SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky
INZERCIA

EUBA otvorila ďalší zrekonštruovaný blok študentského domova

Ekonomická univerzita v Bratislave otvorila ďalší zrekonštruovaný blok študentského domova Horský park Prokopa Veľkého 41

EUBA otvorila zrekonštruovaný blok študentského domova Horský parkEUBA otvorila zrekonštruovaný blok študentského domova Horský park (Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave)

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, spoločne s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou otvorili zrekonštruovaný blok B v študentskom domove Horský park Prokopa Veľkého 41 v Bratislave.

Študentský domov Horský park Prokopa Veľkého 41 bol dokončený a daný do užívania v októbri 1948. Má ideálnu polohu priamo pri mestskom parku bratislavského Starého Mesta Horský park a tvorí ho 7 blokov, v ktorých je počas akademického roka ubytovaných viac ako 380 študentov v 245 izbách.

Vďaka finančnej podpore zo strany vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné realizovať rekonštrukcie jednotlivých študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom univerzity sa týmto spôsobom snažíme zabezpečovať vytvorenie priaznivých podmienok pre ich ubytovanie a štúdium počas ich prechodného pobytu v Bratislave, pretože študentské domovy univerzity sa stávajú až pre 97% študentov z mimo Bratislavského kraja ich prechodným domovom. Je preto dôležité, aby mali vytvorené primerané pohodlie“, povedal rektor univerzity Ferdinand Daňo.

Vláda SR uvoľnila v roku 2018 prvých 20 miliónov EUR z prisľúbených 50 miliónov EUR na rekonštrukcie študentských domovov na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave získala z prvého balíka 1 milión EUR. Z tejto sumy boli a sú postupne financované investičné akcie – rekonštrukčné práce v študentskom domove Horský park, zakúpenie interiérového vybavenie pre ŠD Ekonóm, Horský park a Starohájska 4 a 8 a taktiež komplexné poradenstvo a audit energetických služieb pre všetky študentské domovy univerzity.

Počas rekonštrukcie bloku B v študentskom domove Horský park boli kompletne vymenené rozvody tepla a vody, elektroinštalácia, internetové rozvody, svietidlá, podlahy, dvere a okná v jednotlivých izbách a v spoločných priestoroch. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác aj na blok A tohto študentského domova,“ doplnila riaditeľka Centra univerzitných a podnikateľských služieb EU v Bratislave Helena Kuchyňková.

Do správy EU v Bratislave patrí 8 študentských domovov (sedem v Bratislave a jeden v Košiciach), a všetky študentské domovy majú za sebou dlhú históriu a nejaký vek, čo sa odzrkadľuje aj na stave ich interiéru a exteriéru.

EU v Bratislave investovala do rekonštrukcie a obnovy študentských domovov od roku 2005 4,8 milióna EUR aj vďaka účelovej dotácii z ministerstva. Vo veľkej miere boli financie investované do komplexných rekonštrukcií jednotlivých blokov študentských domov, rekonštrukcií trafostaníc, výmeny okien, do obnovy interiérového vybavenia, ako aj na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli internátu Horský park. V súčasnosti je univerzita pripravená realizovať ďalšie etapy rekonštrukcie a obnovy študentských domovov, na ktoré prebieha výberové konanie. Proces komplexného poradenstva pri príprave a obstarávaní rekonštrukcie budov formou garantovanej energetickej služby vytvorí podmienky pre využitie tejto služby v záujme zníženia energetickej náročnosti študentských domovov univerzity.

Na rekonštrukciu ďalších študentských domovov EU v Bratislave je však potrebné v najbližších rokoch získať a následne investovať ďalšie nemalé finančné prostriedky, presahujúce niekoľko miliónov EUR, vďaka čomu by študenti univerzity dostali do užívania moderné študentské domovy v Bratislave a v Košiciach.

Ekonomická univerzita v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 105 000 absolventov. Momentálne má 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov.

EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).

Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

DOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka s najžiadanejšími službami.

22. jan

Slovenská investičná skupina pôsobí na trhu od roku 2009.

22. jan

Tropické pláže, more, pamiatky, africké safari. Kde hľadať skvosty Zanzibaru?

22. jan