SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

Dajme veci na pravú mieru

Riaditeľ pre predaj a rozvoj obchodu spoločnosti KOSIT a.s. Ing. Ján Kopernický reaguje

Riaditeľ pre predaj a rozvoj obchodu spoločnosti KOSIT a.s. Ing. Ján Kopernický reaguje na domnienky politikov, snažiacich sa ovplyvniť predaj podielu mesta Košice v spoločnosti

 

Ako dlho pôsobíte v spoločnosti KOSIT?

V spoločnosti KOSIT som od jej vzniku v roku 2001, ale v tomto odvetví prakticky pôsobím od roku 1998, kedy som ešte z bývalých VSŽ prešiel na pozíciu prevádzkového riaditeľa spaľovne v rámci spoločnosti EKOTERMAL.

 

Kam sa za tie roky posunul KOSIT?

Zažil som časy, keď sme pred takmer 20 rokmi nemali na výplaty a bol som pri zlúčení spaľovne s Technickými službami. S príchodom talianskych akcionárov sa z firmy stala moderná spoločnosť, mnohé procesy a obchodné vzťahy sa stabilizovali, no vlastníci nemali záujem naplno využiť jej potenciál. Preto spoločnosť výrazne stagnovala. Príchod nového akcionára v roku 2014 predstavoval zásadnú zmenu. Napriek požiaru v spaľovni v roku 2015, následky ktorého sa podarilo odstrániť v rekordnom čase, sa firma začala rýchlo hýbať dopredu. Mnohé projekty, ktoré za Talianov spali v šuplíku, dostali zelenú. Investície, ktoré začali plynúť do firmy, nás posunuli výrazne vpred, a ak sa naplnia naše ambiciózne plány, KOSIT má šancu stať sa na Slovensku TOP hráčom v odpadovom priemysle.

 

Minulý rok ste avizovali investície vo výške 51 miliónov eur. Na čo ich plánujete použiť?

Je to celé spektrum projektov. Počnúc pokračovaním obnovy autoparku, cez investície do informačných systémov až po investície do spaľovne. Tie zaberajú viac ako polovicu celého rozpočtu a smerujú hlavne do modernizácie a obnovy existujúcich zariadení. Časť plánujeme použiť aj na rozvojové projekty, menší objem na akvizície. Na prelome rokov sme dotiahli zatiaľ najväčšiu, kúpu časti spoločnosti AVE, ktorá pôsobila na východnom Slovensku. Okruh našich zákazníkov sa tak rozrástol okrem mesta Košice a obcí v susedstve aj o necelú stovku menších miest a obcí v širšom okolí Košíc a Prešova.

 

Ako reagujete na predaj podielu mesta v KOSITe?

V prvom rade je potrebné uviesť veci na pravú mieru. Predaj časti podielu mesta v KOSITe je iniciatívou mesta Košice. To, že dôjde k zmene vlastníckych pomerov, KOSIT neplánoval a neočakával. V súčasnosti sú tu stále dvaja akcionári, 66 % vlastní banka WOOD & Company a 34 % mesto Košice. Pre KOSIT je zásadné ďalej investovať. Mnohé investície boli utlmené plánovým odchodom Talianov, čo malo závažný dopad na chod celej firmy. Spolu s investičným plánom sa však otvorila téma predaja. Financovať investície len z úveru nie je možné a banky chcú vidieť angažovanosť majiteľov. Svoje investičné plány sme museli obhájiť pred oboma akcionármi. WOOD & Company, ktorý sa, ako každý investor, riadi predovšetkým návratnosťou investície, nám podporu odsúhlasil. Mesto Košice, ktoré síce investície plne podporuje, si však vzalo čas na rozmyslenie, čo ďalej so svojím balíkom a rozhodovať sa zrejme bude podľa ponuky, ktorú dostane.

 

Je taká vysoká investícia potrebná? Vraj Olomouc deklaroval úmysel vybudovať novú modernú plazmovú spaľovňu za 55 až 74 miliónov eur.

Nechcem ísť do osobnej roviny, ale niektoré názory politikov na to, či sú investície potrebné, alebo nie a v akej výške, mi pripadajú smiešne a skutočne ma mrzí, že sú účelové. Porovnávať zámer Olomouckého kraja vybudovať konečne vlastnú spaľovňu, ktorý osobne vysoko hodnotím, s potrebami Košíc je z pohľadu technika absurdné. Čísla, ktoré sa v súvislosti s našimi plánmi omieľajú, sú vytrhnuté z kontextu a účelovo prekrútené. Ak už chceme porovnávať spaľovne, je tu príklad z Chotíkova pri Plzni. Jej kapacita je menej ako 100-tisíc ton a má hodnotu približne 72 miliónov eur. Spaľovňa v Košiciach má kapacitu 150-tisíc ton a opakujem, že do roku 2021 plánujeme investovať približne 25 miliónov predovšetkým do jej modernizácie a obnovy.

 

Podľa poslancov Trnku a Polačeka mali byť poplatky za likvidáciu odpadu nižšie o desiatky percent, lebo KOSIT dodáva teplo a elektrickú energiu do energetických sietí a financie má aj z druhotných surovín. Je to pravda?

Pre toto vyjadrenie nie je iné označenie ako demagógia. Páni poslanci politicky nekorektne miešajú poplatok za odpad, ktorý platia obyvatelia a firmy mestu Košice, do čoho spoločnosť KOSIT žiadnym spôsobom nemôže zasiahnuť, a zmluvné ceny, ktoré sú dohodnuté medzi mestom Košice a spoločnosťou KOSIT. Ceny za spálenie odpadu v spaľovni, dohodnuté medzi mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, sú na rovnakej úrovni ako v roku 2010, teda 72 eur a mnohé ceny za zimnú a letnú údržbu, ktoré KOSIT účtuje mestu Košice, boli donedávna na úrovni roku 2007. Skúste si zrátať, ako by tieto ceny vyzerali, ak by sa každý rok upravili o nárast inflácie alebo nárast minimálnej mzdy. Cena za spaľovňu je v Bratislave o 10 eur vyššia. Ceny sa darí udržať iba kvôli tomu, že straty v jednej oblasti kompenzujeme ziskami niekde inde. Ak by sme nemali príjmy, ktoré páni uvádzajú, firma by šla do extrémne vysokej straty. Takto vytvárame mierny zisk a mestu sme za rok 2015 odviedli dividendy.

 

Prečo potom ponúkate oveľa priaznivejšie ceny za likvidáciu odpadu iným mestám, napríklad Prešovu 54 eur bez DPH  a Michalovciam 40 eur za tonu spracovania odpadu?

Opäť manipulácia s číslami, navyše nepresnými. V rámci verejného obstarávania, vyhláseného mestom Prešov, predložil KOSIT záväznú ponuku na úrovni 72 eur. Nezáväzná ponuka pre mesto Prešov nebola za 54 eur, ale za 57 eur, pričom však priemerná dlhodobá cena na základe tejto ponuky bola vo výške 72 eur.

 

Je pravdou, že Košičania majú najdrahší odpad na Slovensku?

Práve naopak. Treba si uvedomiť, že cena za spálenie, teda energetické zhodnotenie odpadu na spaľovni vo výške 72 eur, ktorou sa občas politici oháňajú a zavádzajú ľudí, nemá priamu súvislosť s poplatkom, ktorý platia občania do mestskej pokladnice. Je to jedna položka z cenníka za všetky služby, ktoré poskytujeme, vrátane tých, ktoré, aj keď sú nerentabilné, považujeme za našu povinnosť. Napríklad prevádzku zberných dvorov, pričom ich počet sme v minulom roku zvýšili na päť.

 

Ako je to teda v skutočnosti s cenami za odpad?

Ak chcete skutočne porovnávať, ktoré mesto ako hospodári, stačí si zájsť na ich internetové stránky, zistiť koľko majú vo svojom rozpočte vyčlenených prostriedkov na odpadové hospodárstvo a túto sumu predeliť počtom obyvateľov mesta. Keď sa pozriete na našich 8 krajských miest a zrátate takto skutočné náklady na obyvateľa, zistíte, že náklady mesta Košice sú skôr podpriemerné. A to sa odpad v Košiciach nákladne a súčasne ekologicky zhodnocuje, miesto toho, aby skončil na skládke za mestom.

 

Teraz vás čaká zmena akcionára, predaj 29 kusov akcií, pričom spomínaní poslanci spochybňujú podmienky a okolnosti predaja.

Žiaľ, táto téma sa stala predmetom politického marketingu a na iniciatívu poslancov sa pozeráme ako na ukričanú snahu o osobný kariérny prospech. Pre tento účel vytvorili internetovú stránku, organizujú brífingy, no ich argumenty stoja na vode. Doteraz sme nevideli jedinú relevantnú anlalýzu, z ktorej vychádzajú. Poškodzujú dobré meno našej spoločnosti, majoritného akcionára nazvali „klikou“, zneužili naše logo. To nie je korektné správanie. Čo sa týka predaja akcií mesta, nie je to naše rozhodnutie. Je to ale legitímne právo každého akcionára. Takže na základe uznesenia mestského zastupiteľstva je tu verejná obchodná súťaž, súťažné podmienky sú verejne prístupné pre všetkých záujemcov a sú pre všetkých rovnaké.

 

Prečo ste Jozefovi Polačekovi ako členovi komisie odpredaja akcií KOSITu nesprístupnili zápisnice dozornej rady a predstavenstva?

Pán poslanec nie je akcionárom spoločnosti KOSIT a.s. a len z dôvodu jeho členstva v komisii na vyhodnotenie ponúk v súvislosti s predajom 29 kusov akcií mu nevzniká žiadny nárok sa akýmkoľvek spôsobom oboznamovať s obsahom týchto dokumentov, ktoré obsahujú aj informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom našej spoločnosti. Napokon, členovia komisie budú ponuky prípadných záujemcov posudzovať len z hľadiska výšky ponúknutej ceny bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Znalosť obsahu zápisníc zo zasadnutí dozornej rady a predstavenstva spoločnosti KOSIT teda pre potreby riadneho plnenia povinností člena komisie a pre vyhodnocovanie ponúk nie je potrebná. Toto si pán Polaček podľa mňa dobre uvedomuje, a keďže sa sám pohybuje v odpadárskej branži, je otázne, za akým skutočným účelom žiada o tieto podklady.

 

Ako teda hodnotíte celkovo iniciatívu Zastavme ich?

Viete, mám 60 rokov a tretinu života pôsobím v spoločnosti KOSIT. V riadiacej pozícii som od samého začiatku a zažil som už veľa mediálnych útokov. Spravidla každé štyri roky a vždy pred prichádzajúcimi voľbami. Po týchto voľbách tu budú zase zrejme tí istí, alebo iní politici a iná vykonštruovaná kauza.

 

Analýza poplatku a nákladov spojených s odpadovým

hospodárstvom vo vybraných mestách SR

Mesto

Počet obyvateľov

Poplatok (Eur/osoba/rok)

Náklady na odpadové hospodárstvo na obyvateľa (Eur/osoba/rok)

Bratislava

422 932

34,35

59,11

Trnava

63 865

32,84

49,04

Nitra

80 130

23,00

48,35

Trenčín

55 698

29,00

47,81

Žilina

81 114

23,36

46,84

Banská Bystrica

78 758

29,20

47,47

Prešov

89 959

20,00

44,96

Košice

239 200

31,44

47,62

 

Čísla vychádzajú z verejne dostupných zdrojov.

 

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 24. jún

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu