SME
Sobota, 10. december, 2022 | Meniny má Radúz

Fakulta posiela čerstvých inžinierov rovno do práce

Ponúka perspektívne a žiadané technické odbory.

KOŠICE. Možnosť spolupracovať už počas štúdia s firmami, ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi, je jednou z výhod, ktoré ponúka Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Z jej absolventov sa po ukončení inžinierskeho štúdia stávajú plnohodnotní zamestnanci významných priemyselných spoločností. FMMR sa totiž svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem.

To, že FMMR reálne ponúka na trh práce kvalitných a šikovných ľudí, dokazujú príbehy študentov, ktorým sa podarilo v krátkom čase po štátniciach zamestnať v odbore.

Divízny závod Vysoké pece s ponukou miesta

Adrián Bitto ukončil inžinierske štúdium v máji tohto roku. Na FMMR začal študovať v roku 2014 v odbore „Hutníctvo“, v súčasnosti je známy pod názvom "Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ".

Bez zamestnania dlho neostal, v krátkom čase po štátniciach sa zamestnal v U.S. Steel Košice, kde pracuje pre divízny závod Vysoké pece.

„Dostať sa k tejto práci nebol problém, keďže som rok stážoval na danom mieste a na základe odporúčania od vedúceho ma oslovili s ponukou stáleho pracovného pomeru s podmienkou úspešného ukončenia inžinierskeho štúdia,“ opisuje Adrián svoju rýchlu a krátku cestu za prácou.

Ochotný a priateľský prístup

Z dosiahnutého pracovného cieľa je nadšený, pretože ako sám hovorí, robí to, čo ho baví.

„Za to celé môžem vďačiťFMMR, ktorá spolupracuje so spoločnosťou U.S. Steel Košice a aj preto som sa bez problémov dostal k stáži v danej firme.

Celý pedagogický zbor z Ústavu metalurgie je nadmieru ochotný pomôcť svojím priateľským prístupom. Preto som sa na ústave cítil takmer tak dobre ako doma.“

Pridaná hodnota

Oslovený študent Adrián zároveň konštatuje, že súčasná transformácia fakulty vedie k atraktívnejším rozsiahlejšie aplikovateľnejším osnovám, a to aj mimo hutníctva, hlavne v oblasti softvérových zručností, čo by mohlo osloviť budúcich študentov.

„Okrem technologických vedomostí si zlepšíte taktiež rétoriku, osvojíte si manažérske zručnosti a odborné vystupovanie, čo zvyšuje vašu hodnotu pri umiestnení sa na pracovnom trhu,“ odkazuje nádejným adeptom na štúdium na FMMR.

Práca počas štúdia výhodou

Daniela Pancáková vyštudovala odbor Environmentálne inžinierstvo ešte na Hutníckej fakulte TUKE, ktorá sa neskôr premenovala na FMMR.

Spomedzi študijných programov ju najviac oslovilo Spracovanie a recyklácia odpadov. Štúdium ukončila ešte len tento rok, netrvalo dlho a zamestnala sa vo firme Magna PT, s.r.o. v Kechneci, ktorá sa zaoberá výrobou prevodoviek.

Z prípravy sa vykľula práca

Daniela pracovala pre túto spoločnosť ešte ako študentka, čo sa ukázalo ako mimoriadne výhodné, keďže sa tak mohla zúčastniť interných výberových konaní v tejto firme.

„Vo februári som sa na jedno prihlásila a vyšlo to. Jednoduché to však nebolo, musela som sa zúčastniť riadneho procesu výberového konania, ktoré pozostávalo z pohovoru, skúšok a školenia. Pri pohovore sa nebralo vôbec do úvahy, že končím štúdium a budem čerstvá absolventka. Preto som ani nepočítala s tým, že by ma zobrali na trvalý pracovný pomer a skôr som to brala ako skúsenosť, ktorá by ma pripravila na prípadné ďalšie pohovory po škole,“ opisuje svoju snahu o získanie práce, ktorá sa jej napokon vyplatila.

Zaradenie do pracovného procesu bolo pre mladú absolventku pomerne hektické, keďže nastúpila v marci, popri tom ešte dokončovala diplomovú prácu, pripravovala sa na štátnice a aj tie prebiehali súčasne s Danielinou adaptáciou na nové pracovné miesto.

„Ako som spomínala, žiadne študijné voľno u mňa nebolo možné, takže doteraz si odrábam vynechané hodiny v práci kvôli štátniciam. Na druhej strane a s odstupom času to už beriem ako výhodu, lebo som nešla na štátnice s pocitom, že ma čaká úrad práce.“

Množstvo skúseností nahralo úspech

To, že sa zamestnala vo firme, ktorá sa dotýka ňou vyštudovaného oboru považuje Daniela čiastočne za šťastie a čiastočne za vydreté víťazstvo.

„Vzhľadom na to, že som ešte študovala, všetok voľný čas mimo školy som venovala firme, v ktorej aj súčasne pracujem. Takisto to bola aj zhoda okolností že sa hľadalo voľné pracovné miesto na moju pozíciu v čase ukončenia môjho štúdia. Takisto som počas štúdia praxovala aj v iných spoločnostiach (CRH,a.s, U.S.Steel Košice, s.r.o), čo mi množstvom získaných skúseností nahralo v mojom úspechu.“

Za najväčšie pozitívum štúdia na FMMR Daniela považuje ľudí, ktorí tam pôsobia. „Vždy som si zakladala na dobrom kolektíve a FMMR ho má viac než dobrý. Pedagógovia ma nebrali ako študentku, ale skôr ako ich kolegyňu. S mnohými z nich sme ostali aj po skončení štúdia v kontakte. Ďalšou výhodou je snaha fakulty spolupracovať s podnikmi a dáva ponuky stáží a praxe svojim študentom v týchto spoločnostiach. Aj keď sa tam študenti nie vždy zamestnajú, ten čas a skúseností získané v reálnych podnikoch im už nikto nezoberie. A navyše, sú to asi najvýraznejšie položky v životopise.“

Výnimočný fakultný tímový duch

Daniela oceňuje, že mohla absolvovať množstvo exkurzií, pričom pre pedagógov nebolo vždy jednoduché ich pre študentov vybaviť.

„Tieto exkurzie mali pre mňa veľmi obohacujúci účinok. Bola som v rôznych spoločnostiach na strednom a východnom Slovensku, kde som sa dozvedela veľa nového o ich výrobnom programe a zároveň som získala kontakty pre budúcu možnú spoluprácu.“

Budúcim študentom odporúča študovať na FMMR najmä pre pracovné príležitosti počas štúdia, pričom vyzdvihuje spoluprácu FMMR s U.S. Steel Košice.

„V neposlednom rade, prečo si vybrať FMMR je jedinečný kolektív. FMMR má výnimočného fakultného tímového ducha. Organizujeme a zúčastňujeme sa množstva akcií (salamandrové dni, akademická Banská Štiavnica, šachťák, cechovácia, mikuláš, vianočná kapustnica atď...). Štúdium sa dá naozaj veľmi pekne spríjemniť, keď sa chce,“ uzatvára Daniela.

Ponuka prišla z miesta stáže

Martin Höcht je ďalším z radov absolventov FMMR, ktorý si to krátko po získaní inžinierskeho titulu namierili do U.S. Steelu Košice.

Ako vyštudovaný inžinier v odbore „Materiálové inžinierstvo“ pracuje na oddelení Výskumu a Vývoja U.S. Steel Košice, kde sa zaoberá vývojom a optimalizáciou vlastností pocínovaných obalových ocelí.

Prostredie košických oceliarní mu po nástupe do pracovného pomeru nebolo cudzie, keďže tam počas inžinierskeho štúdia absolvoval celoročnú prax, ako aj letnú stáž študentov vysokých škôl.

„Pred ukončením štúdia ma spoločnosť U. S. Steel Košice oslovila s ponukou práce na oddelení, kde som predtým praxoval a ja som túto ponuku prijal. Ako asi každý absolvent som rád, že som dostal šancu pracovať v odbore, ktorý som študoval. Vďaka štúdiu na fakulteFMMR som získal potrebné teoretické a praktické vedomosti, ku ktorým sa neustále vraciam a využívam ich pri práci.“

Moderné študijné odbory

Medzi pozitívami štúdia na takejto fakulte menuje možnosti študovať lukratívne a moderné študijné programy, či už na bakalárskom, inžinierskom alebo doktorandskom štúdiu, ktoré majú svoje uplatnenie v súčasnosti, ako aj budúcnosti.

„Študentom by som v krátkosti odkázal, že absolventi s technickým zameraním sú a budú čoraz viac žiadaní na trhu práce. Ak má študent chuť rozvíjať svoje vedomosti v oblasti nielen bežne používaných, ale aj progresívnych materiálov, metalurgie alebo recyklácie a následne pracovať v danom odvetví, tak fakultaFMMR je vhodnou a správnou voľbou.“

Ambasádorka ústavu

SoňuKötelešovú to už na strednej škole ťahalo k ekológii. Aj v takomto mladom veku si uvedomovala, aké je pre ľudstvo dôležité zdravé životné prostredie. Zdôrazňuje, že táto téma je naozaj významná a je potrebné sa jej venovať dnes, zajtra, v budúcnosti a netreba ju ignorovať.

Aj preto je rada, že som sa mohla zamestnať v stopercentnej dcérskej spoločnosti U.S.Steel Košice – Ferroenergy s.r.o., v ktorej pracuje ako špecialista pre environment a systémy manažérstva kvality.

Do košických oceliarní nastúpila po absolvovaní letnej stáže v spoločnosti potom, ako úspešne vyštudovala na bývalej Hutníckej fakulte (predchodca FMMR) TUKE na Ústave recyklačných technológií.

Po získaní inžinierskeho titulu v roku 2017 sa stala aj ambasádorkou Ústavu recyklačných technológií.

Už počas štúdia na vysokej škole som sa naozaj snažila vyniknúť spomedzi ostatných študentov aby som sa hlavne odlíšila od ostatných svojim životopisom a bola pre trh práce o niečo zaujímavejšia. Pre mňa bolo najdôležitejšie aby som robila niečo zmysluplné vo svojom odbore a preto som sa rozhodla poslať svoj životopis a absolvovala letnú stáž, ktorú U.S. Steel Košice ponúkal študentom vysokých škôl 1.ročníka inžinierskeho štúdia.“

V prvej desiatke

Po ukončení štúdia sa prebojovala medzi prvú desiatku študentov, ktorým ponúkli rovno po absolvovaní štúdia prácu na plný úväzok.

„S nadšením som prácu prijala a vo firme pracujem dodnes. Takže ak mám odpovedať na otázku či to bolo jednoduché tak pre mňa určite, keďže som hneď po štátniciach smerovala k podpisu zmluvy.“

Soňa radí absolventom stredných škôl, ktorí ešte váhajú, kam si podať prihlášku na vysokú školu, aby si ujasnili, čo chcú študovať a čo by chceli do budúcna robiť.

Jasná voľba

„Je potrebné, aby ste sa rozhliadli, možno trošku predvídali a naozaj pozreli na to, čo reálne trh bude potrebovať aj o päť rokov, keď školu úspešne dokončíte, poprípade budete vedieť skúsenosti naberať už počas štúdia niekde na stáži alebo brigáde a, že aj váš voľný čas môžete využiť nejako kreatívne v spoločnosti pracujúcej vo vašom odbore.“

Pre Soňu bol výber školy i zamestnávateľa jasná voľba. „Už na strednej škole som vedela, že chcem pracovať v spoločnosti, ktorá patrí medzi najväčšie priemyselné firmy na Slovensku a v zahraničí a FMMR mi to celé umožnila a podporila ma.“

Ak ste sa rozhodli aj v tomto čase po ukončení strednej školy študovať na FMMR TUKE, stále máte šancu podať si do 31. augusta 2020 prihlášku. Bližšie informácie nájdete na webovej doménehttp://fmmr.tuke.sk/.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

     Najčítanejšie správy na SME

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Vianočné nákupy sú v plnom prúde, no vonkajšie okolnosti ich výrazne ovplyvňujú nákupy Slovákov.


     16 h

     Spoločnosť Freshfields otvára nové Business Services Centre v Bratislave na Slovensku.


     9. dec

     Inšpirujte sa tipmi na osvedčené hotely s kvalitnými službami a dobrými cenami.


     INZERCIA 9. dec
     SkryťZatvoriť reklamu