SME
Utorok, 28. jún, 2022 | Meniny má Beáta

EU v BA a Medzinárodná investičná banka podpísali memorandum

Rektor EU v BA Ferdinand Daňo a riaditeľ Európskej regionálnej kancelárie Medzinárodnej investičnej banky podpísali memorandum.

Bratislava, 4. apríla 2017. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a riaditeľ Európskej regionálnej kancelárie Medzinárodnej investičnej banky Igor Barát slávnostne podpísali 4. apríla 2017 memorandum o porozumení medzi EU v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou (MIB).

Dokument, prvý svojho druhu medzi MIB a univerzitou v Európskej únii, vytvára rámec na široké spektrum spolupráce oboch inštitúciách v týchto základných oblastiach:

  • mobilita výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov EU v Bratislave a odborníkov MIB za účelom výskumu, štúdia na EU v Bratislave a/alebo odbornej stáže v MIB,
  • iniciovanie výskumnej spolupráce a implementácia výskumných projektov najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja a integračných väzieb členských štátov MIB, udržateľného rozvoja, svetovej ekonomiky a medzinárodných finančných/rozvojových inštitúcií, rozvoja infraštruktúry, malého a stredného podnikania a inovácií, verejno-súkromného partnerstva, resp. v ďalších oblastiach spoločného záujmu zmluvných strán,
  • participácia na výučbe, implementácia spoločných vzdelávacích projektov/programov na všetkých stupňoch štúdia, v oblasti manažérskeho i celoživotného vzdelávania na EU v Bratislave,
  • poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie výskumníkov a učiteľov a pri implementácii moderných metód výučby,
  • organizovanie spoločných odborných a vzdelávacích podujatí,
  • spolupráca pri príprave publikácií a výstupov z výskumu, ako aj výmena publikácií a výstupov z už realizovaného výskumu,
  • participácia odborníkov IIB v pozícii konzultantov alebo oponentov vo vzťahu k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam,
  • participácia v pozícii recenzentov vo vzťahu k recenzovaným publikačným titulom,
  • prístup ku knižničnému fondu/elektronickým zdrojom zmluvných strán,
  • informovanie odbornej a širokej verejnosti v krajinách zmluvných strán o spoločných aktivitách, resp. aktivitách partnerskej inštitúcie.

„Ekonomická univerzita v Bratislave je modernou a dynamickou univerzitou s najvyššou mierou špecializácie v oblasti ekonómie, podnikania a manažmentu na Slovensku, ktorá spolupracuje s renomovanými organizáciami doma a v zahraničí a kladie dôraz na spoločenskú zodpovednosť.

S viacerými členskými štátmi Medzinárodnej investičnej banky má EU v Bratislave etablovanú spoluprácu a Memorandum o porozumení medzi EU v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou vytvára priestor na ďalšie príležitosti pre internacionalizáciu vzdelávania a výskumu našej univerzity,“ uviedol Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave.

„O pár dní to budú dva roky, čo MIB otvorila svoju vôbec prvú zahraničnú regionálnu kanceláriu a to práve na Slovensku, a tak je celkom pochopiteľné, že okrem podpory biznisu a projektov v rámci ekonomického rozvoja máme záujem angažovať sa aj v oblasti vedy a vzdelávania. Ekonomická univerzita v Bratislave bola našou logickou voľbou,“ uviedol I. Barát. Dodal že v rámci bratislavskej kancelárie MIB sa budú usilovať o čo najskoršie naplnenie memoranda. „Začneme postupne, možno prednáškami našich expertov, a za ideálne by som považoval, keby spolupráca mohla vyvrcholiť stážami študentov, alebo výmennými pobytmi expertov“, doplnil riaditeľ európskej kancelárie MIB.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave má viac ako 75-ročnú históriu a pripravila viac ako 80 000 absolventov. 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov. Je jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, ako aj vo vybraných informatických a jazykovedných programoch.

Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu študovať 3 študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto študijných programoch: Všeobecný manažment (v anglickom jazyku) s University of Strasbourg, Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) s University of Cergy-Pontoise a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) s M. Luther University of Halle.

EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný program International Finance. S univerzitou NIDA v Bangkoku ponúka EU v Bratislave štúdium s možnosťou získať dvojitý diplom v študijnom programe International Finance a študovať̌ spoločný študijný program Global Finance s touto univerzitou.

EU v Bratislave dosahuje vynikajúce výsledky pri mobilitných programoch, v programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Potešiteľný je aj vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov. Bratislavská Business School EU v Bratislave ponúka medzinárodný vzdelávací program MBA v spolupráci s Franklin University Ohio v USA. EU v Bratislave je členom významných medzinárodných akademických zoskupení a organizácií.

Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov.


Medzinárodná investičná banka je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1970. V súčasnosti ju tvorí 9 členských štátov z 3 kontinentov: Bulharsko, Česká republika, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko a Vietnam. Cieľom MIB je podpora sociálneho a hospodárskeho rozvoja svojich členských štátov a rastu prosperity ich obyvateľov pomocou podpory projektov ekonomickej spolupráce medzi nimi.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


INZERCIA 3 h

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


INZERCIA 3 h

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.


INZERCIA 3 h
SkryťZatvoriť reklamu