SME
Pondelok, 18. november, 2019 | Meniny má Eugen
INZERCIA

MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A

Prevádzkové výsledky, ktoré zaznamenala spoločnosť IMMOFINANZ, boli pri medziročnom porovnaní v prvom kvartáli stabilné.

Prevádzkové výsledky, ktoré zaznamenala spoločnosť IMMOFINANZ, boli pri medziročnom porovnaní v prvom kvartáli skráteného finančného roka 2016 stabilné, na úrovni 45,3 milióna EUR (Q1 2015/16: 46.9 milióna EUR). Príjmy z prenájmu klesli z 82,2 milióna EUR na 76,8 milióna EUR, z dôvodu dočasného zníženia nájmov v Moskve a plánovaného predaja majetku. Analýza porovnateľnosti (t.j. po úprave zahŕňajúcej nové akvizície, dokončené projekty a predaj, aby sa dosiahla porovnateľnosť so štvrtým štvrťrokom 2015/16) ukazuje celkovo stabilný vývoj príjmov z prenájmu v prvom štvrťroku 2016A. Výsledky správy aktív sa zlepšili o 3.9% na 54,5 milióna EUR, čo bolo spôsobené poklesom výdavkov na majetok. Čistý zisk za vykazované obdobie dosiahol 21,9 milióna EUR (Q1 2015/16: 115.0 miliónov EUR). Tento pokles bol spôsobený predovšetkým stabilnejším vývojom rubľa počas vykazovaného obdobia, čo viedlo k podstatne nižším devízovým preceneniam investičného majetku (-6,8 milióna EUR vs. 184,8 milióna EUR v prvom štvrťroku 2015/16).

 “V prevádzkovej oblasti sme sa v prvom štvrťroku zameriavali na ďalšie zvyšovanie kvality a efektivity, posilňovanie väzieb s existujúcimi nájomcami a získavanie nových nájomníkov ako aj na optimalizáciu našej ponuky a predstavenie nášho nového medzinárodného kancelárskeho konceptu "myhive" (môj úľ). V segmente retailových prevádzok sme od začiatku mája otvorili ďalšie tri STOP SHOP-y v Poľsku a Srbsku. Tieto retailové parky ponúkajú celkovo zhruba 13,500 m2 plochy na prenájom a sú plne obsadené,” poznamenal Oliver Schumy, CEO spoločnosti IMMOFINANZ.

 Podrobný pohľad na vývoj príjmov

 Príjem z prenájmu klesol z 82,2 milióna EUR na 76.8 milióna EUR  z dôvodu dočasného zníženia nájmu v Moskve a plánovaného predaja nehnuteľností. Analýza porovnateľnosti (t.j. po úprave zahŕňajúcej nové akvizície, dokončené projekty a predaj, aby sa dosiahla porovnateľnosť s predchádzajúcim štvrťrokom) ukazuje stabilný vývoj príjmov z prenájmu, ktoré dosiahli celkovo 67,8 milióna EUR v prvom štvrťroku 2016A (Q4 2015/16: 68.3 milióna EUR). Príjem z prenájmu v Rusku bol o 0,7 milióna EUR nižší ako vo štvrtom štvrťroku 2015/16, na úrovni 18,3 milióna EUR, avšak bol v kontraste s miernym nárastom v Rumunsku.

 Existujúce investičné portfólio dosiahlo k 31. júlu 2016 obsadenosť na úrovni 86.4% (30. apríl 2016: 86.3%). Miera obsadenosti kancelárskych priestorov bola stabilná, na úrovni 81.6% (30. apríl 2016: 81.7%) a v retailových priestoroch bola na úrovni 91.2% (30. apríl 2016: 91.1%). S výnimkou Ruska, obsadenosť retailových priestorov dosiahla 94.6% (30. apríl 2016: 94.1%).

 Výsledky správy majetku medziročne vzrástli o 3.9% na 54,5 milióna EUR v súvislosti s poklesom výdavkov na nehnuteľnosti. Predaj majetku za vykazované obdobie dosiahol celkovo 0,7 milióna EUR (Q1 2015/16: 1.0 milión EUR). Optimalizácia a úprava portfólia sa odrazili na predaji niekoľkých rezidenčných nehnuteľností a menších kancelárskych budov v Rakúsku. Výsledky výstavby nehnuteľností zahŕňajú predaj tzv. zásob nehnuteľností ako aj ohodnocovanie developerských projektov, ktoré už boli dokončené alebo sú ešte rozpracované. V prvom štvrťroku 2016A boli výsledky výstavby nehnuteľností celkovo na úrovni -1,4 milióna EUR (Q1 2015/16: -1,9 milióna EUR).

 Devízové precenenia investičného majetku dosiahli celkovo -6,8 milióna EUR a odrážali výrazne stabilnejší vývoj rubľa v prvom štvrťroku 2016A (Q1 2015/16: 184,8 milióna EUR). Tieto úpravy boli výsledkom ocenenia ruských nehnuteľností v USD a následného premietnutia hodnoty majetku v rubľoch v lokálnych ruských spoločnostiach. Devízové precenenia dosiahli -4,4 milióna EUR, čo možno porovnať s 53,4 miliónmi EUR za prvý štvrťrok 2015/16, keď bola s mestom Moskva dohodnutá investičná zmluva o nákupnom centre GOODZONE. Prevádzkový zisk (EBIT) za prvý štvrťrok 2016A dosiahol 32,8 milióna EUR (Q1 2015/16: 286,4 milióna EUR).

 Finančné výsledky dosiahli 10,9 milióna EUR (Q1 2015/16: -106,8 milióna EUR), čiastočne v dôsledku zníženia netto finančných nákladov a zahŕňajú pozitívne devízové účinky vo výške 11,9 milióna EUR (Q1 2015/16 -93.0 miliónov EUR). Negatívne dopady vo výške -19 miliónov EUR, zahrnuté do ostatných finančných výsledkov, možno pripísať najmä oceňovaniu derivátov. Tie sú v protiklade s pozitívnymi dopadmi vo výške 55,3 milióna EUR z ekvitných investícií, ktoré predstavujú proporcionálny podiel príjmov z BUWOG a zisk z predaja cca. 18,5 milióna akcií BUWOG.

 Daň z príjmov predstavovala 20,7 milióna EUR za vykazovacie obdobie (Q1 2015/16: -70,4 milióna EUR).

Čistý zisk dosiahol 21,9 milióna EUR (Q1 2015/16: 115.0 miliónov EUR) a rozpustené zisky na akciu boli vo výške 0,02 EUR (Q1 2015/16: 0,11EUR). NAV (čistá hodnota aktíva) na akciu dosiahla 3,41EUR (Q1 2015/16: 3,39EUR).

 Hrubý cash flow (pred zdanením) klesol o 8,9% z 51,7 milióna EUR na 47,1 milióna EUR. FFO1 (bez výsledkov predaja nehnuteľností) sa medziročne zlepšili o 17,3% na 9,3 milióna EUR, zatiaľ čo FFO2 (vrátane výsledkov z predaja nehnuteľností) vzrástli na 10 miliónov EUR (Q1 2015/16: 9 miliónov EUR).

 Peniaze a peňažné ekvivalenty vzrástli o 423,6 miliónov EUR nad úroveň z 30. apríla 2016 na 795,2 milióna EUR. To predstavuje 0,82 EUR na akciu (okrem vlastných akcií) a je dôsledkom predaja 18,5 milióna akcií BUWOG v priebehu sledovaného obdobia.

 Nehnuteľnosti spoločnosti IMMOFINANZ na Slovensku predstavujú 4.1% z celkového portfólia spoločnosti, vrátane 17 nehnuteľností v účtovnej hodnote 221,2 milióna EUR. V prvom štvrťroku finančného roku 2016 dosiahli príjmy z prenájmu na Slovensku 3,8 milióna EUR, čo predstavuje 4.9% z celkových príjmov z prenájmu Skupiny.

 Výhľad

„Po uzavretí akvizície zhruba 26 % plus štyroch registrovaných podielov CA Immobilien Anlagen AG a získaní  povolenia na transakciu zo strany protimonopolných úradov v šiestich krajinách vo veľmi krátkom čase, budeme teraz s CA Immo pracovať na podrobnostiach plánovanej fúzie. S tým súvisiaci proces už začal a boli vytvorené pracovné skupiny. Našim cieľom je naplánovať výročné valné zhromaždenia, na ktorých sa počas leta 2017 rozhodne o fúzii," vysvetlil CEO, Oliver Schumy. „Pripravuje sa tiež oddelenie nášho ruského portfólia. Pred fúziou plánujeme odčleniť a predať našich päť moskovských nákupných centier, nakoľko sa vyznačujú špecifickou trhovou dynamikou a odlišným rizikovým profilom a tiež pracujeme na tom, aby sme tieto plány realizovali čo najskôr."

 

Spoločnosť za skrátený finančný rok 2016 plánuje stále distribuovať základnú dividendu vo výške 6 centov na akciu.

 Podrobné informácie o vývoji a ďalších ukazovateľoch sú uvedené v priložených dokumentoch (viď priložený PDF dokument).

 Správa spoločnosti IMMOFINANZ AG o prvom štvrťroku finančného roku 2016A, ukončenom k 31. júlu 2016, bude od 21. septembra 2016 dostupná na webovej stránke spoločnosti na adrese http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports.

 O spoločnosti IMMOFINANZ

 IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na ôsmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Moskve. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností. Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 5.4 miliardy EUR a zahŕňa viac ako 360 nehnuteľností. IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na: http://www.immofinanz.com

 

 


Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia

This brand new, pocket-sized guide includes a mountain load of information.

Tlačové správy

Changes to the Public Procurement Law – Take Two

Changes in life and law hardly ever stop.

Tlačové správy

Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv

Náhlu potrebu peňazí môžete vyriešiť rýchlo a jednoducho.