SME
Piatok, 17. september, 2021 | Meniny má OlympiaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Filozofická fakulta PU v Prešove ponúka pestrú paletu možností

Uvažujete o štúdiu jazykov, alebo je pre vás výzvou kritické myslenie a poznanie v oblasti humanitných, či spoločenských vied?

Prečo študovať na Filozofickej fakulte PU v Prešove?

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium dlhodobo patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Výsledky komplexnej akreditácie potvrdili, že FF PU patrí k slovenskej špičke. V oblasti humanitných vied dosiahla prešovská Filozofická fakulta najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt slovenských univerzít. Vynikajúce výsledky dosiahla tiež v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied i v oblasti historických vied, výrazne sa zlepšila v oblasti pedagogických vied.

Načítavam video...

Tradícia

FF PU v Prešove je druhou najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Korene fakulty však siahajú do podstatne dávnejšej histórie, až k prešovskému evanjelickému kolégiu, ktoré vzniklo v r. 1667.

Pestrá ponuka vzdelania

Náročné kritériá komplexnej akreditácie motivovali mnohé akademické pracoviská slovenských vysokých škôl k racionalizácii portfólií ponúkaných študijných programov. Racionalizáciou prešlo i portfólio Filozofickej fakulty PU v Prešove. Viaceré študijné programy boli zásadne inovované so zámerom reagovať na potreby praxe a na vývojové trendy na trhu vzdelávania. V portfóliu študijných programov fakulty sa objavili i viaceré nové študijné programy v prvom, druhom i treťom stupni štúdia. Ako príklad noviniek možno uviesť študijný program kultúrne dedičstvo, ktorý bol akreditovaný v odbore história, v rámci učiteľských študijných programov je to jednopredmetové učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, ako aj učiteľstvo sociálnej práce, v rámci odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je to študijný program slovenský jazyk a kultúra v kombinácii. Do portfólia doktorandských študijných programov fakulte pribudli mediálne štúdiá, anglický jazyk a anglofónne kultúry a lingvodidaktika. Fakulta ponúka široké spektrum humanitných a spoločenskovedných študijných programov. V súčasnosti má akreditovaných 37 študijných programov na bakalárskom stupni, 36 programov na magisterskom stupni a 17 programov na doktorandskom stupni. Na fakulte v súčasnosti študuje približne 2000 slovenských i zahraničných študentov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Kvalita vzdelávania a prepojenie s praxou

Na svoju profesionálnu kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, učitelia a ďalší odborníci. Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii. Významnou súčasťou vzdelávania je i realizácia praxe, ktorá prispieva ku skvalitneniu prípravy absolventov. Študenti majú priestor na to, aby transformovali svoje teoretické poznatky do praxe pod vedením skúsených odborníkov. Prax (ako študentskú tak absolventskú) môžu študenti realizovať aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Uplatnenie absolventov

Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. Fakulta vychovala viacero generácií špecialistov, pedagógov, uznávaných vedcov, expertov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci, top manažéri, politológovia, spisovatelia, prekladatelia, herci, moderátori, športoví komentátori na významných postoch doma i v zahraničí.

Vedecký výskum

Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných odboroch a aktívne sa zúčastňovať študentských vedeckých konferencií. Okrem riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú dve centrá excelentnosti: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics).

Umelecká činnosť

Študenti sa môžu zapojiť i do aktivít niekoľkých umeleckých telies fakulty: Študentské divadlo FF, Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO. Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí uznávaní umelci – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia.

Možnosti štúdia v zahraničí

Časť svojho štúdia môžu študenti absolvovať pobytom na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Desiatky študentov FF PU každoročne vycestujú do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, Ruska alebo Estónska.

Študijné programy:

1. Neučiteľské študijné programy

anglický jazyk a anglofónne kultúry

archívnictvo

estetika

etika

etika – sociálna práca

filozofia

história

kultúrne dedičstvo

mediálne štúdiá

politológia

psychológia

ruské štúdiá

sociálna práca

stredoeurópske štúdiá

2. Prekladateľstvo a tlmočníctvo

– anglický jazyk a kultúra v kombinácii

– francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii

– nemecký jazyk a kultúra v kombinácii

– ruský jazyk a kultúra v kombinácii

– slovenský jazyk a kultúra v kombinácii

– ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými prekladateľskými a tlmočníckymi programami tiež maďarský jazyk a kultúru.

3. Učiteľské študijné programy

anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)

slovenský jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)

učiteľstvo sociálnej práce (jednopredmetové štúdium)

výtvarné umenie (jednopredmetové štúdium)

anglický jazyk a literatúra v kombinácii

dejepis v kombinácii

estetika v kombinácii

etická výchova v kombinácii

filozofia v kombinácii

hudobné umenie v kombinácii

nemecký jazyk a literatúra v kombinácii

ruský jazyk a literatúra v kombinácii

slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

ukrajinský jazyk a literatúra v kombinácii

výchova k občianstvu v kombinácii

výtvarné umenie v kombinácii

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými učiteľskými programami tiež učiteľstvo biológie, ekológie, fyziky, geografie, matematiky, techniky, pedagogiky, maďarského jazyka a literatúry, rusínskeho jazyka a literatúry, telesnej výchovy.

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránkach fakulty.

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite: 14. február 2018

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Moderná vila z betónu

Máme pre vás tip na stavebný materiál, s ktorým to ľahko dosiahnete.


8 h

V Bratislave mali okoloidúci možnosť ochutnať 4 druhy vegánskych bagiet, ktoré chutia ako klasické bagety so syrom a šunkou.


INZERCIA 9 h

Výsledky hlasovania verejnosti v ankete Shell Parádna jazda.


12 h
Skryť Zatvoriť reklamu