SME
Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

V Chemosvite si kľučku podávajú tri generácie zamestnancov

Rodinná firma má slovenských akcionárov a výrazné regionálne cítenie.

Spoločnosť spod Tatier so slovenskou akcionárskou štruktúrou dokázala prosperovať počas celej svojej histórie: bola pokroková pri svojom založení, počas ďalších rokov sa rozrástla o nové výroby a dnes je modernou, proeurópsky orientovanou firmou.

SVIT. Míňame tabuľu takmer osemtisícového Svitu a po chvíli schádzame z hlavnej cesty k fabrike, ktorá sa zaslúžila a formovala toto jedno z najmladších slovenských miest usadené medzi Tatranským národným parkom a Národným parkom Nízke Tatry.

Nad 450-tisíc metrov štvorcových rozľahlým areálom akciovej spoločnosti Chemosvit sa vypína slovenská pýcha Vysoké Tatry. Priemyselný areál vo Svite dnes využívajú okrem dvanástich firiem skupiny Chemosvit a Finchem aj externé spoločnosti.

Vekom dôchodca, dušou súčasník

Pod vznik mesta sa v roku 1934 takpovediac podpísala firma „Baťa“, ktorá kúpila pozemky od obce Veľká a postavila na nich podnik na výrobu viskózových vlákien. Aj názov mesta sa pravdepodobne zrodil od pomenovania fabriky – Slovenská viskózová továreň.

Tento rok Chemosvit oslávi 84-ročné jubileum. Napriek pomerne vysokému veku a bohatej histórii sa dnes radí k moderným, na svetový trh orientovaným firmám, ktorá dbá o svojich zamestnancov a je zodpovedná k životnému prostrediu a voči regiónu.

Firma sa za desiatky rokov presunula od ekologicky náročnej výroby viskózového hodvábu a celofánu cez výrobu polyetylénových a flexibilných fólií, až po vysokotenké kondenzátorové fólie a polypropylénové mikrovlákna.

V súčasnosti sa skupina Chemosvit prezentuje ako firma orientovaná na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií na balenie potravín a pre elektrotechnický priemysel, unikátnych polypropylénových vlákien, strojárskych výrobkov a baliacich automatov. Stručne vyjadrené dlhoročným firemným sloganom: Fólie, vlákna, stroje.

Popritom má v portfóliu i ďalšie činnosti ako technický servis, výrobu a distribúciu energií, výrobu a predaj recyklovaných výrobkov z plastov, dopravno-zasielateľské služby a hotelové služby. Okrem slovenského závodu expandovala s časťou výroby aj na Ukrajinu a vo Fínsku.

Bývajú v regióne a sú lokálpatrioti

Podnik so svojimi približne 2 200 zamestnancami patrí k strategickým zamestnávateľom nielen vo východoslovenskom regióne.

V roku 1994 prešla spoločnosť privatizáciou a reštrukturalizáciou a dodnes sa o nej hovorí ako o jednom z pozitívnych príkladov. Chemosvit je súkromnou spoločnosťou bez účasti štátu, kde akcionármi sú zamestnanci podniku. Veľká časť z nich pracuje v podniku doteraz. Aj najväčší akcionári sú miestni ľudia z regiónu. „Na slovenské pomery už je to ojedinelé. Všetci, vrátane manažmentu, sme spojení s tunajším prostredím, bývame v regióne a sme lokálpatrioti. Cítime zodpovednosť voči okoliu a rovnako veľkú zodpovednosť voči podniku,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Peter Repčík.

O Chemosvite možno bez zveličovania hovoriť ako o spoločnosti, v ktorej pracujú aj tri generácie. Nie je nič nezvyčajné, ak v podniku začínal dedo, na jeho prácu nadviazal syn a neskôr vnuk, dnes už muž v strednom veku. Okrem toho tu súčasne robia celé rodiny, často v zamestnaneckých radoch možno nájsť aj dvoch či troch príbuzných naraz. Nie nadarmo sa o spoločnosti podľa riaditeľa Repčíka hovorí ako o rodinnej firme v jej plnom význame.

Dokážu konkurovať

Progres v priemysle ukázal, že v podniku sú potrebné zmeny. Firma reagovala na moderné trendy a prevádzky nahrádzala novými. V deväťdesiatych rokoch stála pred otázkou, čo urobiť s hlavnou výrobou celofánových fólií, keďže išlo o typickú chemickú výrobu, ktorá zaťažovala životné prostredie. Súčasne začala s hľadaním nových výrob. Aj vďaka tomu naskočila na vlnu transformácie, ktorá beží do dnešných dní. Riaditeľ Repčík sa netají, že len tak sa im podarilo udržať výrobu a ľudí v regióne a obstáť v konkurenčnom boji veľkých nadnárodných koncernov.

Samozrejme, to sa nezaobišlo bez investícií do strojných a technologických zariadení do všetkých výrob, bez investície do ľudí, do ich odborného i jazykového vybavenia a do systémov riadenia kvality, životného prostredia, bezpečnosti výrobkov a bezpečnosti práce, bez ktorých firma len ťažko v tvrdej konkurencii uspeje.

Chránia čokolády či čipsy

Ak by sme chceli ako zákazníci hľadať na výrobkoch obaly z Chemosvitu, často by sme ostali prekvapení z toho, prostredníctvom ktorých produktov sa k nám ako k bežným spotrebiteľom dostávajú.

Obalové fólie, ktoré vznikajú v spoločnostiach Chemosvit Folie a Tatrafan, by sme našli na mnohých známych čokoládach, káve, syroch, cestovinách, zemiakových lupienkoch či keksoch, ale aj mäsových výrobkoch.

Vo výrobných halách sa denne vyrobia stovky kotúčov obalov. Spĺňajú najnáročnejšie požiadavky pre potravinársky, nepotravinársky a technický priemysel.

Vyrobiť obal z dodaného granulátu nie je žiadna maličkosť a často si to vyžaduje špeciálny proces. Vlastnosti obalu sa odlišujú od zabaleného tovaru – k niektorým sa nesmie dostať kyslík, svetlo či vlhkosť, iné obaly musia byť priepustné. Obal musí byť odolný, ale zároveň ľahko otvárateľný. Chemosvitský vývoj pripravuje aj obaly „na kľúč“ – podľa želania a potrieb klientov.

V Chemosvite Folie prebieha celý proces – od návrhu obalu a jeho spracovanie, cez tlač a ďalšie zhodnotenie, ako je kašírovanie, metalizácia, výroba vreciek a pod. Minuloročná investícia do špičkového ofsetového stroja rozšírila klasické tlačové techniky flexotlač a hĺbkotlač o ďalšie možnosti. Sprevádzkovaním ofsetového stroja sa firma minulý rok zaradila k jedenástim spoločnostiam v rámci Európy, ktoré tento typ špičkovej technológie využívajú vo výrobnom procese. Do budúcna sa pri výrobe obalových fólií ráta napríklad s využitím ekologických farieb.

Investovanie je nevyhnutná cesta, nakoľko nadnárodná konkurencia prináša tlak na znižovanie veľkosti zákazky, zvyšovanie kvality, skracovanie termínov dodávok, zaujatie novým, netypickým vzhľadom, dôraz na spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť i energetická nenáročnosť.

Tenší ako ľudský vlas

Firma prostredníctvom jednej zo svojich spoločností Terichem Tervakoski – ktorá je spoločnou slovensko-fínskou firmou - vyrába aj špeciálne fólie pre elektrotechnický priemysel. Patrí medzi svetových lídrov výroby fóliových dielektrických materiálov, vhodných pre energetické aplikácie a využitie v inteligentných sieťových rozvodoch, na riadenie hnacích motorov a lokomotív, v priemyselných odvetviach a infraštruktúre. Pre automobilový priemysel dodáva metalizovanú fóliu s hrúbkou 1,9 µm a vzorovým nánosom – pre zaujímavosť, hrúbka ľudského vlasu je min. 42 µm.

K obalu ponúkajú aj baliaci automat

Strojárska výroba v Chemosvite má za sebou veľkú tradíciu, Sviťania stáli počas histórie za vybavením slovenských závodov nielen baliacimi, ale aj textilnými a inými strojmi. Dnes ponúka svitská strojáreň svojim zákazníkom k obalom aj horizontálne baliace automaty, ktoré pracujú na Slovensku, Ukrajine, v Čechách, Poľsku a v Rusku. Automaty sa stále vyvíjajú vo vlastnom vývoji a dopĺňajú možnosti balenia najrôznejšieho typu tovaru.

Pre deti i športovcov

Značka vlákna Prolen má za sebou 40-ročnú históriu a vybudovala si vo svete pozitívne meno. Športovci často možno ani netušia, že kvalitné športové oblečenie, ktoré majú na sebe, má pôvod práve v Chemosvite a jeho dcérskej spoločnosti Fibrochem. Vlákno sa totiž ukrýva pod niektorou zo svetovo známych športových značiek, ktoré ho vo svojom funkčnom oblečení vďaka jeho unikátnym vlastnostiam používajú. Ocenia ho horolezci, lyžiari, turisti, cyklisti. Rovnako ako aj športové ponožky, ktoré Fibrochem priamo vyrába. Ale aj ostatní, ktorí chcú mať pocit komfortu. Polypropylénové vlákno je ľahké, neabsorbuje vlhkosť a navodzuje teda pocit sucha. Je plne recyklovateľné a vysoko ekologické. Pre svoje vlastnosti je vhodné aj pre najmenších užívateľov, alebo na medicínske alebo hotelové účely. Technické vlákno sa využíva aj v nábytkárskom či automobilovom priemysle.

Spoločnosť sa zapája do európskych výskumných projektov. Inovácie sú smerované aj do využitia prírodných materiálov a minerálov, ktoré ešte zlepšia vlastnosti Prolenu.

„Sme napríklad dodávateľom špeciálnych typov vlákien pre výrobcu športového oblečenia, ktorého reprezentuje naša svetovo známa lyžiarka Petra Vlhová,“ hovorí Peter Repčík.

S chémiou už majú spoločné len meno

Aj keď názov Chemosvit môže evokovať pocit, že ide o firmu s chemickou výrobou, riaditeľ nás vyvádza z omylu. „Pôvodnú výrobu celofánových fólií nahradila plastová výroba, pri ktorej nie potrebná voda, takže v regióne nepatríme k znečisťovateľom. Vodu používame len na čiastočné dopĺňanie chladiacich systémov,“ hovorí Peter Repčík.

Odstavené boli i zdroje znečisťovania vzduchu, ktorými v minulosti bola nielen výroba celofánu, ale aj výroba energií z uhlia a mazutu. „Emisie produkujeme už len v malom množstve a aj tie prechádzajú cez čistiace zariadenia, čím naša spoločnosť spĺňa európske normy.“

Materiály vyrobené v Chemosvite sú stopercentne recyklovateľné. „Všetko, čo sa vo výrobe nepoužije, sa do nej vracia späť. Ak to máme povedať laicky, v podstate neprodukujeme žiaden odpad a to málo zrecyklujeme vo vlastnom na to určenom zariadení.“

Život medzi dvomi parkmi

„Uvedomujeme si, že nemôžeme byť tu, pod Tatrami, znečisťovateľom. Chemosvit sa radí k jedným z posledných tradičných slovenských firiem so slovenskými vlastníkmi. Akcionári sú z tohto prostredia, žijú tu a nechcú, aby firma negatívne ovplyvňovala životné prostredie. Vlaňajším rozhodnutím predstavenstva sme zrušili aj posledný zdroj emisií - odstavili sme zlievareň. Orientujeme sa na čo možno najviac ekologickú a environmentálnu výrobu. Žijeme predsa medzi dvomi národnými parkmi.“

Dôkazom čistej vody je podľa Repčíka aj fakt, že v minulosti v rieke Poprad neplávali ryby a dnes je významným rybným revírom. Uskutočňujú sa pri nej aj európske a svetové majstrovstvá v rybolove a zúčastňujú sa ich aj naši zamestnanci.

Napriek možnému spájaniu názvu Chemosvit s chemickou výrobou, ktorej už pred rokmi odzvonilo, ide o historicky daný názov, ktorého sa spoločnosť nechce vzdať. „Mohli sme sa niekoľkokrát premenovať, ale je to tradičná značka a takto nás vnímajú zákazníci aj naši zamestnanci.“

Sviťanov teší lacnejšie teplo

Chemosvit a jeho ďalšia spoločnosť Energochem sa dostávajú priamo do domácností a každodenného života Sviťanov aj dodávkami tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. To sa v posledných rokoch vďaka investíciám do moderného zariadenia pre nich zľacňuje.

Energochem vybudoval pred časom v areáli tepláreň s možnosťou kombinovanej výroby elektriny, tepla a chladu, ktorá patrí k ojedinelým v európskom priestore. Ako hlavné krédo menuje spoločnosť vyrábať a dodávať zákazníkom všetky druhy energií maximálne efektívne, ekologicky a za ekonomicky vhodných podmienok.

K obyvateľom Svitu sa dostala vo februári dobrá správa. Zástupcovia mesta a spoločnosti Chemosvit Energochem podpísali novú zmluvu o centrálnej dodávke tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Z nej vyplynulo, že variabilná zložka klesne o približne pätinu. Mesto spolupracuje s firmou aj na rekonštrukcii mestských tepelných rozvodov.

Zháňajú šikovných mladých ľudí

Aj keď mladí a šikovní ľudia majú doslova pod nosom v regióne zamestnávateľa s dlhodobou tradíciou a veľkou životaschopnosťou, do Chemosvitu zástupy novej pracovnej sily neprúdia v takom počte, ako by spoločnosť potrebovala. Chýbajú tlačiari, operátori do výroby vlákien, vodiči a ďalšie profesie.

Časť starej generácie pritom z fabriky odchádza, ale nové posily ju zvyčajne nahrádzajú len veľmi ťažko. V Chemosvite a jej spoločnostiach pritom už dávno nejde o náročnú manuálnu činnosť, ktorá by si vyžadovala výrazné fyzické nasadenie. Práca zvyčajne spočíva v riadení a obsluhe strojov, ktoré pokrývajú celú výrobu. „Väčšina ľudí sa bojí fyzickej práce, tá je už však len viac-menej doplnková, avšak úplne bez nej to nejde. Vo všetkých výrobných procesoch sa zaviedla automatizácia a robotizácia, takže fyzické zaťaženie u ľudí je výrazne nižšie ako v minulosti. Rovnako už nie je nutné obávať sa negatívnych vplyvov pracovného prostredia, ako hluk či vibrácie, keďže tieto negatívne vplyvy sústavne znižujeme a vo väčšine prevádzok sa nám ich podarilo úplne odstrániť,“ poznamenáva Repčík.

Kto sa chce zamestnať v Chemosvite, mal by rátať s tým, že sú k tomu potrebné operátorské znalosti ako práca s počítačom či obsluha strojov. „Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní technicky myslieť a riešiť technické problémy. Mali by vedieť uvažovať nielen vo virtuálnom, ale najmä vo výrobnom svete.“

Firma poskytuje zamestnanecké benefity, ktoré zahŕňajú podnikové ubytovanie, stravovanie, vzdelávanie, nadštandardnú lekársku opateru, možnosti rehabilitácie na kúpeľno-rehabilitačných a rekondičných pobytoch, vo vlastnom rehabilitačnom-športovom zariadení priamo vo Svite, hotelové služby a rad ďalších, za ktoré si v minulosti niekoľkokrát vyslúžila cenu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Via Bona - Zamestnávateľ ústretový k rodine. Oddych od práce a stmeľovanie kolektívu zase sľubujú teambuildingy.

Pomoc v núdzi

Veľký zamestnávateľ v regióne, akým je aj Chemosvit, si uvedomuje aj svoju sociálnu zodpovednosť. Aj to bol dôvod, prečo v roku 2003 vznikla Nadácia Chemosvit.

Podporuje kultúrny, spoločenský, športový rozvoj i zdravotníctvo. Rovnako podáva pomocnú ruku aj zamestnancom firmy v sociálnej núdzi, pri živelných pohromách či bývalým pracovníkom na dôchodku. „Nadácia finančne pomáha hlavne v tomto regióne. Ak niečo niekde chýba, tam smerujeme našu pomoc. Podporujeme napríklad sociálny dom služieb, kultúrne či športové podujatia, mládež, ale pomáhame aj vlastným zamestnancom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Sponzorujeme tiež športové kluby vo Svite, a to basketbal či futbal,“ uvádza riaditeľ Chemosvitu.

Za roky pôsobenia nadácie na jej adresu prišlo vyše tisíc žiadostí a finančné príspevky boli schválené asi takmer 800 žiadateľom – jednotlivcom i inštitúciám najmä v podtatranskom regióne.

Nedávno bola spoločnosť ocenená Národným informačným strediskom SR spoločnosti pečaťou „Spoločensky zodpovedný podnik“.

Vestibul administratívnej budovy spoločnosti je plný rôznych cien či diplomov, ktoré Chemosvit získal. Za rok 2006 je to Cena ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a jeho rozvoj. Chemosvit je Vzorný daňový subjekt. V roku 2011, 2012 a 2013 bodoval v rebríčku v súťaži Zdravá firma roka, ktorú organizovala zdravotná poisťovňa Union. Dva razy jej zásluhy pre región vyzdvihla aj samospráva a to Cenou primátora Svitu (roky 2002, 2013). A rôznych cien od štátnych orgánov, z odborných súťaží, ale aj od klientov by bol naozaj dlhý zoznam.

Na pohľad a dotyk ako papier

Naprázdno neobišli ani výrobky Chemosvitu folie, pretože sa pravidelne objavujú na popredných miestach v rôznych slovenských i svetových súťažiach.

Napríklad ako potravinársky obal, ktorý je unikátny papierovým efektom a to nielen vizuálne, ale aj na dotyk. Obal je typicky drsný, na nerozoznanie od papiera. Vďaka tomuto efektu pôsobí luxusným dojmom a dokonca vyvoláva efekt vystupovania z plochy.

Spoločnosť zaň získala hneď niekoľko cien. Po Obale roka 2017 a Cene predsedníčky poroty ho ako najlepší obal ohodnotili svetovou cenou WorldStar Packaging Awards 2018. Ocenenie si firma preberie v máji v austrálskom Queenslande.

Tradície a pocit rodinného puta sú v Chemosvite silne zakorenené. Súčasníci si vážia odkaz predchádzajúcich generácií a snažia sa budovať i naďalej prosperujúcu spoločnosť, priateľskú k životnému prostrediu i svojmu regiónu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Myslite na zdravie močových ciest!
 5. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 8. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 1. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 2. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 5. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 6. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 7. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 137
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 709
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 428
 4. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 8 804
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 517
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 564
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 917
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 474
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

V rámci roadshow so Žiť energiou sa konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zastavili aj v Košiciach.


INZERCIA 3 h

Špeciálne vydanie denníka SME epickým komiksom si môžete kúpiť už dnes.


INZERCIA 8 h
Vďaka inovatívnej technológii Rodenstock meria niekoľko tisíc údajov každého oka. (Zdroj: Rodenstock)

Spoločnosť Rodenstock vyvinula novú technológiu okuliarových šošoviek, ktorá ponúka ostré videnie v každom uhle pohľadu.


INZERCIA 8 h
SkryťZatvoriť reklamu