INZERCIA

Čomu sa venuje moderné laboratórium výživy ľudí?

Súčasťou Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je Laboratórium výživy ľudí.

Súčasťou Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre je Laboratórium výživy ľudí.Zaujímalo nás, na akú činnosť sa zameriava.

Nevyvážená strava nezodpovedajúca fyzickým nárokom vedie u predisponovaných osôb k rozvoju obezity a ďalších civilizačných ochorení hromadného výskytu -  kardiovaskulárnych ochorení, nádorových ochorení a i., ktoré podstatne ovplyvňujú mortalitu a morbiditu jedinca a celej spoločnosti, ako aj jej reprodukciu.

                                 Ciele a orientácia laboratória

„Cieľom snáh vedeckých pracovníkov, lekárov, poľnohospodárov, potravinárov, výživárov, ale i politikov, je popri udržiavaní dobrého zdravotného stavu čo najdlhšie zachovať plnú funkčnú zdatnosť človeka, jeho fyzickú a psychickú výkonnosť. Výživa je dôležitým článkom, ktorý môže pomôcť dosiahnuť tento  cieľ. Prostredníctvom nej možno významne pôsobiť vo všeobecnej podpore zdravia, ale aj v primárnej a sekundárnej prevencii celej skupiny, tzv. civilizačných chorôb,“ hovorí vedúci laboratória Peter Chlebo.

Orientácia Laboratória výživy ľudí  Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spočíva v riešení vedeckovýskumných úloh na zabezpečenie adekvátnej a zdraviu prospešnej výživy obyvateľstva. Tým sa podieľa  na zabezpečovaní potravinovej stratégie štátu, prevencii civilizačných ochorení spôsobených a akcelerovaných výživou. „Naše snahy sú zamerané i na aplikáciu výsledkov výskumu do praxe - do výrobných podnikov. Realizujeme a ďalej plánujeme skĺbiť a prepojiť oblasť výroby a prípravy zdraviu prospešných a bezpečných potravín s ich dopadom na zdravie ľudí. Zároveň plánujeme hľadať aj nové postupy, cesty a prostriedky riešenia už existujúcich porúch zdravia pomocou výživy, čím by sme chceli bežné stravovacie zvyklosti ľudí prepojiť s určitými nutričnými a diétnymi režimami. Očakávaným výsledkom nášho úsilia je i vývoj nových potravín s pridanou hodnotou, dizajnovaných priamo pre konkrétne skupiny konzumentov,“ informuje vedúci laboratória. Dodáva, že tieto potraviny by mali byť významným prínosom pre vedecký výskum zameraný na konkrétne technologické výstupy priamo využiteľné potravinárskou praxou. Úlohou pracovníkov laboratória je i overovanie účinkov potravín s pridanou hodnotou vyvinutých v ostatných laboratóriách v rámci ich aktivity klinickými štúdiami. Ide najmä o potraviny, pri ktorých je predpoklad obohatenia o nové vlastnosti s pozitívnym dopadom na zdravie ľudí a zároveň aj o potraviny každodennej spotreby, kde denná konzumácia probandmi nie je a nemôže byť problematická.

Hlavným cieľom činnosti tohto moderného pracoviska je hodnotenie stavu výživy populácie na Slovensku vzhľadom na výskyt a prevenciu vzniku a rozvoja ochorení (najmä civilizačných) podmienených, resp. ovplyvňovaných výživou. Výskum sa týka najmä oblasti prípravy, vývoja a overovania nových potravinových zdrojov a potravín, hlavne funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou v spolupráci s inými laboratóriami Výskumného centra ABT a s praxou, hľadanie a určovanie nových účinných bioaktívnych látok, ktoré môžu mať zdraviu prospešný efekt, overovanie nových nutričných a diétnych postupov na zdravie ľudí s cieľom zlepšiť stravovacie zvyklosti, kvalitu a dĺžku života, aplikáciu nových poznatkov do výživy špeciálnych skupín obyvateľstva vo forme diferencovanej výživy - výživy športovcov, detí a seniorov, ozbrojených zložiek, verejné a spoločné stravovanie, prenos získaných poznatkov a výsledkov z overovania vplyvu výživy na zdravotný stav ľudí a prevenciu civilizačných chorôb podmienených výživou do praxe a i.

abt043-r177_res.jpg

 Pracovníčka laboratória M. Schwarzová počas práce na analyzátore cholesterolu

                                 Najmodernejšie prístrojové vybavenie

Laboratórium výživy ľudí disponuje unikátnym prístrojovým vybavením, ktoré je špecifické svojím zameraním, spoločnou previazanosťou a komplexnosťou umožňujúcou získavať kvalitné výsledky a výstupy. Medzi najdôležitejšie prístroje patrí Analyzátor zloženia ľudského tela InBody S10, ktorý umožňuje zistiť množstvo svalovej a tukovej hmoty, diagnostikovať obezitu a jej stupne, vyváženosť postavy, retenciu vody, útrobný telesný tuk, rastový diagram v širokej populačnej skupine. Ďalšie zariadenie - Pletyzmografický analyzátor telesnej stavby BOD-POD využíva novú technológiu pre určenie telesného zloženia organizmu, hlavne tukovej zložky a stanovenie bazálneho metabolizmu. Prístroj Hematologický analyzátor Mindray BC 5800 sa využíva v klinickej praxi na určenie krvného obrazu stanovením hematologických a niektorých imunologických parametrov. Zariadenie Komplexný analyzátor cholesterolu LipoPrint LDL/HDL  slúži na kompletnú analýzu lipidového spektra krvného séra, na zhodnotenie dôležitých rizikových faktorov metabolických ochorení, najmä kardiovaskulárnych chorôb. abt041-r179_res.jpg         Analyzátor telesnej stavby BOD-POD                                                                   

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tatra banka opäť rozdáva vreckové 22 eur k novému Detskému účtu

Dostávajú vaše deti vreckové? V rámci prieskumu Tatra banky odpovedalo minulý rok na túto otázku viac ako 1800 rodičov.

Tlačové správy

Vydanie denníka SME spolu s knihou Po stopách dávnej Bratislavy

Už dnes si môžete kúpiť špeciálne vydanie SME s knihou len za 4,99 €.

Tlačové správy

3 najväčšie chyby pri zateplení šikmej strechy

Zateplenie šikmej strechy môže pokaziť aj profesionál, ak nedodržiava niekoľko zásadných pravidiel. Pozrite sa, ktoré to sú.

Tlačové správy

EU v Bratislave udelila čestný titul doctor honors causa

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Andreasovi Wörgötterovi