deti vo veku päť až sedem rokov, robíme ho v prvých triedach základných škôl a v predškolskej príprave materských škôl,“ hovorí. Program učí deti, ako vyjadrovať a spracovávať emócie, efektívne komunikovať, utvárať a udržiavať priateľstvá a tiež, ako zvládať záťažové situácie. „Vyškolíme učiteľov a tí potom program realizujú s deťmi počas školského roka. Poskytujeme im kontinuálnu podporu a supervíziu.“

Program má podľa Alexandry Bražinovej pozitívny dosah nielen na deti, ale aj na učiteľov. „Učitelia hovoria, že vďaka tomuto programu lepšie poznajú deti vo svojich triedach, lepšie s nimi komunikujú, atmosféra v triede sa zlepšuje. Vravia, že vďaka programu Zippyho kamaráti sú lepšími učiteľmi.“

Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena. Získané peniaze liga použije na rozšírenie programu Zippyho kamaráti do ďalších škôl na Slovensku.

Liga má aj ďalšie aktivity. „Organizuje okrúhle stoly s odborníkmi, vydáva a distribuuje informačné materiály, prevádzkuje online poradňu, kde môže verejnosť anonymne klásť otázky a naši odborníci odpovedajú.“  V  posledných rokoch sa sústreďuje na podporu duševného zdravia u detí a dospievajúcich. „Mali sme úspešný projekt o duševnom zdraví pre stredoškolákov, posledné tri roky sa intenzívne venujeme práve ocenenému programu pre deti,“ hovorí Alexandra Bražinová.

Plánujú tiež obnoviť Linku dôvery Nezábudka, ktorú pred rokmi Liga prevádzkovala.

Ako podľa lekárky vníma verejnosť ľudí s duševnými chorobami? „Povedomie verejnosti sa mierne zlepšuje, ale ľudia s duševným ochorením sú stále vnímaní ako nebezpeční, nevyspytateľní, nespoľahliví. Ešte stále máme ako spoločnosť problém hovoriť o svojich duševných problémoch, zveriť sa s nimi odborníkovi, alebo aspoň niekomu blízkemu. Je to veľmi dôležité, pretože to je prvý krok pre získanie pomoci.

pf1909-r694_res.jpg

Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava získalo cenu za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za  vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách. Na snímke Martin Knut a Alexandra Bražinová.

 

Marek Adamov: Cena nám pomôže pri obnove Novej synagógy

V silnej konkurencii o Cenu Nadácie Orange získalo v oblasti komunitný rozvoj prvé miesto Občianske združenie Truc sphérique za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov - Stanica Žilina-Záriečie. Združenie okrem podpory umeleckých aktivít vynaložilo nemalé úsilie aj pri obnove Novej synagógy.

„O Cenu Nadácie Orange sme sa uchádzali po prvýkrát. Doteraz sme mali pocit, že ešte toho nie je toľko za nami, ale tento rok sme si povedali, že už je asi čas. Stanica funguje a otvorenie Novej synagógy sa blíži,“ hovorí riaditeľ združenia Marek Adamov. „Keď som videl konkurenciu nominovaných organizácií, neveril som v prvé miesto, bolo to prekvapenie.“

Získanie ceny je pre združenie veľkou motiváciou. „Keď sme napríklad v roku 2004 dostali za Stanicu v Amsterdame cenu od European Cultural Foundation, zachránilo nás to a nakoplo  pri rozbehu projektu. Keď sme v roku 2013 dostali v Nemecku architektonickú cenu Bauwelt za Novú synagógy, získali sme tým doma pozornosť verejnosti, odborníkov i médií, a tak aj sponzorov,“ hovorí. 

Aj Cena Nadácie Orange prišla podľa neho v správnej chvíli: „Trochu nám na finále rekonštrukcie synagógy dochádzajú sily. A, samozrejme, zíde sa veľmi aj finančná podpora, ktorú naďalej hľadáme a počítame každé euro.“

 A finančná odmena má už jasné využitie. „Stanici zostane z ceny sláva a Nová synagóga zodpovedne a čo najefektívnejšie využije finančnú časť ceny. Rekonštrukcia synagógy prekračuje plánovaný milión eur, je tu množstvo vecí a prác, s ktorými sme nemohli počítať na začiatku a treba ich spraviť. Či to bude elektroinštalácia, s ktorou aktuálne bojujeme, alebo rekonštrukcia prístavby tzv. zimnej modlitebne, do ktorej sme sa tento rok najviac oproti plánu pustili, alebo niečo iné, nad tým sa zamyslíme v najbližších dňoch. K dokončeniu ešte stále chýba vyše 100-tisíc eur. Stále ale veríme, že sa to do konca roka podarí a otvoríme ju verejnosti.

pf1940-r927_res.jpg

Truc sphérique, o. z., Žilina získalo cenu za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov - Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy - Kunsthalle Žilina. Na snímke Marek Adamov.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pripravte sa na folklórny zážitok s magickým výhľadom.


4 h

S týmto predplatným si odomknete SME.sk až na 6 zariadeniach.


INZERCIA 4 h

Častejšia potreba tankovať môže poukazovať na oveľa vážnejší problém.


5. aug
SkryťZatvoriť reklamu