SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Návšteva zo Southwestern University of Finance and Economics

Dňa 14.10.2017 sa na EU v Bratislave uskutočnilo rokovanie s delegáciou zo Southwestern University of Finance and Economics.

Dňa 14.10.2017 sa uskutočnilo rokovanie s delegáciou zo Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), ktorú viedol viceprezident Qingshuang Yin. SWUFE patrí medzi tri najlepšie univerzity v Číne so zameraním na financie a podnikanie.

Bola založená v roku 1925, sídli v meste Chengdu, pozostáva z 20 fakúlt, 7 inštitútov a výskumných centier a v súčasnosti má viac ako 22-tisíc študentov. School of Business Administration získala v roku 2014 medzinárodnú akreditáciu European Quality Imrovement System (EQUIS).

EU v Bratislave spolupracuje so SWUFE v rámci združenia pre dvojité diplomy HERMES. Výmena študentov a pedagógov sa realizuje prostredníctvom programu Erasmus+ (KA107). Predmetom rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a námety na jej prehĺbenie na najbližšie obdobie najmä vo väzbe na študijné programy v cudzích jazykoch a výskum.

Delegáciu SWUFE tvorili prof. Qingshuang Yin, viceprezident univerzity, prof. Wang Qing, riaditeľ Inštitútu finančných štúdií, prof. Tao Xie, Fakulta medzinárodného vzdelávania a Dr. Xuan Gu, zástupkyňa riaditeľa oddelenia pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Boris Mattoš, prorektor pre zahraničné vzťahy, Jana Péliová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Andrea Valachová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou NHF a Jana Blštáková, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM.

- - - - - - - - -

Ekonomická univerzita v Bratislave, má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku. Má 77-ročnú históriu, disponuje vysokokvalifikovaným ľudským potenciálom učiteľov a výskumných pracovníkov.

Výnimočnosť EU v Bratislave, je v tom, že ako jediná univerzita na Slovensku poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Okrem toho ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch.

Univerzita zabezpečuje celkom 61 študijných programov, medzi nimi aj programy, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu.

Dohody o spoločných, resp. dvojitých diplomoch má univerzita uzatvorené s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzitou v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzitou de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzitou NIDA v Bangkoku v Thajsku, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, ale aj s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Popri štúdiu v slovenskom jazyku majú študenti možnosť študovať vybrané študijné programu aj v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Univerzita ponúka študentom viac ako 100 predmetov vo viacerých svetových jazykoch.

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadia počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce.

Viac informácií...

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

DOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka s najžiadanejšími službami.

22. jan

Slovenská investičná skupina pôsobí na trhu od roku 2009.

22. jan

Tropické pláže, more, pamiatky, africké safari. Kde hľadať skvosty Zanzibaru?

22. jan