SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Nepodceňte trestnú zodpovednosť právnických osôb

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Skutočnosť, že dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb je dostatočne známa, avšak praktický dopad ustanovení predmetného zákona na bežný život firiem na Slovensku si dnes uvedomuje máloktorá z nich. V zmysle nového zákona, ktorý upravuje predovšetkým základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám, sú trestne zodpovedné sú všetky právnické osoby, a to bez rozdielu.

Trestne zodpovedné sú teda akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá, nadácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a pod. V prípade právnických osôb existuje taxatívny zoznam (75) trestných činov, ktoré právnická osoba môže spáchať a ktoré pokrývajú veľmi širokú oblasť chránených záujmov, pričom sa očakáva ich ďalšie rozšírenie. Za najrizikovejšie je možné považovať trestné činy majetkové, daňové či v oblasti sociálneho poistenia a iných povinných platieb, súvisiace s verejným obstarávaním, s čerpaním dotácií z rozpočtu EÚ, s porušovaním autorských práv, ekologické trestné činy alebo trestné činy korupcie.

Je zjavné, že už i len samotné trestné konanie má obrovské negatívne dopady na činnosť a povesť právnickej osoby. Aj samotné trestné stíhanie tak môže mať primárny dopad na obchodnú činnosť právnickej osoby. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb upravuje špeciálne zabezpečovacie opatrenia pre stíhané právnické osoby, ako napríklad dočasné pozastavenie výkonu jedného alebo viacerých predmetov činnosti alebo uloženie obmedzení nakladania s majetkom právnickej osoby. Každý člen manažmentu iste pochopí, že už samotné uloženie zabezpečovacieho opatrenia môže byť pre právnickú osobu likvidačné a na právoplatne uložený trest ani nie je potrebné čakať.

Hoci sa u právnickej osoby sa nedá hovoriť o spáchaní trestného činu v pravom slova zmysle, vo svojej podstate ide o „pričítanie trestnej zodpovednosti“ právnickej osobe z konania konkrétnych fyzických osôb, ktoré konajú v mene právnickej osoby alebo jej prostredníctvom, či v jej prospech alebo v rámci jej činnosti. I keď by sa mohlo zdať, že právnická osoba nemá vplyv na konanie takýchto fyzických osôb, predsa zákon predpokladá spôsob, akým sa právnická osoba môže z niektorých konaní fyzických osôb, ktoré by sa jej inak trestnoprávne pripísali, vyviniť, tzv. exkulpovať. To je možné dosiahnuť preukázaním zavedenia a riadneho uplatňovania tzv. Compliance programov, vypracovaním ktorých sa zaoberá spoločnosť Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. (www.crcp.sk).

Compliance programy sa zameriavajú na dodržiavanie právnych predpisov a vnútorných noriem právnickej osoby s cieľom pomôcť právnickým osobám k „imunite“ proti trestnému stíhaniu a zabrániť tak trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Ich súčasťou je aj zavedenie a realizácia riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti, ktorý je zameraný na dodržiavanie právnych a vnútorných noriem, podľa ktorých je spoločnosť povinná postupovať. Nutnosť zavádzania programov Compliance vychádza zo skutočnosti, že akékoľvek konanie, ktoré môže poškodiť dobré meno spoločnosti a tým negatívne ovplyvniť jej postavenie na trhu ako súťažiteľa v rámci hospodárskej súťaže je považované za krajne nežiaduce.

Prijatím preventívnych opatrení, akým je zavedenie Compliance programu, právnická osoba deklaruje, že urobila všetko, čo sa od nej dá spravodlivo požadovať, aby eliminovala riziko trestnej činnosti fyzických osôb, ktorých konanie sa jej trestnoprávne pričítava. Takýto program však nemôže byť len formálne spracovaný, ale musí byť reálne uplatňovaný a dodržiavaný vrátane vyžadovania dodržiavania analogických pravidiel i od svojich obchodných partnerov. Preto je kľúčovým predpokladom úspešnej implementácie Compliance programu a predchádzania páchaniu trestnej činnosti právnickou osobou je školenie vedúcich predstaviteľov a manažmentu právnickej osoby a zároveň vedenie zamestnancov k právnemu vedomiu a dodržiavaniu práva.

Spoločnosť Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. (www.crcp.sk) disponuje bohatými skúsenosťami v tejto oblasti, a to nie len čo do tvorby Compliance programov, ale aj celkového poradenstva z pohľadu prevencie páchania trestnej činnosti zo strany právnických osôb. Prirodzenou súčasťou služieb je tiež školenie k trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to ako manažmentu, tak i zamestnancov právnických osôb. 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Čučoriedky patria medzi naše obľúbené a vyhľadávané ovocie už po celé veky.


5 h

Slovensko sa od polovice septembra zaradilo medzi krajiny, ktoré môžu poskytnúť ľuďom so zdravotným znevýhodnením plnohodnotnú...


5 h

Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch.


INZERCIA 6 h
Skryť Zatvoriť reklamu