SME
Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 17. septembra 2018 slávnostne otvorila akademický rok 2018/2019.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v BratislaveSlávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v Bratislave (Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 17. septembra 2018 slávnostne otvorila akademický rok 2018/2019. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov a zamestnancov univerzity konštatovaním: „Je po prázdninách, po dovolenkách, je nám ľúto, že leto končí a s ním aj zaslúžený oddych a čaká nás 10 mesiacov práce a štúdia, 10 mesiacov, počas ktorých sa sústredíme na plnenie povinností vyplývajúcich tak z našej pracovnej náplne, ako aj povinností spojených so štúdiom.“

Rektor zároveň privítal aj študentov, ktorí ďalšiu etapu svojho života prvýkrát začínajú ako vysokoškolskí študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s EU v Bratislave. „Čaká vás prvý rok vysokoškolského štúdia, ktorý bude pre vás o to náročnejší, že po 4 rokoch strednej školy meníte prostredie, budete spoznávať nových priateľov, nadväzovať nové kontakty, ale budete sa musieť vyrovnať aj so zmenou systému štúdia, na ktorý ste boli na strednej škole zvyknutí. Určite to pre vás nebude ľahké, bude však našou snahou pomôcť vám prekonať prvé prekážky a vytvoriť vám také študijné prostredie, ktoré vo vás po celú dobu štúdia zanechá iba pozitívne dojmy“, povedal Ferdinand Daňo.

Aj v tomto akademickom roku je potrebné upriamiť pozornosť univerzity na prijímanie a realizovanie takých úloh a opatrení, ktoré jej umožnia upevniť pozíciu na poli vysokoškolského vzdelávania nielen na Slovensku, ale minimálne aj v priestore regiónu strednej Európy tak, ako to vyplýva z vízie EU v Bratislave.

„Nikomu z nás nemôže byť stav na univerzite ľahostajný, všetkým nám musí záležať na tom, aké výsledky univerzita dosahuje a bude dosahovať, ako bude vnímaná ako inštitúcia v relevantnej verejnosti, ako sa k jej absolventom budú stavať potenciálni zamestnávatelia, ako ich budú hodnotiť a tým si vytvárať názor o kvalite vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na univerzite“, vyslovil rektor univerzity.

Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity novom v akademickom roku, ktorým je potrebné venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Od kvality jej výsledkov do značnej miery závisí aj úroveň financovania univerzity. Zamestnanci univerzity sú čoraz úspešnejší v získavaní projektov tak národných, ako aj medzinárodných grantových schém v rámci agentúry APVV, či projektov zaradených do programu Horizont 2020. Táto úspešnosť napomáha tomu, aby bola univerzita uznávaným vedeckovýskumným pracoviskom a spoľahlivým koordinátorom, či partnerom týchto projektov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala univerzita zvýšenie počtu projektov z domácich a zahraničných grantových schém, ako aj počtu projektov riešených pre prax.

Univerzita dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky v spolupráci so zahraničnými univerzitami zapojenými do programu Európskej komisie Erasmus+. V akademickom roku 2017/2018 mala uzatvorených celkovo 309 bilaterálnych dohôd s univerzitami v 39 krajinách v rámci Európy a sveta. S vynikajúcimi výsledkami sa univerzita môže pochváliť aj v oblasti mobilít učiteľov, zamestnancov a študentov. V uplynulom akademickom roku bolo do zahraničia vyslaných viac ako 300 študentov a zo zahraničia bolo prijatých viac ako 350 študentov.

„Som veľmi rád, že o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave je v zahraničí vysoký záujem. Minulý týždeň sme v rámci uvítacieho týždňa privítali 200 zahraničných študentov z 25 štátov sveta, ktorí u nás absolvujú v mobilitu v zimnom semestri. Aj pre nich sme pripravili viacero sprievodných podujatí a pri tejto príležitosti by som chcel pozvať všetkých študentov na 2. ročník Medzinárodného veľtrhu zahraničných mobilít, ktorý sa uskutoční 6. novembra 2018, kde sa budú môcť informovať o možnostiach štúdia a stáže na zahraničných partnerských univerzitách“, povedal rektor univerzity.

Vo vzdelávacej oblasti chce univerzita umožniť svojim študentom výrazne sa podieľať na formovaní vzdelávacieho procesu, musí brať do úvahy ich oprávnené požiadavky na poskytovanie kvalitného vzdelávania, umožniť im zapojenie do tvorivej činnosti fakúlt a katedier a plne rešpektovať ich právo na vzájomne korektné jednanie. „Neustále apelujem a aj v budúcnosti budem apelovať na to, aby vzájomný vzťah učiteľa a študenta bol korektný, aby dokázali slušne komunikovať, aby mohli študenti so svojimi učiteľmi vzájomne diskutovať a prejavovať svoje názory“, dodal Ferdinand Daňo.

Univerzita má v pláne v roku 2018/2019 pilotne spustiť pracovný inkubátor pre zdravotne znevýhodnených študentov s cieľom minimalizovať bariéry medzi univerzitným a pracovným prostredím a podporiť rovnaký prístup k zamestnávaniu vzdelaných absolventov so špecifickými potrebami.

Významné miesto v práci univerzity bude aj v akademickom roku 2018/2019 patriť internej a externej komunikácii. EU v Bratislave má vypracovaný akčný plán marketingových aktivít na roky 2017 – 2019, ktorý vychádza z aktuálnych potrieb rozvoja univerzity, prispôsobovania sa meniacim sa podmienkam na trhu, a taktiež z misie a vízie univerzity. Zámerom dokumentu je posilnenie značky EUBA na trhu vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a v širšom stredoeurópskom regióne, ako aj u relevantnej verejnosti. Kľúčovými segmentmi, na ktoré sa marketingové aktivity zameriavajú, sú predovšetkým uchádzači o štúdium na EU v Bratislave, existujúci študenti univerzity, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, partneri z hospodárskej praxe a verejného sektora, absolventi, ako aj odborná, mediálna a iná verejnosť.

„Na začiatku nového akademického roka 2018/2019 Vám všetkým prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu. Všetkým študentom prajem veľa študijných úspechov, a osobitne študentom, začínajúcim štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prajem, aby sa im štúdium na univerzite páčilo, aby rozhodnutie študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave nikdy neoľutovali“, dodal na záver svojho prejavu Ferdinand Daňo.

Otvorenia sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, ktorá vo svojom príhovore zaželala všetkým študentom a zamestnancom univerzity veľa úspechov a nápadov pri tvorivej činnosti a veľa síl pri realizácii náročných úloh a štúdiu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Za architektonickým unikátom Apúlie cestujte do mestečka Alberobello.


INZERCIA 2 h

Západoslovenská distribučná prinavráti koridoru pod VVN vedení v Pečnianskom lese prírodný charakter


INZERCIA 16 h

Aký je rozdiel medzi palivami na čerpacích staniciach a tými, ktoré poháňajú monoposty F1?


16 h
SkryťZatvoriť reklamu