SME
Utorok, 11. august, 2020 | Meniny má ZuzanaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) a jej založenie

Porovnanie agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Porovnanie agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v § 29 je ADZ definovaná ako agentúra, ktorázamestnáva občana v pracovnom pomere. To je základný rozdiel v porovnaní so sprostredkovaním zamestnania za úhradu. ADZ teda uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, aj keď uchádzač bude pridelený len dočasne k jeho užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce na území Slovenskej republiky pod jeho vedením. Tieto požiadavky sú v súlade so Zákonníkom práce.

Iný postup je pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Vtedy podnikateľ uchádzačovpriamo nezamestnáva, ale im sprostredkuje prácu u iného zamestnávateľa. Má však s uchádzačmi uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní práce.

Na prevádzkovanie ADZ nie je potrebné živnostenské oprávnenie, ale len povolenie od ústredia práce. Na činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu je potrebné požiadať o vydanie osvedčenia na príslušný okresný úrad - odbor živnostenského podnikania. Vtedy je potrebné nahlásiť aj zodpovedného zástupcu, pretože nepôjde o voľnú živnosť.

Popis vykonávanej činnosti ADZ

Ku každej žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnostiagentúry dočasného zamestnávania sa prikladá projekt vykonávania činnosti ADZ. Ten musí obsahovať hlavne údaje o žiadateľovi, jeho skúsenosti v danej oblasti na trhu práce, popis jeho silných a slabých stránok. Taktiež má obsahovať popis zdrojov a investícií, ktorými disponuje a spôsob získavania uchádzačov o zamestnanie. Celú osnovu predkladaného projektu je možné si pozrieť na stránke ústredia práce.

§ 58 Zákonníka práce - dočasné priradenie

ADZ v rámci svojej činnosti môže dočasne prideliť svojho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi. Podľa Zákonníka práce § 58 sa však požaduje:

 • vypracovaná pracovná zmluva medzi zamestnancom a ADZ
 • dohoda medzi ADZ a zamestnávateľom.

Pracovná zmluva uzatvorenámedzi zamestnancom a ADZ na dobu určitú musí obsahovať:

 • sídlo a názov dočasného zamestnávateľa
 • dobu, na ktorú sa dohodlo dočasné pridelenie
 • deň, od kedy dočasné pridelenie vzniklo
 • druh práce a miesto výkonu práce
 • mzdové podmienky
 • dátum skončenia práce
 • podmienky, za akých je možné jednostranné ukončenie výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Náležitosti dohody uzatvorenejmedzi ADZ a zamestnávateľom:

 • meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia prideleného zamestnanca
 • miesto trvalého pobytu zamestnanca
 • miesto výkonu práce
 • doba, ktorá je dohodnutá na dočasné pridelenie
 • deň nástupu na výkon práce prideleného zamestnanca
 • mzdové podmienky
 • pracovné podmienky dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť rovnaké ako u zamestnanca užívateľského zamestnávateľa
 • podmienky ukončenia dočasného pridelenia pre zamestnanca alebo užívateľského zamestnávateľa pred uplynutím doby dočasného pridelenia
 • číslo a dátum rozhodnutia povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso

Znovu objavujeme pochúťky našich starých rodičov.

Tlačové správy

Uľahčujeme ľuďom s hendikepom nastupovanie do automobilu

Nastupovanie do automobilu nemusí byť pre každého jednoduché. Firma ARES preto prináša pomôcky, ktoré nastupovanie uľahčujú.

Presadacie zariadenie pre vozičkárov
Tlačové správy

Modesta Real Estate helps acquire a 13-ha development site

The firm advised Prologis, the global leader in logistics real estate, on the acquisition of the site, which is in high demand.