SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

135. výročie založenia školy

V dnešných dňoch oslavuje SOŠ automobilová 135. výročie jej založenia

135. výročie založenia školy

Škola bola založená 1. novembra 1885 ako Riadna a prípravná remeselná škola v slobodnom kráľovskom meste Košice s mnohými učňovskými remeslami. Od tej doby prešla viacerými premenami a modernizáciami v oblasti zmeny názvu, zamerania, vzdelávania a pôsobenia na trhu práce. Od roku 2009 nesie názov Stredná odborná škola automobilová.

V dnešných dňoch školského roka 2020/2021 oslavujeme 135. výročie založenia tejto významnej inštitúcie.

Jednou z výrazných foriem získania finančných zdrojov na zabezpečenie modernizácie a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj priestorových a materiálno-technických podmienok školy, je zapájanie sa do rôznych projektov, ktorých vyhlasovateľmi, resp. realizátormi je buď EÚ, MŠVVaŠ SR, iné ministerstvá a inštitúty. Z najúspešnejších možno spomenúť nasledujúce:
„Učíme efektívne a moderne - inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP”
„Zvýšenie úrovne vyučovania AO odborov s podporou grafických systémov“
„SOŠ automobilová – brána do tvojej profesijnej budúcnosti“
„Dažďové záhrady“
a iné.

V školskom roku 2018/2019 na post súčasnej riaditeľky nastupuje RNDr. JANA VARGOVÁ, vďaka ktorej sa rekonštruujú a modernizujú priestory školy a dielní, zlepšuje sa vybavenosť školy, realizovalo sa celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti a súťaže Zenit a prebiehajú nové projekty. Aktuálne ide o projekt s NFP z európskych štrukturálnych a investičných fondov „Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. V rámci projektu zvyšujeme digitalizáciu školy, zdokonaľujeme jej odbornú vybavenosť a pomocou extra hodín poskytujeme priestor pre rozširovanie základných vedomostí a zručností vo vzdelávaní.

Špecifické postavenie SOŠ automobilovej medzi ostatnými strednými školami je dané predovšetkým tým, že pripravuje žiakov na výkon povolaní v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a dopravnom priemysle. Veľká pozornosť sa venuje praktickej príprave žiakov, od roku 2012 má ako jediná v Košickom samosprávnom kraji zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre automobilový priemysel a od školského roku 2015/2016 pripravuje študentov na povolanie aj v duálnom systéme vzdelávania. Silnými a stabilnými partnermi v duálnej forme sú najmä VSD a. s., U. S. Steel s. r. o.

Dnes pokračujeme v tradíciách rozvoja našej školy v rámci Košického samosprávneho kraja
v odboroch, ktoré sú nám vlastné.

študijné odbory s výučným listom a maturitou:

AUTOTRONIK

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY V DOPRAVE A PRIEMYSLE

MECHANIK ELEKTROTECHNIK OBLASŤ SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA, OBLASŤ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

učebné odbory s výučným listom:

AUTOOPRAVÁR SO ZAMERANÍM: MECHANIK, ELEKTRIKÁR, KAROSÁR, LAKOVNÍK

Naši žiaci sa presadzujú nielen v celoslovenských technických súťažiach, ale aj v medzinárodných. Obsadzujú popredné miesta v súťažiach ZENIT, ENERSOL, SOČ, Autoopravár Junior. Duálna forma výučby, v ktorej naša škola pokračuje v spolupráci s autoopravárenskými spoločnosťami je jednou z perspektívnych ciest priblíženia sa odbornej praxi a aj vyššej zamestnanosti našich absolventov.

Poslaním školy je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania, budú schopní splniť požiadavky doby a budú prispôsobení trhu práce. Sme školou modernou, širokospektrálnou, personálne, materiálne a technicky dobre vybavenou, vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie uchádzačov schopných uplatniť sa na spomínanom trhu práce. Za širokospektrálnosťou sa skrývajú rôzne formy štúdia, t.j. nielen denné, ale aj nadstavbové denné a diaľkové, externé skupinové s cieľom získania výučného listu v autoopravárenstve, ak už majú iné odborné strojárske alebo elektrotechnické vzdelanie.
Pod flexibilitou školy rozumieme pružne reagovať na často a rýchlo sa meniacu situáciu v legislatíve, na trhu práce, v požiadavkách podnikateľských subjektov.

Odbornosť vzdelávania zabezpečujú špecializované učebne zamerané na jednotlivé študijné a učebné odbory vybavené odbornými pomôckami, reálnymi súčiastkami z rôznych druhov automobilov, s ktorými žiaci prichádzajú do kontaktu v praxi. Všetky učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, dataprojektorom s pripojením na internet a audio systémom.

Odborná praktická príprava prebieha na externých pracoviskách v autorizovaných servisoch a dielňach odborného výcviku na Jarmočnej a Bielocerkevskej ulici. Žiaci sa v rámci praktického – odborného výcviku podieľajú na výkone praktických prác v rámci zákazkovej činnosti, uskutočňujú opravy motorových vozidiel, vyrovnávanie poškodených časti karosérii po haváriách, prípravy vozidiel na kontroly v rámci STK motorového vozidla, autoelektrikárske práce v rámci elektrického - elektronického vybavenia. Keďže v dielni je umiestnené zariadenie na prezúvanie pneumatík a vyvažovačka kolies, počas jesennej a jarnej sezóny vieme v rámci zákazkovej činnosti uspokojiť zákazníkov aj v tejto činnosti. Žiaci počas štúdia majú možnosť získať oprávnenie na vybratý druh zvárania.

Snahou školy a pedagogického zboru je naďalej venovať maximálne úsilie, možnosti, odbornosť a modernizovaný priestor na rozvoj a vzdelanie mládeže v odbornej oblasti. Stredná odborná škola automobilová od svojho založenia a aj v budúcnosti víta cieľavedomých mladých ľudí, ktorí túžia získať kvalitné odborné vzdelanie.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Karel ZIMA - MIO vám vydrží fakt roky

Každý rok je potrebné meniť iba kartu SD, nie autokameru. Autokamera musí vydržať, preto jazdím s Mio!


2 h
Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?

Autokamera s parkovacím režimom nahrá záznam hneď, ako zaznamená náraz, aby ste mali dôkaz pred nehodou aj po nej. Ako to funguje?


28. máj

Túžite po obuvi, ktorá bude pohodlná na bežné nosenie do mesta, ale aj do práce? V tom prípade ste tu správne!


INZERCIA 28. máj
SkryťZatvoriť reklamu