SME
Sobota, 20. august, 2022 | Meniny má Anabela

Čo funguje v českom obchodnom registri lepšie ako na Slovensku

V Českej republike majú notári s účinnosťou od 1. januára 2015 právomoc na žiadosť oprávnenej osoby vykonať zápis do VR.

Čo funguje v českom obchodnom registri lepšie ako na Slovensku

V Českej republike majú notári s účinnosťou od 1. januára 2015 právomoc na žiadosť oprávnenej osoby vykonať zápis do verejného registra ( Tretia časť zákona č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Notár vykoná zápis na žiadosť osoby, ktorá je oprávnená k podaniu návrhu na zápis, ak táto žiadosť spĺňa zákonom stanovené podmienky ( § 108 zákona č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) .

Notári majú právomoc vykonávať zápisy nielen do obchodného registra (prvozápisy, výmazy právnických osôb, zápisy fúzií a iných zmien - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), ale taktiež aj zapisovať skutočnosti do obdobných verejných registrov (nadační rejstřík, rejstřík spoločenství vlastníků jednotek). Hlavným cieľom zavedenia inštitútu priamych zápisov bolo zjednodušenie a zrýchlenie procesu vykonávania zápisov do verejných registrov (zatiaľ čo pri zápise na registrovom súde prebieha súdne konanie, notár o vykonaní zápisu žiadne konanie nevedie).

Náklady pri priamom zápise notárom sú v zásade porovnateľné s nákladmi pri zápise súdom. Spravidla sú dokonca mierne nižšie, pretože odmena notára za zápis predstavuje približne 300 Kč. Okrem toho sa však samozrejme platí aj poplatok, ktorý je taktiež nižší, ako keby sa návrh podával priamo na súd.

Notár nevykonáva zápis do obchodného registra na základe návrhu (formulára), ale priamo na základe žiadosti oprávneného subjektu. Žiadosť je oprávnená podať tá osoba, ktorá by inak bola oprávnená podať návrh na zápis na súd. Zákon nestanovuje formálne náležitosti takejto žiadosti a v praxi ide skôr o dohodu s notárom o tom, čo má oprávnená osoba záujem do registra zapísať.

Medzi výhody priamych zápisov môžeme zaradiť:

  1. Priama komunikácia a predchádzanie problémom pri zápise

Vďaka priamej komunikácii s notárom je možné odkomunikovať všetky komplikované a nejasné záležitosti v dokumentoch a taktiež aj ďalšie potrebné informácie priamo s notárom, ktorý bude všetky skutočnosti spisovať, a tak sa vyvarovať možných nepresností, ktoré by mali za následok predĺženie celého procesu vykonania zápisu.

  1. Rýchlosť

Oproti zápisom vykonávanými registrovými súdmi je priamy zápis notárom omnoho rýchlejší. Ak sú notárovi predložené všetky potrebné podklady a informácie o spoločnosti, môže byť nová spoločnosť zapísaná aj v ten istý deň.

  1. Cena

Ceny priamych zápisov do registrov notárom sú vo väčšine prípadov nepatrne nižšie ako poplatky registrovému súdu, a to najmä v prípadoch, ak je na zápis zmeny v obchodnom registri potrebná notárska zápisnica. V prípade prvozápisu s.r.o. ide o 2 000 Kč, pri prvozápise a.s. o 2 700 Kč. Pri zmene konateľa (pri ktorom zákon nevyžaduje notársku zápisnicu) ide o necelých 1 000 Kč. Celkové poplatky pri prvozápise s.r.o. sú teda nasledujúce: - vyhotovenie notárskej zápisnice (cca 5 000 Kč + DPH), notársky zápis o osvedčení pre zápis do OR (cca 1 000 Kč + DPH), zápis do verejného registra a úhrn úkonov spojených so zápisom (300 Kč + DPH), súdny poplatok za zápis skutočností do OR vykonaný notárom (2 700 Kč)- výsledná suma je cca 9 000 Kč. Pokiaľ ide o poplatky pri zápise spoločnosti registrovým súdom, ide o sumu cca 11 000 Kč (vyhotovenie notárskej zápisnice cca 5 000 Kč + DPH, súdny poplatok 6 000 Kč). Pri zápise skutočností, na ktoré sa nevyžaduje spísanie zápisnice, môžu byť poplatky u notára mierne vyššie (napr. súhlas valnej hromady s prevodom obchodného podielu v s.r.o.).

Priamy zápis do obchodného registra by mal byť aj inšpiráciou pre Slovensko, pričom by ho mohli vykonávať nie len notári ale aj advokáti a iné registrované subjekty.

Pokiaľ potrebujete vykonať zápis v českom obchodnom registri,založiť s.r.o. v Českej republike alebo kúpiť s.r.o. registrovanú na DPH v Čechách s.r.o., tak sa obráťte na odborníkov, ktorý Vám ušetria peniaze a čas. Spoľahlivým partnerom je firma eTuls, ktorá ma pobočky nie len v Prahe ale aj v Bratislave.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pripravené sú hodnotné ceny, tombola aj bohatý sprievodný program.


INZERCIA 12 h

50 percent áut, ktoré boli registrované pred embargom, je stále funkčných.


INZERCIA 19. aug

Hyundai chce spojiť ľudí v záujme trvalej udržateľnosti.


INZERCIA 19. aug
SkryťZatvoriť reklamu