INZERCIA

MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A

Prevádzkové výsledky, ktoré zaznamenala spoločnosť IMMOFINANZ, boli pri medziročnom porovnaní v prvom kvartáli stabilné.

Prevádzkové výsledky, ktoré zaznamenala spoločnosť IMMOFINANZ, boli pri medziročnom porovnaní v prvom kvartáli skráteného finančného roka 2016 stabilné, na úrovni 45,3 milióna EUR (Q1 2015/16: 46.9 milióna EUR). Príjmy z prenájmu klesli z 82,2 milióna EUR na 76,8 milióna EUR, z dôvodu dočasného zníženia nájmov v Moskve a plánovaného predaja majetku. Analýza porovnateľnosti (t.j. po úprave zahŕňajúcej nové akvizície, dokončené projekty a predaj, aby sa dosiahla porovnateľnosť so štvrtým štvrťrokom 2015/16) ukazuje celkovo stabilný vývoj príjmov z prenájmu v prvom štvrťroku 2016A. Výsledky správy aktív sa zlepšili o 3.9% na 54,5 milióna EUR, čo bolo spôsobené poklesom výdavkov na majetok. Čistý zisk za vykazované obdobie dosiahol 21,9 milióna EUR (Q1 2015/16: 115.0 miliónov EUR). Tento pokles bol spôsobený predovšetkým stabilnejším vývojom rubľa počas vykazovaného obdobia, čo viedlo k podstatne nižším devízovým preceneniam investičného majetku (-6,8 milióna EUR vs. 184,8 milióna EUR v prvom štvrťroku 2015/16).

 “V prevádzkovej oblasti sme sa v prvom štvrťroku zameriavali na ďalšie zvyšovanie kvality a efektivity, posilňovanie väzieb s existujúcimi nájomcami a získavanie nových nájomníkov ako aj na optimalizáciu našej ponuky a predstavenie nášho nového medzinárodného kancelárskeho konceptu "myhive" (môj úľ). V segmente retailových prevádzok sme od začiatku mája otvorili ďalšie tri STOP SHOP-y v Poľsku a Srbsku. Tieto retailové parky ponúkajú celkovo zhruba 13,500 m2 plochy na prenájom a sú plne obsadené,” poznamenal Oliver Schumy, CEO spoločnosti IMMOFINANZ.

 Podrobný pohľad na vývoj príjmov

 Príjem z prenájmu klesol z 82,2 milióna EUR na 76.8 milióna EUR  z dôvodu dočasného zníženia nájmu v Moskve a plánovaného predaja nehnuteľností. Analýza porovnateľnosti (t.j. po úprave zahŕňajúcej nové akvizície, dokončené projekty a predaj, aby sa dosiahla porovnateľnosť s predchádzajúcim štvrťrokom) ukazuje stabilný vývoj príjmov z prenájmu, ktoré dosiahli celkovo 67,8 milióna EUR v prvom štvrťroku 2016A (Q4 2015/16: 68.3 milióna EUR). Príjem z prenájmu v Rusku bol o 0,7 milióna EUR nižší ako vo štvrtom štvrťroku 2015/16, na úrovni 18,3 milióna EUR, avšak bol v kontraste s miernym nárastom v Rumunsku.

 Existujúce investičné portfólio dosiahlo k 31. júlu 2016 obsadenosť na úrovni 86.4% (30. apríl 2016: 86.3%). Miera obsadenosti kancelárskych priestorov bola stabilná, na úrovni 81.6% (30. apríl 2016: 81.7%) a v retailových priestoroch bola na úrovni 91.2% (30. apríl 2016: 91.1%). S výnimkou Ruska, obsadenosť retailových priestorov dosiahla 94.6% (30. apríl 2016: 94.1%).

 Výsledky správy majetku medziročne vzrástli o 3.9% na 54,5 milióna EUR v súvislosti s poklesom výdavkov na nehnuteľnosti. Predaj majetku za vykazované obdobie dosiahol celkovo 0,7 milióna EUR (Q1 2015/16: 1.0 milión EUR). Optimalizácia a úprava portfólia sa odrazili na predaji niekoľkých rezidenčných nehnuteľností a menších kancelárskych budov v Rakúsku. Výsledky výstavby nehnuteľností zahŕňajú predaj tzv. zásob nehnuteľností ako aj ohodnocovanie developerských projektov, ktoré už boli dokončené alebo sú ešte rozpracované. V prvom štvrťroku 2016A boli výsledky výstavby nehnuteľností celkovo na úrovni -1,4 milióna EUR (Q1 2015/16: -1,9 milióna EUR).

 Devízové precenenia investičného majetku dosiahli celkovo -6,8 milióna EUR a odrážali výrazne stabilnejší vývoj rubľa v prvom štvrťroku 2016A (Q1 2015/16: 184,8 milióna EUR). Tieto úpravy boli výsledkom ocenenia ruských nehnuteľností v USD a následného premietnutia hodnoty majetku v rubľoch v lokálnych ruských spoločnostiach. Devízové precenenia dosiahli -4,4 milióna EUR, čo možno porovnať s 53,4 miliónmi EUR za prvý štvrťrok 2015/16, keď bola s mestom Moskva dohodnutá investičná zmluva o nákupnom centre GOODZONE. Prevádzkový zisk (EBIT) za prvý štvrťrok 2016A dosiahol 32,8 milióna EUR (Q1 2015/16: 286,4 milióna EUR).

 Finančné výsledky dosiahli 10,9 milióna EUR (Q1 2015/16: -106,8 milióna EUR), čiastočne v dôsledku zníženia netto finančných nákladov a zahŕňajú pozitívne devízové účinky vo výške 11,9 milióna EUR (Q1 2015/16 -93.0 miliónov EUR). Negatívne dopady vo výške -19 miliónov EUR, zahrnuté do ostatných finančných výsledkov, možno pripísať najmä oceňovaniu derivátov. Tie sú v protiklade s pozitívnymi dopadmi vo výške 55,3 milióna EUR z ekvitných investícií, ktoré predstavujú proporcionálny podiel príjmov z BUWOG a zisk z predaja cca. 18,5 milióna akcií BUWOG.

 Daň z príjmov predstavovala 20,7 milióna EUR za vykazovacie obdobie (Q1 2015/16: -70,4 milióna EUR).

Čistý zisk dosiahol 21,9 milióna EUR (Q1 2015/16: 115.0 miliónov EUR) a rozpustené zisky na akciu boli vo výške 0,02 EUR (Q1 2015/16: 0,11EUR). NAV (čistá hodnota aktíva) na akciu dosiahla 3,41EUR (Q1 2015/16: 3,39EUR).

 Hrubý cash flow (pred zdanením) klesol o 8,9% z 51,7 milióna EUR na 47,1 milióna EUR. FFO1 (bez výsledkov predaja nehnuteľností) sa medziročne zlepšili o 17,3% na 9,3 milióna EUR, zatiaľ čo FFO2 (vrátane výsledkov z predaja nehnuteľností) vzrástli na 10 miliónov EUR (Q1 2015/16: 9 miliónov EUR).

 Peniaze a peňažné ekvivalenty vzrástli o 423,6 miliónov EUR nad úroveň z 30. apríla 2016 na 795,2 milióna EUR. To predstavuje 0,82 EUR na akciu (okrem vlastných akcií) a je dôsledkom predaja 18,5 milióna akcií BUWOG v priebehu sledovaného obdobia.

 Nehnuteľnosti spoločnosti IMMOFINANZ na Slovensku predstavujú 4.1% z celkového portfólia spoločnosti, vrátane 17 nehnuteľností v účtovnej hodnote 221,2 milióna EUR. V prvom štvrťroku finančného roku 2016 dosiahli príjmy z prenájmu na Slovensku 3,8 milióna EUR, čo predstavuje 4.9% z celkových príjmov z prenájmu Skupiny.

 Výhľad

„Po uzavretí akvizície zhruba 26 % plus štyroch registrovaných podielov CA Immobilien Anlagen AG a získaní  povolenia na transakciu zo strany protimonopolných úradov v šiestich krajinách vo veľmi krátkom čase, budeme teraz s CA Immo pracovať na podrobnostiach plánovanej fúzie. S tým súvisiaci proces už začal a boli vytvorené pracovné skupiny. Našim cieľom je naplánovať výročné valné zhromaždenia, na ktorých sa počas leta 2017 rozhodne o fúzii," vysvetlil CEO, Oliver Schumy. „Pripravuje sa tiež oddelenie nášho ruského portfólia. Pred fúziou plánujeme odčleniť a predať našich päť moskovských nákupných centier, nakoľko sa vyznačujú špecifickou trhovou dynamikou a odlišným rizikovým profilom a tiež pracujeme na tom, aby sme tieto plány realizovali čo najskôr."

 

Spoločnosť za skrátený finančný rok 2016 plánuje stále distribuovať základnú dividendu vo výške 6 centov na akciu.

 Podrobné informácie o vývoji a ďalších ukazovateľoch sú uvedené v priložených dokumentoch (viď priložený PDF dokument).

 Správa spoločnosti IMMOFINANZ AG o prvom štvrťroku finančného roku 2016A, ukončenom k 31. júlu 2016, bude od 21. septembra 2016 dostupná na webovej stránke spoločnosti na adrese http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports.

 O spoločnosti IMMOFINANZ

 IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na ôsmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Moskve. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností. Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 5.4 miliardy EUR a zahŕňa viac ako 360 nehnuteľností. IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na: http://www.immofinanz.com

 

 


Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME


Najčítanejšie správy na SME


Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Príbeh tradičného družstva - príbeh Iva Hlisnikovského

Seriál referencií radových členov Nášho finančného družstva, 5. vydanie.

Tlačové správy

Fasáda hotela Danube sa nekolauduje, investor predložil návrhy

Rekonštrukcia hotela Danube je ukončená, kolauduje sa však len interiér.

Tlačové správy

Európske univerzity a podnikatelia spoločne

Riešiť problémy s klesajúcou životnou úrovňou, nezamestnanosťou a migráciou vo vidieckych regiónoch EÚ je cieľom projektu ERDI.

Tlačové správy

Billa pomáha slabozrakým a nevidiacim s nákupmi už aj v Nitre

Pre človeka so zrakovým postihnutím je každý krok v predajni potravín krokom do neznáma.