SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky
INZERCIA

60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy

EU v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala na pôde univerzity medzinárodnú vedeckú konferenciu Diskutujeme o budúcnosti Európy - 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy. Záštitu nad touto konferenciou prebral Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Konferenciu otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo za účasti Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu a Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Konferencia má formu dialógu o budúcom smerovaní Európy a jej zmyslom je poukázať na význam hodnoty mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe, ako aj akcentovať najúspešnejšie politiky Európskej únie v prospech všetkých obyvateľov Európy“, povedal Ferdinand Daňo.

Po otvorení pokračovala konferencia plenárnym zasadnutím, kde vystúpil Maroš Šefčovič s témami z oblasti energetickej únie. Záujem študentov Ekonomickej univerzity a verejnosti o témy Európskej únie vyústil do mnohých otázok, na ktoré následne podpredseda Európskej komisie odpovedal.

Po plenárnom zasadnutí pokračovala konferencia diskusiami v štyroch sekciách. V prvej sekcii 30 rokov programu ERASMUS+ bol hlavnou témou program Európskej únie na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu ERASMUS+, ktorý v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku.

V rámci veľmi priateľského ale predovšetkým perspektívneho a konštruktívneho rokovania „II. Sekcie Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť“ sme kontinuálne pokračovali v intenciách piatkového summitu Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, a to s hlavnými predstaviteľmi politiky ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín v SR, konkrétne s Jozefom Bírešom, Ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ivetou Truskovou, Vedúcu sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR, zastupujúcou hlavného hygienika SR Jána Mikasa. a ďalších lídrov politiky ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín v SR. Relevantné informácie o výzvach a víziách z pozície EK deklaroval Zástupca generálneho riaditeľa DG SANTE Ladislav Miko. Mimoriadne prínosné boli i príspevky ďalších lídrov politiky ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín v SR z komerčnej sféry orientované na riadenie kvality potravín a legislatívne inštrumenty ochrany spotrebiteľa pertraktované spíkrami: Katarínou Fašiangovou, Predsedníčkou Slovenskej asociácie moderného obchodu, Martinom Katriakom, Podpredsedom predstavenstva COOP Jednota Slovensko a Miroslavom Antoňakom, generálnym riaditeľom Spotrebiteľského centra. Možno len súhlasiť so slovami jedného z aktívnych účastníkov v auditóriu tejto sekcie, ktorý hodnotil, že by malo byť čím viac takýchto podujatí na akademickej pôde, ktoré sa postupne odrazia aj vo zvýšení spotrebiteľského povedomia našej populácie.

Disemináciu a popularizáciu ďalšej z úspešných politík EK týkajúcu procesov a aktivít sociálnej a solidárnej ekonomiky sme prezentovali na príklade výsledkov excelentného medzinárodného projektu „Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti v ERR 2015 a ďalej“ (23 členských krajín) v Sekcii III. „Social and Solidarity Economics“ za priamej účasti Elisy Delvecchio, hlavnej projektovej riaditeľky z COSPE Onlus Bologna. Realizácia tejto sekcie je výsledkom dlhodobej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR). Spoločné rokovanie, a hlavne prezentácia výsledkov aj ďalších spíkrov: Gabriely Dubcovej (Ekonomická univerzita v Bratislave), Josefa Kreitmayer (GetActive), Karola Stýbla (SweetPro s.r.o.), Petry Ježekovej (CEEV Živica) a Danici Viznerovej (SCKR) ukázalo relevantné a často krát až neočakávané výsledky. Názor projektovej manažérky Kláry Tóthovej z SCKR, objektívne vychádzajúci z výsledkov vedeckého výskumu, akceptovali však všetci prítomní: „Firmy, ktoré podnikajú sociálne a solidárne sú férové k zamestnancom a aj k životnému prostrediu“. Ako najlepšia na Slovensku sa v rámci nášho projektu ukázala spoločnosť SweetPro s.r.o., ktorá vyrába kvalitnú a „férovú“ čokoládu. Ďalšie príklady zo Slovenska aj Európy záujemcovia nájdu na stránke projektu http://www.solidarityeconomy.eu/. „Diseminácia a popularizácia sociálnej a solidárnej ekonomiky akcelerujúcej udržateľnosť je imanentnou povinnosťou našej Alma Mater a práve forma úspešných medzinárodných projektov s vysoko kredibilnými partnermi je tou najlepšou cestou pre všetky zainteresované strany“, dodáva koordinátorka a moderátorka sekcie Gabriela Dubcová z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Témou štvrtej sekcie bola Diskusia o budúcnosti Európy: investície v EÚ a na Slovensku, v ktorej boli do diskusie prizvaní Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Radoslaw Ossowski-Barbetti, vedúci Zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku, Michaela Kollárová, riaditeľka Odboru finančných nástrojov, Sekcia riadenia investícií z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Vladimír Vaňo, hlavný ekonóm Sberbank Europe a vedúci výskumného centra pre strednú a východnú Európu.

- - - - - - - - -

Ekonomická univerzita v Bratislave, má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku. Má 77-ročnú históriu, disponuje vysokokvalifikovaným ľudským potenciálom učiteľov a výskumných pracovníkov.

Výnimočnosť EU v Bratislave, je v tom, že ako jediná univerzita na Slovensku poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Okrem toho ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch.

Univerzita zabezpečuje celkom 61 študijných programov, medzi nimi aj programy, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu.

Dohody o spoločných, resp. dvojitých diplomoch má univerzita uzatvorené s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzitou v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzitou de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzitou NIDA v Bangkoku v Thajsku, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, ale aj s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Popri štúdiu v slovenskom jazyku majú študenti možnosť študovať vybrané študijné programu aj v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Univerzita ponúka študentom viac ako 100 predmetov vo viacerých svetových jazykoch.

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadia počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce.

Viac informácií...

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

DOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka s najžiadanejšími službami.

22. jan

Slovenská investičná skupina pôsobí na trhu od roku 2009.

22. jan

Tropické pláže, more, pamiatky, africké safari. Kde hľadať skvosty Zanzibaru?

22. jan