INZERCIA

Celosvetovo uznávaný manažérsky kurz „Six Sigma“ aj na EU v BA

V rámci programu Erasmus+ navštívil EU v Bratislave Marvin Gonzáles z College of Charleston, USA.

V rámci programu Erasmus+ navštívil  EU v Bratislave Marvin Gonzáles z College of Charleston, USA a realizovanie svojho pobytu začal dňa 3. mája 2017 prednáškou  dvojdňového manažérskeho kurzu „Six Sigma“, určeného pre TOP manažérov. 

Celosvetovo uznávaný kurz otvoril Ing. Milan Staňo, riaditeľ Bratislavskej Business School EU v Bratislave (ďalej BBS) spolu s prof. Ing. Anettou Čaplánovou, PhD., koordinátorkou projektu Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami. Riaditeľ BBS v príhovore vyjadril presvedčenie, že tento kurz bude nielen atraktívny, zmysluplný, ale nadobudnuté vedomosti si frekventanti budú môcť uplatniť pri napredovaní manažérskeho riadenia. Na uvedené presvedčenie vo svojom úvodnom vstupe  nadviazala aj prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., ktorá priblížila prínos  programu Erasmus+ z pohľadu partnerských krajín, čo dokumentuje príchod špičkového lektora s využitím jeho akademických a praktických skúsenosti nielen z USA, ale aj z ďalších krajín, v ktorých Marvin Gonzáles pôsobil. 

Poslucháčske auditórium tvoria zástupcovia akademickej obce a manažéri z komerčnej sféry. 

Filozofiu a metodiku zlepšovania „Six Sigma“ mnohí považujú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií. V posledných rokoch sa stala populárnou nielen medzi špecialistami v oblasti zlepšovania procesov, ale dostala sa aj na rokovania predstavenstiev a vrcholových manažmentov najväčších priemyselných firiem sveta, rovnako ako do programov zlepšovania služieb v bankách a nemocniciach.  Ide o nový prístup v organizácii a štandardizácii postupu projektov zlepšenia a merania ich prínosov. 

Na záver predmetného kurzu, ktorý je prezentovaný v anglickom jazyku, budú úspešným absolventom odovzdané certifikáty.

 


Ekonomická univerzita v Bratislave má viac ako 75-ročnú históriu a pripravila viac ako 80 000 absolventov. Má 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov. Je jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, ako aj vo vybraných informatických a jazykovedných programoch.

Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu študovať 3 študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto študijných programoch: Všeobecný manažment (v anglickom jazyku) s University of Strasbourg, Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) s University of Cergy-Pontoise a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) s M. Luther University of Halle.

EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný program International Finance. S univerzitou NIDA v Bangkoku ponúka EU v Bratislave štúdium s možnosťou získať dvojitý diplom v študijnom programe International Finance a študovať̌ spoločný študijný program Global Finance s touto univerzitou.

EU v Bratislave dosahuje vynikajúce výsledky pri mobilitných programoch, v programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Potešiteľný je aj vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov. Bratislavská Business School EU v Bratislave ponúka medzinárodný vzdelávací program MBA v spolupráci s Franklin University Ohio v USA. EU v Bratislave je členom významných medzinárodných akademických zoskupení a organizácií.

Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov.

Viac informácií...

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Tatra banka opäť rozdáva vreckové 22 eur k novému Detskému účtu

Dostávajú vaše deti vreckové? V rámci prieskumu Tatra banky odpovedalo minulý rok na túto otázku viac ako 1800 rodičov.

Tlačové správy

Vydanie denníka SME spolu s knihou Po stopách dávnej Bratislavy

Už dnes si môžete kúpiť špeciálne vydanie SME s knihou len za 4,99 €.

Tlačové správy

3 najväčšie chyby pri zateplení šikmej strechy

Zateplenie šikmej strechy môže pokaziť aj profesionál, ak nedodržiava niekoľko zásadných pravidiel. Pozrite sa, ktoré to sú.

Tlačové správy

EU v Bratislave udelila čestný titul doctor honors causa

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Andreasovi Wörgötterovi