SME
Sobota, 28. január, 2023 | Meniny má Alfonz

Fakulta vychováva moderných vedcov

Skúmajú svet materiálov, procesy v metalurgii a význam recyklácie.

KOŠICE. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa radí medzi moderné fakulty s dlhodobými tradíciami.

Úzko spolupracuje s viacerými významnými spoločnosťami, ktoré ponúkajú jej študentom stáže a tí tak majú uľahčenú cestu k pracovnému miestu.

Medzi absolventmi inžinierskeho štúdia na FMMR sa tiež nájdu takí, ktorí sa rozhodnú zotrvať na akademickej pôde a venovať sa vedeckej práci.

Doba rýchlo napreduje a tak má výskum a vývoj v oblasti materiálov a inžinierstva kvality, metalurgie a recyklácie významnú úlohu.

Horúca téma emisií

Jedným z inžinierov, ktorí neodolali akademickému prostrediu je doktorand Slavomír Hubatka, ktorý nastúpil na odbor Hutníctvo na FMMR TUKE v roku 2015. Kým študoval, pracoval tak ako mnohí iní študenti FMMR pre spoločnosť U.S. Steel Košice.

V košických oceliarňach absolvoval letnú brigádu, celoročnú a letnú stáž. „Najzaujímavejšia bola pre mňa celoročná stáž, počas ktorej som sa venoval problematike emisií v rámci Európskeho systému povoleniek spojenej s oceliarenským priemyslom. K riešeniu tohto problému som sa dostal vďaka projektu FMMR v spolupráci s U.S. Steel Košice.“

Slavomír hovorí, že počas štúdia mal možnosť získať pracovné skúsenosti v odbore a venovať sa ním preferovanej problematike vrátane horúcich tém, akými sú emisie, ich znižovanie a dopad na priemysel.

„Zoznámil som sa s metalurgickým priemyslom na Slovensku a na vedeckých konferenciách som sa stretol nielen s predstaviteľmi priemyslu v rámci Slovenska ale aj krajín V4. Najväčším pozitívom fakulty je priestor pre študenta na jeho osobný rozvoj a realizáciu a je na rozhodnutí každého študenta či túto možnosť využije.“

Orientácia aj na mimoslovenský priemysel

Počas svojho doktorandského štúdia sa chce venovať matematickej simulácií prúdenia tekutín v metalurgických reaktoroch, ich optimalizácií a inovácií.

„Prostredníctvom simulácie je možné nahradiť finančne a časovo náročný prevádzkový experiment využitím modelu.“

Popri štúdiu sa plánuje naďalej zapájať do témy emisií a rozširovať svoj obzor v aktuálnych oblastiach presahujúcich rámec slovenského priemyslu.

Prax z akademickej pôdy

Dušan Klein je interným doktorandom na Ústave recyklačných technológií FMMR. Inžiniersky titul získal v odbore spracovanie a recyklácia odpadov.

Konštatuje, že jeho cieľom od začiatku bolo zostať na fakulte po ukončení inžinierskeho štúdia.

„Počas štúdia, v čase keď moji spolužiaci absolvovali stáže v rôznych spoločnostiach, som ja pracoval na projekte, a teda získaval prax priamo na fakulte. Táto skúsenosť mi pomohla lepšie pochopiť fungovanie fakulty aj mimo vyučovací proces, a zároveň bola dobrým odrazovým bodom pre zotrvanie na fakulte po ukončení štúdia.“

Zaoberá sa recykláciou kovov

S pozíciou doktoranda na FMMR je Dušan veľmi spokojný. A prečo si vybral vedecký život?

„Hlavným dôvodom bolo pre mňa to, že ma baví práca v laboratóriu. Zaoberám sa získavaním kovov z priemyselných odpadov. Nakoľko je dnešný svet založený na elektronike, a tá nemôže fungovať bez kovov, je dôležité zabezpečiť ich dostatok. Ich zásoby v primárnych surovinách sú obmedzené, preto všetky nové poznatky možností recyklovania kovov pomôžu nie len fakulte v podobe odborných publikácií, ale aj šetreniu prírodných zdrojov.“

Štúdium na FMMR hodnotí Dušan ako zaujímavé a to či už z pohľadu obsahu jednotlivých predmetov, prepojenia s praxou, ale aj vedeckého výskumu.

„Počas štúdia som okrem teoretických vedomostí nadobudol aj praktické znalosti z práce v laboratóriu. Tiež som získal mnoho informácií z exkurzií vo vybraných spoločnostiach, kde som sa mohol porozprávať priamo s ľuďmi z praxe.“

Ako hlavné dôvody prečo študovať na FMMR uvádza prepojenie s praxou – exkurzie, stáže, bakalárske a diplomové práce zamerané na riešenie konkrétnych požiadaviek priemyslu, odborný a zároveň priateľský prístup pedagógov a bohatý spoločenský život na fakulte.

Prestúpil od strojárov

Dávid Csík je už prijatý na doktorandské štúdium v odbore Náuka o materiáloch. Inžinierske štúdium v odbore Materiálové inžinierstvo skončil tento rok. Dizertačnú prácu bude robiť na Slovenskej Akadémie Vied (SAV) v Košiciach na Ústave materiálového výskumu. Venovať sa v nej bude téme týkajúcej sa nových lítium iónových batérií, ktorej aktuálnosť je podľa neho nepochybná.

„Podľa mojich informácií je téma batérií pomerne nová a výskum na FMMR a SAV KE má veľký potenciál. Aj preto by sme chceli spolu s kolegami túto možnosť čo najviac využiť.“

Svoje štúdium najprv začal na Strojníckej fakulte TUKE v roku 2014. Po riadnom ukončení prvého ročníka ho zaujala náuka o materiáloch, preto krátko nato prestúpil na FMMR a stal sa poslucháčom prvého ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Materiály.

Teória spätá s praxou

Za v eľké pozitívum štúdia nafakulte Dávid považuje to, že počas neho spolu s ďalšími študentmi absolvoval mnoho exkurzií, napríklad aj na SAV v Košiciach, „kde sme mohli nielen vidieť ako prebieha výskum, ale zároveň sme dostali možnosť namerané výsledky vyhodnocovať a diskutovať o nich.“

Za obrovský prínos považuje, že forma výučby na FMMR nie je len o teoretických základoch, ale aj o praxi: „študenti majú možnosť si vyskúšať rôzne metódy skúšania materiálov, vyhodnocovať ich štruktúry a analyzovať ich vlastnosti.“

Rovnako hodnotí, že laboratóriá na fakulte sú vybavené tak modernými špičkovými, ako aj „služobne staršími“, ale dodnes funkčnými zariadeniami.

„Študenti tak majú možnosť si uvedomiť, aký veľký progres v technológiách nastal v posledných desaťročiach. Veci okolo nás pozostávajú z rôznych materiálov od prírodných až po umelé, od jednoduchých zliatin až po komplexné kompozity. Študenti na fakulte sa naučia tieto materiály vyrábať, analyzovať ich vlastnosti, a následne ich aplikovať v technickej praxi,“ opisuje Dávid, čo ho na štúdiu na FMMR oslovilo.

Ak ste sa rozhodli aj v tomto čase po ukončení strednej školy študovať na FMMR TUKE, stále máte šancu podať si do 31. augusta 2020 prihlášku. Bližšie informácie nájdete na webovej doménehttp://fmmr.tuke.sk/.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prečo je pre telo prínosom?


11 h

Cambridge International School: Preparing your child for today's rapidly changing world.


16 h

Faculty of Management, Comenius University Bratislava, offers a program Management accredited in the English language.


16 h
SkryťZatvoriť reklamu